Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Системний підхід при розробці перспективних програм розвитку галузі птахівництва в Україні

Підхід до роботи, основні принципи:

–       Завдання повинно бути виконане за будь-яких умов.

–       Робоча атмосфера – дух партнерства,  командна робота на кінцевий результат

–       Зацікавленіcть в пошуку оптимальних компромісних рішень.

–       Керівник забезпечує робочу атмосферу та командний дух, координує  роботи з врахуванням  оптимального використання наявних ресурсів, процесного підходу.

Організаційні питання:

 1. Уточнення основної мети проекту,  кінцевих результатів та строків виконання завдання.
 2. Визначення складу робочої групи та відповідального керівника*.
 3. Визначення порядку виконання завдання та основних принципів.
 4. Розподіл завдань між виконавцями.
 5. Обговорення ідей виконавців.
 6. Визначення механізмів реалізації програми розвитку, структури робочої моделі*, джерел вхідних даних , основних закономірностей та тенденцій.
 7. Створення робочої моделі, моделювання процесів, аналіз отриманих даних, корегування параметрів моделі, отримання остаточних даних.
 8. SWOT-аналіз*** проекту, розробка стратегій його реалізації.
 9. Оформлення отриманих результатів,  їх обґрунтування.
 10. Підготовка пропозицій, звіту та  презентації.
 11. Попереднє заслуховування звіту, обговорення,  корегування.
 12. Формування остаточного звіту з врахуванням зауважень.

* – відповідальний керівник координує всі організаційні питання та приймає компромісне та остаточне рішення, якого повинні дотримуватись всі інші виконавці. Робота повинна бути організована таким чином, щоб оптимально використати всі наявні ресурси, уникнути втрат робочого часу. Прийняті рішення повинні попередньо обговорюватись за умов пошуку оптимального компромісу на шляху до поставленої мети.

 

** – модель повинна мати крім початкових даних параметри налаштування для внесення змін в основні залежності при отриманні кінцевих результатів: формули, коефіцієнти, тощо. Кінцеві результати формуються у вигляді таблиць і діаграм.

Переваги моделювання у тому, що при зміні початкових даних чи  тенденцій можна легко отримати кінцеві результати. На основі моделі можна розглянути декілька сценаріїв та визначити критичні рівні вихідних параметрів. За допомогою моделювання можна вирішувати зворотні завдання – визначення значень вхідних даних, при яких вихідні дані приймають певні значення, чи зазнають певних змін з часом. При постановці завдань оптимізації за певними критеріями та визначеними правилами можна отримати певні необхідні дані.

*** – SWOT аналіз був вперше введений в 1963 році в Гарварді на конференції з проблем бізнес-політіки професором      K.  Andrews.

У 1965 році чотири професори Гарвардського університету — Leraned, Christensen, Andrews, Guth запропонували технологію використання SWOT моделі для розробки стратегії поведінки фірми.

Суть SWOT-аналізу  полягає в проведенні аналізу:

Сильних (Strengths) сторін проекту.

Слабких (Weaknesses) сторін проекту.

Можливостей (Opportunities), що відкриваються при його реалізації,

Небезпек (Threats), пов'язаних з його здійсненням.


Робота над статтею продовжується…

 

Ю.Б. Іщенко, н.с.,  маркетинг відділу птахівництва ІТ НААН