Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Шляхи комерціалізації розробок в Україні | Обговорення

Комерціалізація розробок – це взаємовигідні дії всіх учасників процесу створення ринкового продукту з об’єктів інтелектуальної власності (ІВ) з метою отримання прибутку.

Ідея НД і ДКР, прототип продукт
“X” 10 “X” 100 “X”

Джерела фінансцвання

Бюджет, гранти, промисловість Долина смерті (valley of death) Венчурний капітал, банки, фондовий ринок

Терміни та визначення комерціалізації

Статистика процесу комерціалізації

(В. Горбулін – Дзеркало тижня)

 • для 2 нових технічно здійсненних рішень, необхідно в середньому не менше 11 нових наукових ідей;
 • з 49 технічно здійсненних рішень до стадії реєстрації патенту доходить в середньому лише 4;
 • у виробництво впроваджується лише 1 з 8 запатентованих винаходів;
 • необхідний комерційний результат після виведення на ринок досягається в середньому лише для одного з 5 впроваджених винаходів.

Специфіка

Платоспроможний попит в СНД на результати НДДКР значно нижче пропозиції. Як наслідок, необхідність пошуку потенційних замовників (партнерів) на заході.
 Конкурентні переваги вчених СНД.

 • Висока кваліфікація і креативність при значно меншій вартості праці вчених

Недоліки.

 • При самостійному виході на світові ринки ризики зростають багаторазово.
 • Мовні, культурні бар’єри ускладнюють ситуацію.
 • Відсутність джерел фінансування.
 • Поступова втрата конкурентоспроможності.
 • Погана юридична і «бізнесова» грамотність вчених.
 • Відсутність інфраструктури для комерціалізації технологій.
 • Мало розробок близьких до серійного виробництва.

Переваги.

 • Значний потенціал невикористаних технологій.
 • Можливість роботи з конверсійними розробками.
 • Відносна дешевизна об’єктів Інтелектуальної Власності (ОІВ) в СНД порівняно зі світовими аналогами.

Мета аудиту технологій

 • Виявити нові технології з комерційним потенціалом.
 • Визначити найбільш шляхи комерціалізації відібраних технологій.
 • Знайти додаткові джерела фінансування від використання дослідницької діяльності, обладнання, знань і кваліфікації.

Критерії при експертизі (оцінці) ОІВ

Юридичні аспекти

 • Патент або ноу-хау?
 • Інше?
 • Сила патенту?
 • Чи легко його обійти?

Ринок

 • Новий або існуючий?
 • Привіт технологій чи ні?
 • В якій галузі промисловості?
 • Регульований державою?

Ризики

 • Технічні складності
 • складнощі виробництва
 • Бар’єри входу на ринок
 • майбутні ризики
 • Економічні, політичні
 • регулятивні

Продукт / технологія

 • Унікальність, новизна
 • стадія розробки
 • Очікуваний економічний ефект
 • Тривалість життєвого циклу продукту / технології

Шляхи комерціалізації

 • Власне виробництво, введення в експлуатацію або ліцензування?
 • трансфер ноу-хау?
 • Інше?

Менеджмент

 • Ім’я і репутація
 • Успіхи в минулому
 • Зв’язки і контакти
 • Маркетинг і продажі
 • Доступ до джерел фінансування

Критерії оцінки ОІВ (NTTC​​, США)

(Національний центр трансферу технологій, США, Brooklyn, Західна Вірджинія)

 • Технічна новизна і перевага.
 • Обсяг і привабливість ринку.
 • Час до виходу продукту на ринок.
 • Конкуренція на ринку (бар’єри для входу).
 • Юридичні аспекти (патенти, Нда, МОВ).
 • Регулювання ринку державою.
 • Технічні труднощі.
 • Можливості виробництва.
 • Організаційні проблеми.
 • Окупність інвестицій (ROI).

Варіанти використання результатів ІВ

Зниження витрат
Зменшення фінансування малоперспективних розробок або їх припинення
Передача ІВ (donation)
Безкоштовна передача малоприбуткових ОІВ зацікавленій стороні
НДДКР на замовлення (Outsourcing R&D)
Виконання НДДКР за запитами промисловості
Ліцензування
Передача ОІВ за ліцензійною угодою з фінансовою винагородою у вигляді паушального платежу та / або роялті
Спільне підприємство
Створення спільного бізнесу з західною компанією
Нове підприємство
(Start-up)
Створення нового підприємства (як правило акціонованого) з метою залучення венчурних інвестицій

Створення Start-up або ліцензування?

