Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Законодавчо-правова база системи НАССР для харчової промисловості ЄC і України

Комісія з питань продовольства та сільського господарства (ФАО) при ООН та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) розробили ряд стандартів і нормативів, що регламентують питання безпеки харчових продуктів. Ці стандарти та правила визнані СОТ та включені до законодавства країн Європейського Союзу (ЄС). Правила гігієни в харчовій промисловості визначені міжнародним «Кодексом Аліментаріус». «Загальні принципи харчової гігієни» CAC / RCP I – 1969, Rev 3 (1997) з поправками, внесеними в 1999 р.

У зв'язку з розробками ФАО / ВООЗ в галузі безпеки харчових продуктів Міжнародна організація по стандартизації випустила стандарти серії ІСО-9000, в яких викладені основні вимоги до системи виробництва харчових продуктів. Всі організації, сертифіковані за цими стандартами, мають право постачання продукції в країни ЄС. Підприємства, які отримали сертифікат ІСО-9000, мають контрольні функції щодо якісних показників продукції. У Стандартах ІСО 9001-9014 викладені основні вимоги до системи управління, документації і типам реєстрації. У 1993 р. ЄС прийняв директиву № 94/93 «Про гігієну харчових продуктів», згідно з якою на підприємства харчової промисловості покладається проведення аналізів ризиків,

виявлення критичних контрольних точок (КТК) в технологічних процесах, визначення коригувальних заходів та здійснення моніторингу за основними параметрами технологічного процесу. ФА0/В03 рекомендувала до дослідження ефективну систему управління якістю НАССР на всіх підприємствах харчової промисловості як систему внутрішніх перевірок.

НАССР – це система, яка визначає небезпечні фактори в критичних точках контролю та є профілактичною системою контролю продуктів харчування, спрямованої на забезпечення їх безпеки. У додатку до директиви № 94/356/ЕС викладені загальні принципи системи НАССР та надано рекомендації, що стосуються методів ідентифікації КТК, їх моніторингу та перевірки. Рекомендації щодо застосування системи НАССР представлені в матеріалах Глобального форуму ФАО / ВООЗ з питань регулювання безпеки харчових продуктів (Марокко, 2002 р.).


Н.М.Грегірчак. Мікробіологічні основи НАССР: Конспект лекцій для студ. напряму 6. 051401 «Біотехнологія» ден. та заоч. форм навч. – К.: НУХТ, 2013. – 92с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)