Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Євроінтеграція України | Обгрунтування економічних досліджень і логістичного підходу в галузі птахівництва

Наразі Україна обрала шлях інтеграції до ЄС, тому актуальним завданням сьогодення є реформування різних секторів економіки та приведення їх до європейських норм. Значне місце в формуванні ВНП країни та забезпечення продовольчої безпеки відведене сільському господарству і галузі птахівництва у тому числі. Збереження вітчизняними підприємствами своїх позицій на внутрішньому ринку та освоєння нових зовнішніх ринків можливе за рахунок підвищення їх конкурентоспроможності та якості пропонованої продукції. Одним з пріоритетів Національних інтересів України є розвиток сільських територій та формування сприятливого середовища для об'єднання присадибних і фермерських господарств в нову трансформацію виробничих і обслуговуючих кооперативів.

Успішний європейський досвід підвищення ефективності роботи підприємств ґрунтований на застосуванні методик інноваційного менеджменту. А саме, – плануванні процесів на основі логістичного підходу щодо ресурсозбереження, управління виробництвом, забезпечення ресурсами, управління запасами, реалізацією продукції, впровадженням систем управління якістю продукції, тощо.

Важливим моментом успішного функціонування підприємства є оперативність корегування виробничих та бізнесових процесів у відповідності до зміни кон’юнктури ринку з урахуванням коротко і довгострокових ризиків та нових можливостей. Тому розробляння відповідних наукових методик моделювання логістичних систем та інструментарію з застосуванням інформаційних технологій є актуальним.

Для створення таких моделей необхідно врахувати всі ланки логістичної системи та їх взаємозв’язки для забезпечення критеріїв ефективності підприємства та його стійкості в умовах ринку.

Ю.Б. Іщенко, н.с. ДДСП НААН
лабораторія наукових досліджень з питань
інтелектуальної власності і маркетингу інновацій.

Актуальні напрями наукових досліджень (Прозорова Н.В., с.н.с., к.ек.н.)

Розробка інноваційно-інвестиційних проектів на основі логістичного підходу, організація та формування логістичних систем птахівничих підприємств, створення розподільчих та аутсорсинг центрів, що стане основою для розширеного відтворення птахівництва в Україні та сталого його розвитку, сприятиме збільшенню обсягів виробництва продукції птахівництва, забезпечить ефективність і прибутковість, сприятиме створенню нових робочих місць та умов для залучення інвесторів, що здасть змогу конкурувати з іноземними товаровиробниками.

Формування організаційно-економічного механізму функціонування галузі птахівництва, який включає: фактори інтенсифікації птахівництва на основі застосування інноваційного і інвестиційного процесів розвитку, накопичення корисної інформації та її використання у виробництві, створення державою сприятливих економічних умов для ефективного функціонування виробничої і соціальної сфер, прогнозування розвитку птахівництва на перспективу та удосконалення інфраструктури ринку продукції галузі.

Висновки до презентації "Про логістику виробництва продукції птахівництва в Україні станом на 01.01.2015 рік"

 1. Внутрішні потреби у продукції птахівництва України майже забезпечені, виникає   необхідність виходу на нові зовнішні ринки збуту продукції птахівництва. Логістичні системи вітчизняних підприємств повинні відповідати вимогам закордонних лідерів-виробників продукції птахівництва.
 2. Ефективний розвиток галузі птахівництва забезпечить впровадження логістичної складової та новітніх підходів у виробництво продукції птахівництва.
 3. Формування логістичної системи повинно проводитись на основі об'єднань підприємств (зокрема, малих і середніх). Формами об’єднань можуть бути агрокорпорації та агроторгові доми.
 4. З подальшим розвитком галузі актуальнішим стає питання переробки відходів птахівництва.

З цим матеріалом читають:

Cool Шановні колеги! Прохання залишити своє бачення вирішення питань реформування птахівництва України на шляху інтеграції до ЄС та необхідності економічних досліджень для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

One Response to Євроінтеграція України | Обгрунтування економічних досліджень і логістичного підходу в галузі птахівництва

 • Гайдаенко О.В., к.е.н., доцент says:

  Реалізація логістичної стратегії можлива при системній організації просування виробленої продукції на ринок, грунтуючись на інтеграції зусиль підприємств виробників птахівничої продукції, комерційних посередників, заготівельних організацій та інших учасників процесу їх розподілу та обміну з метою найбільш повного задоволення потреб і потреб населення птахопереробного комбінатів, з максимально можливою вигодою для птахівництва. З такою роботою на наш погляд може впоратися розподільний центр.
  При створенні такого центру необхідно врахувати:

  • – Особливості видів діяльності;
  • – Вхідний і вихідний вантажопотоки;
  • – Необхідний рівень логістичного сервісу, з урахуванням особливостей видів діяльності та перспектив розвитку компанії;
  • – Вимоги клієнтів до рівня логістичного сервісу;
  • – Коефіцієнт розвитку на перспективу за напрямками бізнесу
  • – Можливості по реалізації задуманого допомогою впровадження нових складських технологій та обладнання.

  На першій ділянці логістичного центру рівень логістичного сервісу буде невисокий, це обумовлюється тим, що роботи ведуться, з великими обсягами продукції (коробки і палети). Це принцип роботи дистриб’юторських компаній.
  На другій ділянці, обсяг виконуваних робіт різко зросте. Це обумовлено роботою пов’язаної з фасуванням, перепакуванням, якщо потрібно штучному збору продукції, коли обробляються заявки по всьому асортиментному ряду птахівничої продукції, а також продукції переробки птиці для рітейлерів.
  Третій ділянку можна вважати ділянкою надання інших всіляких логістичних (нескладскіх) послуг, наприклад – транспортних.
  Одним з важливих моментів є необхідність у визначенні виду діяльності планованого розподільного центру (дистрибуція або рітейл), визначити частоту та обсяги продукції, що відвантажується. Важливим моментом при роботі з птахівничої продукцією, є швидкоплинність термінів придатності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)