 • Ліцензування як правило переважніше якщо у вас еволюційне поліпшення існуючого продукту / технології
 • Створення Start-UP – має сенс якщо Ви розробили абсолютно новий продукт / технологію і ринок для нього не менше $ 100 млн.

Ліцензування

Переваги

 • Формування довгострокових партнерських відносин.
 • Зазвичай з ліцензуванням пов’язані вельми малі фінансові ризики.
 • Немає необхідності переривати на час наукову діяльність.
 • Регулярні доходи.

Недоліки

 • Як правило доходи від ліцензування набагато нижче ніж від створення Запуск компанії.
 • Необхідна обережність при виборі ліцензіата (який хоче і в змозі експлуатувати вашу ІС).
 • Юридичні витрати при патентування та ліцензування (особливо за кордоном) можуть бути високими.

Проблеми

 • Патентні витрати зростають, а продажі продукту все відкладаються.
 • Підходять до кінця терміни заявки РСТ, а ліцензійної угоди все немає.
 • Конкуренти оскаржують законність патенту.
 • Вартість технічної підтримки перевищує очікувану.
 • Ліцензіат з тих чи інших причин не використовує вашу технологію.
 • Ліцензіат занижує обсяги продажів.
 • Складно виявити копіювання вашої технології на ринку.
 • Немає коштів для звернення до суду при порушенні ваших прав.

Модель Стенфордського Університету, Пало-Альто, Каліфорнія, США

 • OTL – Офіс ліцензування технологій (. Дохід від ліцензій у 2002 склав $ 50 млн) у своїй роботі спочатку шукає потенційного ліцензіата (іноді навіть підписує ліцензійну угоду) і тільки потім з ним приймає рішення патентувати чи ні.
 • Патентування є підлеглою частиною стратегії ліцензування в OTL.
 • Доходи від ліцензії розподіляються так:
  • OTL -15%.
  • 85% – розподіляються між винахідником, кафедрою та факультетом.

Start-up бізнес

Переваги

 • У разі успіху прибутку можуть бути дуже високими.
 • Створення свого бізнесу може бути дуже захоплюючим і багатообіцяючим.

Недоліки

 • Ризик невдачі вельми високі (8-9 з 10 банкрутують).
 • Фінансові втрати можуть бути значними.
 • Часто потрібне залучення професійних бізнес-менеджерів.
 • Часто виникають труднощі із залученням інвестицій.

Складові успіху

 • Орієнтування на глобальний (а не на локальний) ринок – глибока спеціалізація – знайти свою нішу.
 • Йти на ринок з професійним партнером, бажано – з світовим лідером у вашій ніші.

Джерела фінансування – венчурні капіталісти

 • Надають фінансування (на 3-5-8 років) і досвід комерціалізації в обмін на частину статутного капіталу компанії – “розумні гроші”.
 • Воліють інвестувати на більш пізніх стадіях для зниження ризиків.
 • Як правило не бажають інвестувати на умовах міноритарного пакета акцій.
 • Більшість хоче як мінімум блокуючий пакет акцій.
 • Не цікавляться невеликими стабільно працюючими компаніями («свічковий заводик»).

Венчурний інвестор чекає від ученого-підприємця:

 • Детальний бізнес-план і захищену ІВ.
 • Прибутковість інновації не менше 40-50% річних.
 • Поява перших продажів не пізніше ніж через 1-2 роки.
 • Стратегію «виходу» для інвестора через 3-5 років (продаж компанії або IPO – публічне розміщення акцій компанії на біржі).
 • Команду менеджерів у якої є успіхи комерціалізації в минулому.

Спільне підприємство

Переваги

 • Поєднання активів західної компанії і привнесеної Вами ІВ підвищує шанси на успіх.
 • Фінансові витрати розподіляються між Партнерами в спільному підприємстві.
 • Використання існуючих приміщень у Партнерів може зменшити витрати.

Недоліки

 • Прибутки повинні розподілятися між Партнерами.
 • Довгострокові інтереси партнерів можуть не збігатися.
 • Можливі нестиковки різних корпоративних культур в компаніях.
 • Процес прийняття рішень може затягуватися.

