Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Роль та функції керівника НДР і ДКР для забезпечення ефективного інноваційного процесу та покращення якості розробок

На сучасному етапі розвитку України велике значення приділяється інноваційному розвитку промисловості та сільського господарства для покращення якості і конкуренто-спроможності вітчизняної продукції підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Розробкою нових інновацій і технологій покликані займатись науково-дослідні (НД) і дослідно-конструкторські установи (ДКР).

Проблемним питанням сучасної науки є той факт, що більшість вітчизняних наукових розробок не знаходять своїх споживачів з різних причин.

Наразі, актуальним стоїть питання покращення якості інноваційного процесу і створюваних інновацій таким чином, щоб в умовах економії бюджетного фінансування науки залучити додаткові інвестиції від впровадження створюваних інновацій. Вирішення цього питання лежить в площині вдосконалення існуючої системи управління якістю (СУЯ) НДР і ДКР і відхід від застарілих адміністративно-командних методів управління.

На керівників НДР і ДКР покладена важлива місія управління і підвищення ефективності інноваційного процесу. Тому керівник повинен мати високі моральні і ділові якості що відповідають сучасним вимогам.

 • Керівник повинен дотримуватись системного підходу до вирішення проблем та питань. Це означає, що він повинен відповідально розуміти всі процеси і об’єктивно оцінювати їх вплив на кінцевий результат. «Чіткість розуміння мети і кінцевих результатів надає роботі змісту і життєвої сили в роботі».
 • Керівник повинен безпосередньо брати участь у всіх головних етапах робіт, так як в першу чергу зацікавлений в успішному виконанні досліджень і досягненні поставлених цілей. Важливим етапами робіт є визначення мети досліджень та очікуваних результатів, розробка технічного завдання і робочої програми з врахуванням наявних ресурсів, визначення сильних і слабких сторін проекту, передбачення можливих загроз, пошук нових можливостей.
 • Ефективність робіт залежить від злагодженої роботи колективу і чіткого розуміння співробітниками поставлених завдань відповідно до мети і робочої програми. Налагодження ефективних комунікацій між всіма учасниками робочого процесу, в центрі якого стоїть керівник, сприятиме командній роботі.
 • Важливим питанням покращенню роботи колективу є мотивація співробітників до покращення якості робіт та підвищенню свого фахового рівня. Керівник повинен об’єктивно оцінювати якість і оперативність виконання завдань та навантаження на співробітників, визначати способи їх заохочення.
 • Керівник повинен постійно прагнути до покращення системи управління робочим процесом для підвищення його ефективності. Врахування попереднього досвіду і самовдосконалення керівника шляхом освоєння нових знань та підвищення кваліфікації дозволить отримати нові можливості щодо покращення СУЯ і ефективності досліджень.

Відхід від адміністративно-командних методів управління лежить у площині використання прогресивних методів та методик та координації досліджень, які дозволяють максимально ефективно й неупереджено проводити обговорення і в короткі строки знаходити оптимальні рішення. Одним з них є пошуку рішень методом «Мозкового штурму», який разом із застосуванням спеціальних комп’ютерних програм та засобів візуалізації дозволяє організувати ефективну командну роботу.

 • Процесний підхід до виконання НДР і ДКР включає етапи проміжного контролю і аналізу результатів для корегування подальших планів, покращення ефективності інноваційного процесу та якості розробок. Визначення ефективності досліджень потрібно проводити на основі сучасних методів логічного аналізу. Одним з таких методів є метод Ісікави, який дозволяє чітко визначити рівень впливу факторів на кінцевий результат за допомогою діаграми. Для розробки ефективного плану дій щодо вирішення проблемних питань потрібно спиратись на результати детального SWOT-аналізу. Цей метод дозволяє визначити сильні і слабкі сторони внутрішнього середовища для проведення досліджень, загрози і можливості зовнішнього середовища, розробити ефективний план заходів та визначити потрібні ресурси.
Критерії оцінювання ефективності роботи керівника наукових досліджень | Ю.Б. ІщенкоСхема створена у програмі Xmind

Для оцінювання ефективності роботи керівника пропонується наступний тест, кожну відповідь на питання оцінивши по 5-бальній системі:

