Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних будинків та споруд – охорона праці у птахівництві

1. Виробничі будинки і споруди основного і виробничого призначення суб’єкта господарювання повинні відповідати вимогам державних будівельних норм “Будинки і споруди. Будівлі і споруди для тваринництва” (ДБН В.2.2-1-95), затверджених наказом Держкоммістобудування України від 27.01.1995 N 17, СНиП 2.09.02-85*, СНиП 2.09.04-87, ВНТП-АПК-04.05, “Ветеринарно-санітарних правил для птахівницьких господарств і вимогам до їх проектування”, НАПБ В.01.057-2006/200 та НАПБ А.01.001-2004.

2. Номенклатура основних виробничих будинків та споруд і складських приміщень суб’єкта господарювання визначається відповідно до ВНТП-АПК-04.05.

3. Нагляд за технічним станом й експлуатацією виробничих будівель і споруд здійснюється відповідно до вимог “Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд”, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 27.11.1997 N 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.1998 за N 424/2864 (із змінами).

4. Будинки і споруди суб’єкта господарювання слід обладнувати блискавкозахистом відповідно до вимог чинних нормативних документів, а також захистом від статичної електрики відповідно до вимог ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ «Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования».

5. Доступ на дахи приміщень, які не мають достатнього опору навантаженням, допускається тільки за умови наявності на них пристроїв, що дозволяють безпечно виконувати роботи.

6. Взимку дахи і карнизи приміщень повинні регулярно очищатися від снігу й льоду. Шар снігу не повинен перевищувати 30 cм. При очищенні потрібно застосовувати інструмент, що не викликає пошкодження покрівлі.

7. Для усіх виробничих і складських приміщень повинна бути визначена категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки у відповідності до НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности”, затвердженого МВС СРСР від 27.02.1986, погодженого Держбудом СРСР 20.12.1985, наказ N 6141-1 (із змінами) та “Правил устройства электроустановок», затверджених Міністерством енергетики та електрифікації СРСР 06.07.84 (далі — ПУЭ). Написи про такі відомості повинні розміщуватись ззовні на вхідних дверях будинків, споруд, дільниць, приміщень знаками безпеки відповідно до ГОСТ 12.4.026-76.

8. Будинки та споруди суб’єктів господарювання повинні бути обладнані знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 “Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір”, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 30.03.2007 N 71.

9. Будинки та споруди суб’єктів господарювання мають бути обладнані засобами протипожежного захисту (установками пожежної сигналізації, пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу тощо) та оснащені первинними засобами пожежогасіння відповідно до вимог НАПБ В.01.057-2006/200, “Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації” (НАПБ Б.06.004-2005), затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2005 N 161, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 05.09.2005 за N 990/11270, “Правил експлуатації вогнегасників” (НАПБ Б.01.008-2004), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 29.04.2004 за N 555/9154, “Типових норм належності вогнегасників” (НАПБ Б.03.001-2004), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 N 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 29.04.2004 за N 554/9153, НАПБ А.01.001-2004, ДБН В.2.5-13-98 “Пожежна автоматика будинків і споруд”, затверджених наказом Держбуду України від 28.10.1998 N 247 та ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ “Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание” (із змінами та доповненнями).

10. У будинках і спорудах (крім житлових будинків), що мають два і більше поверхи, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб мають бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей у разі виникнення пожежі.

Необхідність забезпечення планами (схемами) евакуації одноповерхових будинків і споруд визначається місцевими органами пожежного нагляду, виходячи з пожежної небезпеки цих будинків (споруд), кількості працівників та площі приміщень.

11. У виробничих приміщеннях повинні враховуватися шумові характеристики обладнання, що використовується. Рівень шуму не повинен перевищувати рівня, передбаченого ДСН 3.3.6.037-99 “Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України від 01.12.1999, постанова N 37, ГОСТ 12.1.003 ССБТ “Шум. Общие требования безопасности” (із змінами та доповненнями).

12. У будинках, в яких проводяться вибухонебезпечні технологічні процеси (розмелювання зерна, сушіння посліду, у котельних тощо), слід передбачати протипожежні перегородки і перекриття з межею вогнестійкості не менше 45 хвилин та вихід безпосередньо назовні відповідно до вимог СНиП 2.09.03-85 “Сооружения промышленных предприятий”, затверджених постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 29.12.1985 N 263 та ДБН В.1.1-7-2002 “Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва”, затверджених наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 03.12.2002 N 88.

13. Поверхні будівельних конструкцій усередині приміщень для утримання птиці повинні бути пофарбовані (побілені вапном) у світлі тони вологостійкими фарбами і допускати вологе прибирання і дезінфекцію. У цехах забою птиці, обробки тушок і утилізації відходів стіни до стелі слід облицьовувати керамічною плиткою. Стіни в інкубаторіях і вивідних залах, мийних, приміщеннях для приготування кормів повинні бути пофарбовані або облицьовані до стелі вологостійкими матеріалами, що допускають їх очищення, дезінфекцію та вологе прибирання. Зовнішні поверхні будівельних конструкцій приміщень також повинні легко піддаватися очищенню та дезінфекції.

14. Підлоги у будинках і спорудах суб’єкта господарювання повинні проектуватися відповідно до вимог ДБН В.2.2-1-95 та ВНТП-АПК-04.05 і бути з твердим покриттям, не слизькими, малої теплопровідності, водонепроникними, стійкими проти впливу стічної рідини, миючих засобів і дезінфектантів. Підлоги у приміщеннях для утримання птиці на підстилці повинні бути придатними для механізованого видалення підстилки.

