Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Динаміка виробництва продукції птахівництва в Україні з 1990 року і прогнози розвитку галузі до 2020 року

  • Вивчені дані Державного комітету статистики України щодо стану птахівництва за період з 1990-2012 роки.
  • Розраховані коефіцієнти лінійних і поліноміальних трендів щодо зміни чисельності поголів’я сільськогосподарської птиці, виробництва яєць і рентабельності виробництва.
  • За отриманими результатами був складений прогноз розвитку галузі птахівництва до 2020 року.


Оновлений матеріал: Стан птахівництва в Україні за категоріями господарств в 2016 році | Рейтинги областей

Одним із факторів, що впливає на економічний стан країни є покращення якості життя громадян, в тому числі й за рахунок вирішення питань забезпечення продовольством. М'ясо сільськогосподарської птиці і харчові яйця є необхідними продуктами у харчуванні людей. Тому ці продукти мають значний попит як на внутрішньому ринку країни, так і за кордоном.

Розширенню виробництва продукції птахівництва у світі приділяють значну увагу. Але, просування продукції на споживчі ринки стикається із значною конкуренцією, тому виробництво потребує постійного удосконалення технологій вирощування птиці, переробки продукції, впровадження сучасних стандартів якості, стратегічного планування, тощо.

Для успішного маркетингу та планування виробництва велике значення має моніторинг стану галузі і прогнозування розвитку виробництва на певний період. Аналіз статистичних даних за минулий період дозволяє отримати загальні тенденції щодо подальшого розвитку виробництва продукції.

Процеси трансформації держави, які відбувались в Україні в пострадянський період, значною мірою вплинули на розвиток птахівництва. За аналізом даних статистичної звітності підприємств розвиток птахівництва у період з 1990 і до теперішнього часу можна розділити на два етапи, – спад виробництва продукції птахівництва з 1990-1997 рр., і відродження виробництва з 1998 року і до теперішнього часу.

1. Спад виробництва продукції птахівництва в Україні у період 1990 – 1998 рр..

На протязі 1990 – 1993 років виробництво м’яса сільськогосподарської птиці зберігало свою прибутковість. Середня рентабельність виробництва по країні, за цей період, змінилась з 17,0% в 1990 році до 32,0% в 1992 році і до 13,4% в 1993 році, маючи тенденцію до зниження майже на 9,1% за рік, досягнувши свого історичного мінімуму -44,9% в 1997 році (Діаграма 1.1.).

Середня рентабельність виробництва харчових яєць підприємствами України в період 1990-1993 рр. зростала з 27,3 % до історичного максимуму на рівні 75,1%. З 1993 по 1996 роки середня рентабельність підприємств яєчного напрямку поступово зменшувалась перетнувши нульовий рівень окупності виробництва в 1996-му році, зберігаючи середній рівень -2,4% – 1,3% до 1998 року.  (Діаграма 1.2.).

Значні зміни рентабельності виробництва продукції птахівництва за період 1990 – 1998 рр. пов’язана з процесами трансформації економіки України і змінами, що відбувалися на світових ринках. Ці зміни значною мірою вплинули на стан галузі, загостривши конкуренцію між виробниками. Зношеність засобів виробництва, відсутність можливості на модернізацію обладнання, зменшення платоспроможності населення, державне регулювання цін, недосконалий маркетинг підприємств призвели до погіршення ситуації в сільському господарстві і зменшенню економічної ефективності виробництва.

Обсяги виробництва харчових яєць сільськогосподарської птиці всіх видів в 1990 році становило майже 16,3 млрд. штук, але до 1997 року зменшувалось в середньому майже на 1,1 млрд.штук за рік до рівня 8,2 млрд.штук. (Діаграма 1.3.).

Поголів’я сільськогосподарської птиці всіх видів в 1990 році склало близько 254 млн. голів. До 1997 року відбулося зменшення чисельності поголів’я сільськогосподарської птиці майже в два рази до 123,3 млн. голів в середньому на 17,3 млн. голів за рік. (Діаграма 1.4.)

Спад виробництва продукції птахівництва в період з 1990 го по 1998 роки Редактировать

 2. Виробництво продукції птахівництва в Україні у період 1999 – 2012 рр..

Поступове покращення стану галузі птахівництва спостерігається з 1999-го року. Цьому сприяли законодавчі рішення та прийняті Державні й Галузеві програми розвитку сільського господарства в Україні, в тому числі й за рахунок організації і підтримки племінних птахівницьких господарств державними дотаціями. Такі заходи дали можливість підприємствам поступово покращувати свій фінансовий стан та проводити поступову модернізацію виробництва.

Перспективність розвитку бізнесу у сфері птахівництва і відносна стабілізація економіки сприяли інвестуванню в галузь та будівництву нових птахівницьких підприємств, обладнаних сучасним обладнанням. Нові учасники ринку покращили свої служби маркетингу, взявши передовий досвід провідних закордонних підприємств. Стратегічне планування та організація логістики підприємства стали запорукою покращення його конкурентоспроможності.

