Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Система управління якістю науково-дослідних робіт – обговорення

Для покращення трансферу інновацій необхідно більше звернути увагу на дотримання принципів системи управління якістю НДР (ДСТУ ISO 9004-2001), ресурсного забезпечення досліджень, об’єктивності оцінки ризиків та визначення шляхів їх подолання.

Основні положення системи управління якістю:

  1. Актуальність, перспективність і затребуваність досліджень, можливість отримання зворотних інвестицій в науку.
  2. Системний підхід до управління – розуміння всіх процесів і управління ними як єдиної системи.
  3. Процесний підхід до виконання науково-дослідних робіт – управління процесом з урахуванням аналізу наявних ресурсів, планування послідовності виконання робіт з обліків необхідного часу.
  4. Єдність поставлених цілей досліджень і виконуваних робіт. Аналіз завантаження ресурсів колективу на виконання робіт пов'язаних з виконанням запланованих досліджень і робіт не пов'язаних з такими.
  5. Задіяння всього персоналу на виконання поставлених цілей. Розподіл обов'язків і навантажень у відповідності з рівнем підготовки, здатністю і досвідом роботи співробітників.
  6. Мотивація персоналу на основі аналізу та об'єктивної оцінки навантаження і отриманих результатів. Стимулювання командної роботи.
  7. Об'єктивність прийнятих рішень рішень на основі отриманих результатів.
  8. Взаємовигідне співробітництво з іншими науковими підрозділами всередині організації і з іншими установами з метою виконання спільних досліджень, використання експериментальної бази, обмін інформацією.
  9. Постійне поліпшення процесу управління на основі аналізу існуючих недоліків і з'являються нових можливостей.

Про систему менеджмента якості

Стан галузевої науки в Україні

  • Результативність інноваційної діяльності у повній мірі залежить від функціонування системи управління якістю науково-дослідних робіт.

Ментальна карта системи управління якістю | Ю..Б. Іщенко

Схема створена у програмі Xmind

Ю.Б. Іщенко, н.с. ДДСП НААН


Зміна підходів щодо організації і проведення НДР для покращення трансферу інновацій

Матеріал на російській мові