Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Матриця відповідальності в системі менеджменту якості організації

Для покращення ефективності роботи організації важливо чітко розподілити ролі й відповідальність між виконавцями робочого процесу з врахуванням такого раціонального навантаження, при якому б весь колектив був би вмотивований до успішного виконання своїх завдань.

Одним з положень системи менеджменту якості є дотримання процесного підходу до виконання завдань, згідно з яким весь робочий процес має бути деталізований у вигляді моделі з робочих процесів, руху ресурсів, взаємодії між окремими ланками з метою досягнення поставлених цілей.

Документування ролей й відповідальності учасників робочого процесу здійснюється у вигляді матриці відповідальності, яка являє собою таблицю, де рядки — це завдання, а стовпці — це виконавці. В клітинах таблиці на перехресті рядків й стовпців записується роль учасника:

Ккерівник (має бути компетентним в головних питаннях розробки проекту, курує роботу й приймає рішення щодо ходу виконання завдань, розподіляє сили й засоби для поставленої мети);

В — відповідальний;

У — учасник;

Р — розробник проекту;

А — аналітик;

М — менеджер.

Набір ролей учасників залежить від специфіки роботи організації та завдань, що вона виконує у відповідності до її місії. Кожна роль повинна бути описана й відповідати посадовій інструкції виконавця.

Матриця відповідальності може бути складена як у розрізі завдань по підрозділам організації, так й більш детально усередині підрозділів між виконавцями.

Розроблена матриця відповідальності дозволяє:

1. Раціонально розподілити завдання й робоче навантаження між учасниками, уникнути напруження стосунків у колективі.

2. Виявити можливі резерви та передбачити ризики виникнення збоїв у роботі.

3. Оцінити вклад учасників процесу в кінцевий результат для прийняття рішень щодо їх мотивації та винагороди за роботу.

Негативний приклад, де матриця відповідальності не використовується:

Завдання розглядаються, але при цьому чітко не розподіляються ролі виконавців та потрібний для цього час, а також не враховуються можливості й наявні ресурси, немає чіткої структурної моделі взаємодії. Результат — зростає напруга в стосунках у середині колективу. При такому підході організація не має перспектив на майбутнє й приречена, так як немає мотивації учасників робочого процесу якісно виконувати свої завдання для досягнення поставленої мети в рамках місії організації. Завдання виконуються не ефективно, а в деяких випадках формально.

Висновок: застосування матриці відповідальності у організації робочого процесу – невідємна частина системи менеджменту будь-якої організації. Вона має мотивувати виконавців і є запорукою успіху в досягненні поставлених цілей.

Іщенко Ю.Б.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)