Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Search Results for: процесний підхід

Роль та функції керівника НДР і ДКР для забезпечення ефективного інноваційного процесу та покращення якості розробок

На сучасному етапі розвитку України велике значення приділяється інноваційному розвитку промисловості та сільського господарства для п ...

Системи управління якістю діяльності організації ISO 9004

ISO (Міжнародна організація з стандартизації) – це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів – членів ISO). Між ...

Система аналізу створюваних інновацій у птахівництві та їх трансфер

Робота передбачає розробку системи аналізу інновацій на етапах їх створення та удосконалення методології її маркетингового супроводу для ...

Зміна підходів щодо організації і проведення НДР для покращення трансферу інновацій

Покращення стану  птахівництва в Україні не можливе без розвитку науки й упровадження інноваційних розробок. Для покращення трансфер ...

Система управління якістю науково-дослідних робіт – обговорення

Результативність інноваційної діяльності у повній мірі залежить від функціонування системи управління якістю науково-дослідних робіт.  ...