Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Технологічний аудит інноваційної продукції

Технологічний аудит — операція об'єктивної оцінки потенціалу інновації як об'єкта комерціалізації. Через те, що комерціалізація технологій — тривалий і дорогий процес, те, перш ніж витрачати чималі тимчасові й фінансові ресурси, необхідно оцінити реальність продажу ідеї або винаходи або їхнє успішне перетворення в ринковий продукт.Таку оцінку можуть провести як самі автори, так і автори із залученням сторонніх експертів.

Проведення аудита авторами інновації має як істотні позитивні сторони, так і не менш істотні негативні.

Позитивні сторони оцінки потенціалу інновації самими авторами:

 • глибоке знання своєї ідеї (винаходу);
 • широкі знання в даній області.

Негативні сторони:

 • внаслідок того, що ідея (винахід) є "дитям", що довго виношувалося й пестувалося, на яке було витрачено багато кваліфікованої праці, часу й чинностей, авторам складно адекватно оцінювати свою ідею й порівнювати неї з аналогами;
 • у чинність своєї професійної спеціалізації автори інновації поверхово оцінюють вартість комерціалізації й ринкові перспективи;
 • автори переоцінюють можливості свого колективу по комерціалізації інновації.

Проведення аудита із залученням сторонніх експертів переважніше, тому що, хоча експерт і не знає досконально пропонований винахід (в оцінці технічної сторони інновації експертам допоможуть автори), але може неупереджено порівнювати його з аналогами, знаходити можливості різних практичних застосувань, оцінювати вартість його комерціалізації й ринкові перспективи. При проведенні незалежного аудита між авторами й експертами повинне укладатися договір про конфіденційність.

Для оцінки комерційного потенціалу ідеї (винаходу) необхідно провести дослідження й дати чіткі відповіді на багато питань.

1. Авторство

При проведенні технологічного аудита насамперед необхідно з'ясувати:

 • хто є автором ідеї (винаходу);
 • хто фінансував розробку.

2. Патентний пошук:

 • аналогічних винаходів;
 • інших рішень того ж завдання, що вирішує ваша ідея (винахід).

Існування запатентованого ідентичного винаходу позбавляє сенсу подальшу розробку ідеї (винаходу). Наявність інших рішень того ж завдання приводить до необхідності оцінки перспектив ідеї (винаходу) не тільки з погляду конкуренції із уже наявними на ринку продуктами (якщо такі існують), але й з погляду можливої конкуренції із ще нереалізованими на ринку у вигляді продуктів винаходами, причому, внаслідок відсутності інформації про наміри їхніх авторів, цю оцінку необхідно проводити поза залежністю від того, будуть ці винаходи реалізовуватися в ринковий чи продукт ні.

3. Перевірка технічного відтворення

Перевірка технічного відтворення складається із двох послідовних стадій:

 • перевірка вірогідності концепції;
 • оцінка працездатності продукту в реальних умовах.

Перевірка вірогідності концепції – іноді досить трудомісткий процес, оскільки явно недостатньо приводити "загальні міркування" із приводу вірогідності заявленої концепції, але необхідно підтвердити це розрахунками й – наступний крок – перевірити на практиці досвідченим шляхом (у деяких випадках – моделюванням).

У випадку успішного практичного підтвердження концепції варто оцінити работоспособность в реальных условиях продукта (технологии), який буде створюватися на основі пропонованої концепції. Така оцінка допоможе:

 • виявити деякі, неочевидні на перший погляд, перешкоди для використання продукту кінцевим споживачем;
 • приблизно оцінити технічні характеристики можливого продукту;
 • знайти нові області застосування продукту (технології).

4. Ідентифікація технологій для порівняння

Для оцінки ринкових перспектив передбачуваного продукту (технології) необхідно провести пошук існуючих на ринку продуктів і технологій, що вирішують ті ж завдання й задовольняючі ті ж потреби покупця. Пошук найкраще проводити за допомогою пошукових систем, які дозволяють уточнювати параметри пошукових запитів.

На жаль, найчастіше автори ідей по об'єктивних причинах, зазначеним вище, переоцінюють унікальність своєї ідеї, тому в описах проектів, пропонованих для практичної реалізації, є присутнім фраза "унікальна технологія, що не має аналогів у світі". У переважній більшості випадків (хоча, звичайно, бувають і виключення) ця фраза означає лише "автори не проводили патентний пошук і пошук аналогічних технологій і продуктів або пошук був проведений недостатньо ретельно".

Результатом пошуку повинна бути наступна інформація:

 • наявні на ринку близькі по призначенню продукти й технології;
 • їхні технічні характеристики;
 • їхні вартісні характеристики (у тому числі експлуатаційні).

5. Визначення ринкових переваг технології

Оцінка ринкових переваг передбачуваного продукту або технології складається з декількох складових. У тім (досить рідкому) випадку, коли продукт не має аналогів на ринку, ринок продукту може виявитися досить великий, але у виробника майже неминуче виникне необхідність значного вкладення фінансових ресурсів у рекламну кампанію нового продукту для доказу покупцеві, що він (покупець) обов'язково повинен задовольнити свою потребу (про яку він не підозрював) у новому продукті; у подібній ситуації необхідно особливо ретельно проводити оцінку ринку передбачуваного продукту.

У випадку існування на ринку аналогів передбачуваного продукту необхідно:

 • провести порівняння ціни передбачуваного продукту й аналогів;
 • оцінити ступінь поліпшення технічних і споживчих властивостей у порівнянні з аналогами;
 • зрівняти вартості передбачуваного продукту й аналогів;
 • зрівняти передбачувані експлуатаційні витрати й експлуатаційні витрати аналогів.