 1. Участь керівника у розробці та захисту робочої програми.
 2. Участь керівника у проведенні досліджень.
 3. Участь керівника у підготовці та захисту заключного звіту.
 4. Процесний підхід до управління НДР. Контроль та дотримання робочого плану.
 5. Цілеспрямованість на запланований кінцевий результат і об’єктивність прийнятих рішень.
 6. Системний підхід до управління. Керівник володіє поточною інформацією та особисто координує робочий процес, використовує сучасні методи та методики пошуку рішень.
 7. Прагнення керівника до покращення робочого процесу, пошуку нових знань, методів і підходів щодо управління дослідженнями, самовдосконалення, підвищення власної кваліфікації і кваліфікації співробітників.
 8. Мотивація співробітників. Керівник володіє інформацією щодо навантаження та об’єктивно оцінює вклад виконавців у кінцевий результат для подальшого їх заохочення.

Ентропія управління як причина виникнення кризи в організації

Найбільш поширені причини кризи в організації – це непродумані рішення вертикалі управління, відсутність почуття реальності, « розпорошення » поставлених цілей і відсутність послідовності в роботі. Все це прояв ентропії в управлінні організаціей.

Ентропія – це кількісний показник безладу в досліджуваній системі. У даному конкретному випадку досліджувана система – це система управління організацією . 

 • Doubt it! Якщо кінцева мета чітко не визначена, то  вся робота втрачає життєву силу і сенс.
 •   Якщо поставлена мета постійно змінюється і виконана робота незатребувана , то мотивація до роботи негативна.

При такій організації роботи сильно зростає навантаження на відповідальних співробітників , що безпосередньо виконують поставлені завдання. Якщо врахувати, що є межа наявних ресурсів: людських, технічних, тимчасових, і т.д., і зрештою додаткові завдання не будуть виконані на належному рівні, або взагалі не будуть виконані. Позиція керівництва при застарілих методах управління, часто, полягає в перекладанні відповідальності за невиконану роботу на рядових виконавців.

Причинно-наслідкова діаграма виникнення конфлікту при проведенні НДР

Причинно-наслідкова діаграма конфлікту при проведенні НДР

Критичні побажання до керівника:

 • визначте головну мету роботи і кінцеві результати, оцініть наявні ресурси для її виконання;
 • цінуйте час своїх підлеглих, не давайте необдуманих завдань;
 • об'єктивно оцінюйте й мотивуйте роботу підлеглих;
 • процесний підхід до роботи є основним – будьте послідовними;
 • передбачайте зміну ситуації на перед, оперативно приймайте рішення;
 • не усувайтесь від колективу, прислухайтеся до думки фахівців.

Пам'ятайте, що ситуацію врятує не окремий співробітник, а злагоджена командна робота з ефективним керівництвом проекту .


Лабораторія маркетингу інновацій

Ю.Б. Іщенко, н.с. ДДСП НААН

З цим матеріалом читають:

3 Responses to Роль та функції керівника НДР і ДКР для забезпечення ефективного інноваційного процесу та покращення якості розробок

 • Сам says:

  Що робити коли керівник НДР не бере участі в НДР і не виконує своїх обов’язків? За вище наведеним тестом оцінка 1 бал і то за те, що прочитав готовий звіт і зробив свій підпис.

 • Юрій says:

  Антикризовий тренінг для керівника – рецепт перемоги

  – Не дамо кризі взяти над нами гору!
  – Наша зброя – професіоналізм, ініціатива, вміння працювати в команді, системний підхід до вирішення завдань.
  – Геть некомпетентність, пасивність, популізм, егоїзм тощо.
  – Наша організація – злагоджений механізм, кожен елемент якого чітко виконує свої завдання.
  – Ми завжди прагнемо до нових знань.
  – Ми вміємо слухати один одного, і вчимося один у одного.
  – Наша робота дуже потрібна і важлива.
  – Ми усвідомлюємо своє місце і свої завдання.
  – Ми цінуємо свій час і час інших.
  – Ми довіряємо один – одному.
  – Так має бути і ми цього прагнемо.
  – Перемога за нами!

  8) Це потрібно промовляти вранці перед дзеркалом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)