15. Приміщення для утримання птиці, інкубаторію, складу яєць, забійних цехів повинні бути обладнані каналізацією для стоку води від миття їх внутрішніх поверхонь і технологічного обладнання у відповідності до чинних будівельних норм.

16. Відкриті канали, глибиною більше 200 мм, повинні бути перекриті решітками, а у місцях проходу людей і проїзду транспорту – суцільними щитами.

17. Ширину воріт та дверей, їх чисельність і розміри визначають з урахуванням технологічних вимог, габаритів машин, обладнання та параметрів будинку або споруди, але вони повинні бути не менше протипожежних норм. В усіх виробничих будинках і спорудах необхідно передбачати не менше двох евакуаційних виходів.

Евакуаційні шляхи та виходи повинні:

  • не мати сторонніх предметів та інших перепон;
  • забезпечувати вільний вихід із приміщень найкоротшим шляхом у будь-який час;
  • бути позначені відповідними знаками, нанесеними таким чином, щоб їх було видно з робочих місць;
  • бути обладнані аварійним освітленням, яке автоматично включається у разі відключення електроструму в мережі загального освітлення;
  • мати двері евакуаційних виходів, які відчиняються тільки назовні (вони не повинні запиратися на ключ або мати запори, які ускладнюють їх відкривання, та не бути розсувними чи обертовими).

18. На прозорих дверях на рівні очей повинна бути нанесена позначка.

19. Отвори в зовнішніх стінах, крізь які здійснюється транспортування сипких кормів на кормороздавальні установки або вивантаження посліду повинні бути обладнані пристроями, що виключають протяги.

20. Опалювальні прилади, аспіраційні, транспортувальні трубопроводи тощо, розташовані в проходах, перехідних галереях, на сходових майданчиках не повинні зменшувати допустиму ширину проходу.

21. Суміжні приміщення з різко вираженими різницями у температурі і вологості, які сполучаються між собою, повинні відокремлюватися одне від одного тамбурами, коридорами, тамбур-шлюзами, шторами або повітряними завісами.

22. Приміщення для вентиляційного обладнання повинні замикатися на замок, а на їх дверях вивішуватися таблички з написами, що забороняють вхід стороннім особам. Збереження в цих приміщеннях матеріалів, інструментів та інших сторонніх предметів не дозволяється.

23. Силові щити, шафи та ящики, розташовані у приміщеннях для птиці, а також у приміщеннях забійних і утилізаційних цехів, цехів приготування кормів, переробки посліду повинні бути встановлені в окремих приміщеннях або кабінах із дотриманням вимог ПУЭ та НПАОП 40.1-1.01-97 “Правила безпечної експлуатації електроустановок”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.10.1997, зареєстрованого Міністерством юстиції України 13.01.1998 за N 11/2451 (із змінами), НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 N 4, зареєстрованого Міністерством юстиції України 10.02.1998 за N 93/2533.

24. Склади для зберігання підстилки повинні стояти окремо один від одного. У випадку розміщення підстилки в прибудовах до будинків, останні повинні мати глухі вогнетривкі стіни й перекриття, а виходи лише назовні.

25. У виробничих приміщеннях не допускається розміщення обладнання, інвентарю, матеріалів, що не мають безпосереднього відношення до виробництва.

26. Будинки і споруди, в яких встановлюються стаціонарні котельні установки, повинні відповідати вимогам “Правил будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115оС” (НПАОП 0.00-1.26-96), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 23.07.1996 за N 125, зареєстрованих Міністерством юстиції України від 05.11.1996 за N 655/1680 (із змінами).

26.1. Підлогу приміщень котельних необхідно виконувати з негорючих матеріалів із не гладкою і не слизькою поверхнею; вона повинна бути рівною і мати пристрої для відведення води у каналізацію.

26.2. Двері з приміщення котельної повинні відчинятися назовні. З зовнішнього боку дверей повинен бути напис про заборону входу в котельну стороннім особам.

27. В складських приміщеннях мають бути вивішені таблички із зазначенням дозволеного навантаження на перекриття.

28. В складських приміщеннях, в яких використовуються електрокари, навантажувачі й інший внутрішньоцеховий транспорт, повинні бути виділені проходи для працівників. Постійні робочі місця повинні мати огородження, що виключає випадковий наїзд транспорту.

29. Будинки і споруди повинні піддаватися періодичним технічним оглядам – загальним і окремим. Огляд необхідно проводити у відповідності з вимогами чинних нормативних документів з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будинків і споруд:

– “Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд” (НПАОП 45.2-1.01-98), затверджених спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997 N 32/288, зареєстрованих Міністерством юстиції України від 06.07.1998 за N 423/2863. Зміни і доповнення – затверджені спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці від 28.07.1999 N 184/140 і зареєстровані Міністерством юстиції України від 31.08.1999 за N 588/3881;

– “Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації” (СТП 228.33.06-97), затвердженого спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997 N 32/288 і зареєстрованого Міністерством юстиції України від 06.07.1998 N 425/2865. Зміни і доповнення – затверджені спільним наказом Держкоммістобудування та Держнаглядохоронпраці від 28.07.1999 N 184/140 і зареєстровані Міністерством юстиції України від 31.08.1999 за N 590/3883;

– “Методичних рекомендацій з питань обстежень деяких частин будинків (споруджень) і їхніх конструкцій”, затверджених спільним наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.1997 N 32/288 і зареєстрованих Міністерством юстиції України від 06.07.1998 за N 423/2863-№426/2866. Зміни затверджені спільним наказом Держбуду та Держнаглядохоронпраці України від 28.07.1999 N 184/140 і зареєстровані Міністерством юстиції України від 31.08.1999 за N 588/3831- N 591/3834.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)