 Середня рентабельність виробництва м’яса сільськогосподарської птиці по підприємствам України у період 1999-2003 років  поступово збільшувалась з -45,5 % до  рівня окупності виробництва. З 2004 по 2006-й роки  виробництво м’яса птиці було прибутковим, при цьому середня рентабельність виробництва змінювалась від 3,8% до 12,1 % з піком 24,9% у 2005 році.  (Діаграма 2.1.).

Процеси монополізації ринку виробництва м'яса сільськогосподарської птиці, імпорт дешевої продукції з за кордону, зношеність засобів виробництва призвели до зменшення рентабельності більшості підприємств та їх банкрутства. За один рік з 2006 по 2007 рік рентабельність виробництва зменшилась з 12,1% до 19%.  З настанням світової економічної кризи 2008-го року і до теперішнього часу спостерігається коливання рентабельності виробництва м'яса cільськогосподарської птиці у від'ємній площині від -22,5% до -4,4% з періодом 1 рік. Такі процеси пояснюються впливом як внутрішніх так і зовнішніх факторів що призводять до нестабільності ситуації на ринку. Крупні  виробники, маючи значні фінансові резерви, здійснюють власні стратегії витіснення конкурентів, періодично зменшуючи ціну на свою продукцію та  монополізуючи ринок.

Лінійний тренд за період з 2007-го по 2012 роки  мав позитивну тенденцію до приросту майже 1,7% на рік, що говорить про поступове наближення рентабельності підприємств з виробництва м'яса птиці  до рівня окупності.

Середня рентабельність виробництва харчових яєць підприємствами України з 1999 по 2012 роки поступово зростала майже на 1,9% щорічно. В 2000-2005 роках підприємства зберігали свою прибутковість, досягнувши піку рентабельності виробництва харчових яєць 23,5% в 2005-му році, але вже в 2006 році відбувся різкий спад показників до рівня -6,9% за межі окупності. Починаючи з 2006 по 2012 роки показники середньої рентабельності підприємств поступово покращувались і в 2012 році досягли 52,6% з чітко вираженою тенденцією до зростання(Діаграма 2.2).

Обсяги виробництва яєць сільськогосподарської птиці всіх видів з 1999 по 2012 роки поступово зростало з середнім приростом майже 0,81 млрд. штук яєць на рік. Так у 2012 році було вироблено в Україні 19,1 млрд. штук яєць, що більше ніж в два рази перевищує показник 1999 року (Діаграма 2.3.).

Поголів’я сільськогосподарської птиці всіх видів з 1999 по 2012 роки поступово зростало з середнім приростом майже 7 млн. голів птиці на рік з 126,1 млн. голів у 1999 році до 214,1 млн. голів у 2012 році, що відповідає 59% приросту (Діаграма 2.4.).

Виробництво продукції птахівництва в період в період  з 1999  по 2012 роки

З початком світової економічної кризи 2008-го року і до теперішнього часу спостерігається коливання середньої рентабельності виробництва м’яса сільськогосподарської птиці у від’ємній площині від -22,5% до -4,4% з періодом 1 рік. Такі процеси пояснюються впливом як внутрішніх так і зовнішніх факторів що призводять до нестабільності ситуації на ринку. Крупні виробники, маючи значні фінансові резерви, здійснюють власні стратегії витіснення конкурентів, періодично зменшуючи ціну на свою продукцію та монополізуючи ринок.

Банкрутство більшості птахівницьких підприємств, що відбувалось на протязі багатьох років, зменшення рівня зайнятості сільського населення, зростання попиту на харчові яйця і м'ясо птиці сприяло розвитку присадибних та фермерських господарств населення, які стали активними учасниками на ринку продукції птахівництва і складати певну конкуренцію для підприємств.

За чисельністю поголів’я сільськогосподарської птиці всіх видів доля господарств населення складає майже 40% від загального поголів’я. За виробництвом харчових яєць господарства населення складають значну конкуренцію підприємствам у літній період.

3. Прогноз виробництва продукції птахівництва в Україні до 2020 року за лінійним трендом

Аналіз результатів показав що галузь птахівництва України в подальшому буде динамічно розвиватись.

Середня рентабельність виробництва м’яса сільськогосподарської птиці по підприємствам України, за даними звітності підприємств на протязі попереднього періоду 2007-2012 рр. має приріст 1,7 % на рік. З такими темпами росту рентабельності рівень окупності виробництва м’яса птиці буде досягнутий у 2017 році, а в 2020 році досягне рівня майже 5 %  (Діаграма 3.1.).