Додаткові можливості для генерування доходів

 • Подача НДДКР проектів на конкурс CRDF, УНТЦ, 6-ї рамкової ЄС, CRDF, тощо.
 • НДДКР на замовлення – Партнерські проекти УНТЦ.
 • Участь у національних конкурсах та програмах.
 • Випуск монографій і статей.
 • Консультаційна та сертифікаційна діяльність.
 • Здача в оренду лабораторного обладнання.
 • Підготовка і читання нових курсів лекцій.
 • Участь у програмах обміну TEMPUS, Erasmus, Fullbright, E. Muskie, тощо.

 

Контрольні питання

Консалтинг

 • Чи є у вас кваліфікація і досвід для роботи консультантом?
 • Чи мається досвід роботи з промисловістю?
 • Чи маєте Ви вільний час для консультування?
 • Чи є у Вас контакти з організаціями, які можуть використовувати Вас як консультанта?
 • Як Ви плануєте рекламувати Ваші послуги?
 • Чи є у Вас можливість писати статті в науково-популярні, галузеві й професійні журнали?

Оренда обладнання

 • Чи є у Вас в лабораторії мало використовуване спеціалізоване обладнання в якому зацікавлені інші організації?
 • Чи знаєте ви зацікавлені організації готові платити за оренду?
 • Чи не завадить сильно оренда обладнання дослідницької діяльності лабораторії?
 • Чи немає організацій, здатних частково оплатити покупку нового обладнання у вигляді плати за подальшу оренду?

Курси лекцій, семінари, монографії

 • Чи є у вас ідея про прибутковому курсі лекцій, конференції або тренінгу?
 • Чи існує платоспроможний інтерес до такого заходу?
 • Чи роблять щось подібне Ваші колеги?
 • Чи можна написати монографію або статті, що приносять дохід?

 

Висновок

 • НДДКР за замовленням (R & D аутсорсинг) підходить всім вченим, що працюють з УНТЦ та ідеально вкладається в схему Партнерських проектів УНТЦ.
 • Партнерство з західною компанією істотно полегшує вихід на нові ринки.
 • У пошуку західних партнерів потрібно вміло поєднувати “technology push” і “market pull” підходи.

Деякі корисні контакти

 • УНТЦ – www.stcu.int (+ зовнішні посилання).
 • USIC – коаліція промисловців США (ІПП Програма) www.usic.net
 • США у справах малого бізнесу www.sba.gov
 • Європейська асоціація Венчурного Інвестування www.evca.com
 • Російська Асоціація Венчурного Інвестування (Раві) – www.rvca.ru
 • Національний інформаційний центр 6-ий європейської рамкової програми http://www.fp6-nip.kiev.ua/
 • Innovation Relay Network http://irc.cordis.lu/
 • ProTon – Public Research Organizations Transfer Offices Network www.protoneurope.org
 • Російська мережа трансферу технологій www.rttn.ru

 

Матеріали


 Обговорення:

Doubt it! Нажаль мета більшості керівників НДР не співпадає з головною концепцією трансферу технологій і комерціалізації розробок, а саме створення затребуваного інноваційного продукту для залучення інвестицій у науку.  До теперішнього часу діють застарілі методи управління інноваційним процесом. (Докладніше про недоліки створення інновацій в Україні).

 • Немає узгодженості між керівниками НДР і підрозділом трансферу технологій у досягненні мети впровадження розробок. Відсутні дієві механізми впливу на виконавців НДР для покращення якості завершених розробок і інноваційного процесу вцілому.
 • Недостатність фінансових і людських ресурсів підрозділу трансферу інновацій,  другорядні завдання не повязані з головною роботою, низька узгодженість  робіт і розподіл навантажень.  Лабораторія трансферу інновацій повинна супроводжувати інноваційний процес і трансфер технологій для всіх НДР і  виконувати НДР з трансферу інновацій, економіки та звітувати з представленням своїх завершених наукових розробок з перспективою їх впровадження для повернення інвестицій.
… інновація відрізняє лідера від наздоганяючого.
(Стів Джобс)

Настав час визначитись з пріоритетами та діяти узгоджено

 

 

One Response to Шляхи комерціалізації розробок в Україні | Обговорення

 • Юрій says:

  Шановні колеги! Запрошую Вас залишити свою думку з питання комерціалізації інновацій та трансферу технологій при проведенні НДР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)