Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Проект створення сучасної інформаційно-аналітичної системи моніторингу птахівництва України

Для обговорення представлено проект прикладних досліджень на 2016-2020 рр.

1. НАЗВА ПРОЕКТУ

Розробити наукові основи, алгоритм та інформаційно-аналітичну систему моніторингу галузі птахівництва України

2. Мета проекту

Розробити методичні підходи та інструментарій для комплексної інформаційно-аналітичної системи моніторингу галузі птахівництва України.

3.  ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ЯКУ БУДЕ СТВОРЕНО ВНАСЛІДОК ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Будуть розроблені методичні рекомендації щодо наукових підходів створення єдиної інформаційно-аналітичної системи моніторингу галузі птахівництва України, за якими буде розроблений алгоритм і комп’ютерне програмне забезпечення.

Інформаційно-аналітична система являтиме собою інтернет-сервіс по збору вхідних даних через глобальну мережу за допомогою відповідних форм з інтернет-сайту сервісу, подальше зведення цієї інформації в єдину базу даних і автоматична обробка та формування аналітичних звітів у табличному і графічному вигляді.

4. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

4.1. Ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу проекту:

Запропонована система призначена покращити ефективність прийняття рішень щодо управління і стратегічного планування для організації розширеного відтворення виробництва продукції птахівництва в Україні, забезпечення продовольчої безпеки, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

Ефективність функціонування системи моніторингу галузі птахівництва України залежить від оперативності функціонування механізмів збору і обробки вхідної інформації, управління базою даних, доступом до неї, формуванням аналітичних звітів і прогнозів. Тому для виконання завдання обрано створення прогамного забезпечення на основі web-технологій.

Для аналізу вхідних даних і формування звітів, які б наглядно відображали результати, доцільно використати раніше розроблену власну методику рейтингового аналізу ринку птахівництва.

4.2. Техніко-економічне обгрунтування проекту (вказати очікувані обсяги освоєння розробки, навести обрахунки ефекту від впровадження, довести перевагу запропонованої розробки перед іншими)

Створення нової інформаційно-аналітичної системи моніторингу галузі птахівництва покликане для усунення недоліків існуючої системи збору і обробки первинної інформації по галузі птахівництва України, яку наразі виконує Державний комітет статистики України, а саме представлені дані не відображають у повному обсязі всю потрібну інформацію для повного аналізу стану галузі, використані методики застарілі, аналітичні огляди виходять із значною затримкою і майже тільки у табличному вигляді, немає чіткої структури представлення інформації по рокам та доступу до неї, що ускладнює аналіз даних та прогнозування розвитку галузі на коротко і довгострокову перспективу.

Якість і оперативність функціонування запропонованої системи пояснюється організацією колективної роботи по введенню вхідних даних в електронному вигляді через мережу Інтернет. Відповідальні за введення інформації в систему мають свої облікові записи та повноваження. Вся введена інформація заноситься до єдиної бази даних і потім програма автоматично узагальнює  її за закладеними в неї методиками. Наприклад, формуються звіти за вказаний період по всій Україні у розрізі районів, областей, кліматичних та економічних зон, по підприємствах і господарствах населення, по видах птиці, по забезпеченню кормами, тощо. Аналітичні звіти формуються у вигляді таблиць і графіків структури, рейтингів, темпів росту, балансу попиту і пропозиції на продукцію птахівництва, прогнозування, управління запасами, визначення критичних точок, тощо.

З цим матеріалом читають:

(проект потребує спонсорської підтримки)

Коментарі можна залишити нижче. Cool, ще раз дякую.

Ю.Б. Іщенко, н.с. ДДСП НААН

5 Responses to Проект створення сучасної інформаційно-аналітичної системи моніторингу птахівництва України

 • Махсуд Тагирович says:

  Насколько можно судить из заглавия, сначала будут написаны и изданы методичні рекомендації, а потом на их основе программа. Не понятно, для кого пишутся эти методичні рекомендації, если эта программа будет единая по всей Украине. Получается, вы пишете только для себя сначала методичні рекомендації, а затем на их основе компьютерную программу.
  Насколько я помню, какие то программы по сбору информации по всем видам животных давно существовали и им пользовались в определенных кругах в министерстве. Хотелось бы, чтобы прежде чем начать, хорошо изучили то, что есть, а может, даже и не подозреваем, что есть.
  Основная идея и цель задания –разработка единой аналитической программы в птицеводстве- своевременна и достойна чтобы подать ее на финансирование и реализовать в ближайшем будущем. Удачи!