Середня рентабельність виробництва харчових яєць по підприємствам України, за даними звітності Держстату, на протязі попереднього періоду 1999-2012 рр. має приріст 1,9 % на рік. З такими темпами росту в 2020 році середня рентабельність виробництва харчових яєць по підприємствам України досягне можливого рівня майже 45%.  (Діаграма 3.2.).

Обсяги виробництва яєць сільськогосподарської птиці всіх видів за попередній період з 1999 по 2012 роки має стабільний приріст майже 0,81 млрд. штук яєць на рік. З такими темпами виробництво харчових яєць сільськогосподарської птиці в 2020 році зросте на 28% у порівнянні з 2012 роком досягнувши рівня 24,4 млрд. штук (Діаграма 3.3.).

За розрахунками лінійних і поліноміальних трендів отриманих за попередній період видно, що до 2020 року чисельність сільськогосподарської птиці зросте на 20% у порівнянні з 2012 роком (Діаграма 3.3.).

 Прогноз виробництва продукції птахівництва в Україні до 2020 року за лінійним трендом

Враховуючи дані прогнозу щодо зміни рентабельності виробництва м’яса птиці і харчових яєць, обсягів виробництва яєць та чисельності сільськогосподарської птиці у порівнянні 2020-го з 1990-м роком можна відмітити, що середній по країні рівень рентабельності виробництва м’яса птиці у 2020-му році буде меншим в 3,4 рази відносно 1990 року, середня рентабельність виробництва харчових яєць зросте у 2,6 рази, виробництво яєць птиці перевищить показник 1990 року майже в 1,5 рази, чисельність поголів’я сільськогосподарської птиці у 2020-му році досягне рівня що незначно перевищує результати 1990 року.

Проведений аналіз стану галузі птахівництва за даними Державного комітету статистики України виявляє недоліки існуючої системи моніторингу галузі за рядом показників. Так, наприклад деякі показники взагалі не враховуються, або входять в загальний показник. Наприклад, в звітності вказується м'ясо тварин і птиці разом, або чисельність поголів’я всіх видів сільськогосподарської птиці. Існуюча система збору статистичної інформації застаріла, обробка і систематизація інформації проходить з значною затримкою.

 4. Динаміка темпів нарощування виробництва продукції птахівництва в Україні до 2020 року

Подальший аналіз даних і складання прогнозу розвитку галузі за поліноміальним трендом показує можливі коливання показників. Це підкреслює складність процесів відновлення галузі в умовах конкуренції під дією як внутрішніх, так і зовнішніх факторів (Діаграми 4.1 – 4.4).

 Прогноз виробництва продукції птахівництва в Україні до 2020 року за поліноміальним трендом

Деяке зменшення середньої рентабельності виробництва харчових яєць на протязі 2013-2020 рр. пояснюється можливим зростанням пропозиції продукції і загостренням конкуренції на ринках.

Коливання середнього значення рентабельності птахівничих підприємств з виробництва м’яса птиці є наслідком поступової монополізації ринку крупними виробниками.

Висновки. Порівнюючи приріст рентабельності виробництва продукції птахівництва можна відмітити, що темпи розширення виробництва м’яса птиці будуть меншими, ніж темпи нарощування виробництва харчових яєць. Це пояснюється тим, що на ринку м’яса птиці, можлива значна пропозиція як вітчизняних виробників, так й імпорту з-за кордону, що насичить внутрішній ринок продукцією за зниженою ціною. З іншого боку, експорт м’яса птиці з України може зіткнутись зі складнощами освоєння зовнішніх ринків.

Виробництво харчових яєць птиці зросте за рахунок того, що більшість підприємств буде переробляти свою продукцію на яєчний порошок, який має значний попит в харчовій промисловості і розкриває нові ринки збуту. Крім того, яєчний порошок легше зберігати і транспортувати. Тому, зростання виробництва харчових яєць і переробки їх на яєчний порошок сприятиме зростанню експорту.

Аналіз даних і складання прогнозу розвитку галузі за поліноміальним трендом показує можливі коливання показників. Це підкреслює складність процесів відновлення галузі в умовах конкуренції під дією як внутрішніх, так і зовнішніх факторів.

Для покращення результатів аналізу стану галузі птахівництва і складання прогнозів необхідно удосконалити існуючу в Україні систему моніторингу на основі комплексного рішення, яке ґрунтується на досягненнях інформаційних технологій щодо збору і систематизації даних, їх обробки, механізмів формування звітів, тощо. Така система моніторингу дозволить покращити стан птахівництва за рахунок оперативності і якості управлінських рішень на основі кращих прогнозів.

Для проведення аналізу стану галузі птахівництва за минулий період і складання прогнозу були використані дані статистичної звітності Державного комітету статистики України


Огляд підготував Ю.Б. Іщенко, н.с. лабораторії аналітичних досліджень ринків птахівництва ІТ НААН

www.market.avianua.com

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)