6. Оцінка ринкових перспектив

При оцінці ринкових перспектив передбачуваного продукту (технології) необхідно враховувати наступні фактори:

 • Наявність ринку взагалі ( чипотрібний кому-небудь даний продукт).
 • Розмір ринку і його динаміка. Вивчення ринку якої-небудь продукції й прогноз його динаміки на кілька років уперед — досить нетривіальне завдання й для її рішення найкраще звернутися до фахівців. Цілком можливі ситуації, коли або розмір ринку обмежений, або він має негативну динаміку й до моменту випуску нового продукту буде дуже малий.
 • Конкуренція на ринку. Існування на ринку активної конкуренції й великих компаній-конкурентів зі значними ресурсами істотно знижують можливість успішної комерціалізації ідеї або винаходи.

7. Практичне відтворення

Оцінка практичного відтворення ідеї (винаходу) проводиться по наступних аспектах:

 • Наявність фахівців як по технічної, так і по комерційній реалізації ідеї.
 • Оцінка вартості здійснення ідеї й наявність фінансування.
 • Наявність матеріалів для реалізації ідеї.
 • Строк реалізації проекту по комерціалізації ідеї исрок окупності вкладених коштів.
 • Регламентні обмеження на виробництво передбачуваного продукту.

Приблизну оцінку потенціалу інновації як об'єкта комерціалізації можна провести за допомогою нижченаведеної таблиці; при цьому передбачається, що:

 • установлено авторство ідеї (винаходу);
 • проведено патентний пошук;
 • проведено пошук аналогічних технологій і продуктів.

Оцінка провадиться за допомогою додавання отриманих для кожного рядка таблиці балів (мінімальна кількість балів – 0, максимальна кількість балів – 48).

Необхідно враховувати, що наведена таблиця має узагальнений вигляд і для кожного конкретного випадку

 • варто вводити вагові коефіцієнти для кожного розділу ("Технічне відтворення концепції", "Ринкові переваги" і т.д.) таблиці,
 • система параметрів і самі параметри, по яких оцінюється технологія залежать від безлічі умов: особистих якостей винахідника, області можливого застосування технології, ділового клімату в даному регіоні й т.д.

Таблиця оцінки потенціалу інновації як об'єкта комерціалізації

Бали

0

1

2

3

4

Технічне відтворення концепції

Вірогідність концепції не підтверджена Концепція підтверджена експертними висновками Концепція підтверджена розрахунками Концепція перевірена на практиці Перевірено працездатність продукту в реальних умовах

Ринкові переваги

Безліч аналогів на малому ринку Мало аналогів на малому ринку Кілька аналогів на великому ринку Один аналог на великому ринку Продукт не має аналогів на великому ринку
Ціна продукту значно вище цін аналогів Ціна продукту незначно вище цін аналогів Ціна продукту приблизно дорівнює цінам аналогів Ціна продукту незначно нижче цін аналогів Ціна продукту значно нижче цін аналогів
Технічні й споживчі властивості продукту значно гірше, ніж в аналогів Технічні й споживчі властивості продукту небагато гірше, ніж в аналогів Технічні й споживчі властивості продукту на рівні аналогів Технічні й споживчі властивості продукту незначно краще, ніж в аналогів Технічні й споживчі властивості продукту значно краще, ніж в аналогів
Експлуатаційні витрати значно вище, ніж в аналогів Експлуатаційні витрати трохи вище, ніж в аналогів Експлуатаційні витрати на рівні експлуатаційних витрат аналогів Експлуатаційні витрати трохи нижче, ніж в аналогів Експлуатаційні витрати значно нижче, ніж в аналогів

Ринкові перспективи

Ринок малий і не має позитивної динаміки Ринок малий і має позитивну динаміку Середній ринок з позитивною динамікою Великий стабільний ринок Великий ринок з позитивною динамікою
Активна конкуренція великих компаній на ринку Активна конкуренція Помірна конкуренція Незначна конкуренція Конкурентів немає

Практичне відтворення

Відсутні фахівці як по технічної, так і по комерційній реалізації ідеї Необхідно наймати фахівців або витрачати значні матеріальні й тимчасові ресурси на навчання наявних працівників Необхідно незначне навчання працівників і збільшення штату. Необхідно незначне навчання працівників Є фахівці як по технічної, так і по комерційній реалізації ідеї
Для здійснення ідеї потрібні значні фінансові ресурси; джерела фінансування відсутні Потрібні незначні фінансові ресурси; джерела фінансування відсутні Потрібні значні фінансові ресурси; є джерела фінансування Потрібні незначні фінансові ресурси; є джерела фінансування Не потрібно додаткового фінансування
Для реалізації ідеї необхідна розробка нових матеріалів Потрібні матеріали, використовувані у ВПК Потрібні дорогі матеріали Матеріали для реалізації ідеї дешеві й легкодоступні Є всі необхідні матеріали для реалізації ідеї
Строк комерційної реалізації ідеї недозволено великий Значний час комерційної реалізації ідеї Малий час комерційної реалізації ідеї; значний строк окупності вкладених коштів Малий час комерційної реалізації ідеї; середній строк окупності вкладених коштів Малий час комерційної реалізації ідеї; малий строк окупності вкладених коштів
Необхідна розробка регламентних документів на виробництво й реалізацію продукту Необхідне одержання безлічі дозвільних документів для виробництва й реалізації продукту, що вимагає значних тимчасових і матеріальних витрат Процедура одержання дозвільних документів для виробництва й реалізації продукту вимагає незначних тимчасових і матеріальних витрат Необхідне повідомлення регулювальних органів для виробництва й реалізації продукту Відсутні регламентні обмеження на виробництво й реалізацію продукту

Джерело: Інновації технології, бізнес – it4b.icsti.su

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)