  Тагиров Махсуд Тагирович.

  • admin says:

   Благодарю за ответ, Махсуд Тагирович!

   По поводу методических рекомендаций скажу, что они необходимы на начальной стадии для собственного использования, чтобы обобщить методические подходы на основе которых будет создан алгоритм, а затем компьютерная программа. В последующем методические рекомендации будут дополнены инструкцией по использованию этой системы для всех остальных лиц.

   Программы сбора информации по всем видам животных конечно есть, но все в основном они работают на локальных компьютерах к которым есть определенные системные требования. Они не предназначены для сбора информации посредством введения данных в формы и передачи через Интернет. Цепочка передачи данных состоит из множества промежуточных звеньев, на которых есть вероятность допущения ошибок из-за человеческого фактора (задействовано много людей). Процесс сбора и подготовки информации для внесения в программу учета занимает длительное время. Все передается вордовскими, или экселевскими файлами через Е-маил, или в лучшем случае по FTP.

   Аналитические отчеты несовершенны. Что находится на сайте Государственного комитета статистики Украины – это большая “куча” – все там перемешали и кур и свиней и коз с коровами и т.д. Нету фильтров, по которым можно тут же на сайте как-то выделить нужную информацию и посмотреть отчет, все в основном в табличном виде. Чтобы что-то проанализировать – нужно скачать pdf файл и самостоятельно сделать нужные выборки. Некоторые отчеты делают в Microsoft Excel (кто как придумает в меру своих способностей). То что предоставляют – далеко от совершенства.

   Новая система призвана исправить все недостатки существующей системы учета начиная от сбора и заканчивая формированием отчетов в виде графиков и таблиц. Главное, что в министерстве должна быть заинтересованность в создании такой системы. По большому счету ее можно использовать не только в птицеводстве, а и в животноводстве, растеньеводстве и т.д. Для ее осуществления в полном объеме необходим системный подход и ресурсы (человеческие, финансовые, технические). А то у нас, как всегда, хотят чтобы и работа была сделана и чтобы деньги сэкономить. Поэтому и качество страдает. Все галопом… :wink:

 • Олег Катеринич says:

  Мониторинг возможен только после введения соответствующих нормативных актов – а кто их будет делать и подписывать в министерстве? Нужно скорректировать данную тему в направлении логистики.

  • admin says:

   Для эффективной логистики нужна информация, которую призвана обеспечить информационно-аналитическая система мониторинга отрасли. Какая логистика может быть в слепую?
   Предварительно можно выделить следующие этапы разработки данной системы:
   1. Создание методологии информационно-аналитической системы мониторинга отрасли птицеводства.
   2. Определение, подготовка и согласование с министерством и всеми заинтересованными лицами необходимых нормативно-правовых актов. Паралельно, на основе предложенной методологии, нужно вести работы по созданию алгоритма и программного обеспечения информационно-аналитической системы мониторинга отрасли птицеводства.
   3. Апробация системы, внесение исправлений и дополнений, формирование дополнительных правок в нормативно-правовые акты.
   4. Утверждение нормативно-правовых актов и непосредственное внедрение. На начальном этапе функционирование данной системы может поддерживаться силами Государственной опытной станции птицеводства как организации, что курирует данное направление. В дальнейшем обслуживание может быть передано отдельно созданной структуре в министерство.
   Для выполнения всех работ необходимо привлечь дополнительные ресурсы. Возможно разделить данную работу между несколькими соисполнителями с координацией в станции птицеводства.

 • admin says:

  Наразі вже середина січня 2017 року а на сайті Державної служби статистики України у розділі інформації про стан траринництва є інформація тільки по червень 2016 року, що підтверджує критичний стан служби та необхідність її реформування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)