Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Щодо внесення змін до положень ДСТУ 3143:2013 2013 «М’ясо птиці. Загальні технічні умови»

Наразі повідомляємо, що ДСТУ 3143:2013 «М’ясо птиці. Загальні технічні умови» розроблений Інститутом птахівництва НААН на замовлення Міністерства аграрної політики та продовольства України згідно з вимогами Національної стандартизації. Остаточну редакцію в установленому порядку погоджено з усіма погоджувальними організаціями і затверджено наказом Мінекономрозвитку України № 622 від 11 червня 2013 р. з наданням чинності 1 липня 2014 року. Щодо внесення змін до цього стандарту як розробник інститут чітко висловив свою позицію. Повна інформація про це надана раніше до Мінагрополітики України та ТК 140.

Основні положення ДСТУ 3143:2013 2013 «м’ясо птиці. Загальні технічні умови», до яких можуть бути внесені Зміни:

1. Пункт 5.2.10 Масова частка вологи, яка виділяється під час розморожування замороженого м’яса птиці (курей, курчат-бройлерів та індиків), не повинна перевищувати 4 %.

Примітка. Під час експорту м’яса птиці показник масової частки вологи, яка виділяється під час розморожування замороженого м’яса птиці, може бути обумовлений договором-конрактом з країною, у яку експортують продукцію.

2. Пункт 11.14.  Масову частку вологи, яка виділяється під час розморожування замороженого м’яса птиці, визначають згідно з Додатком Г.

Примітка. Під час експорту м’яса птиці показник масової частки вологи, яка виділяється під час розморожування замороженого м’яса птиці, може бути визначений згідно з методиками країни, у яку експортують продукцію.

3. Додаток Г

 Додаток Г  (довідковий)

 Метод визначення масової частки вологи, яка виділяється під час розморожування  замороженого м’яса птиці (курей, курчат-бройлерів та індиків).


Зірка Зміни, які можуть бути внесені до ДСТУ 3143:2013 2013 «М’ясо птиці.  Загальні технічні умови»


І варіант

1. Пункт 5.2.10 викласти у такій редакції:

5.2.10 Масова частка технологічно доданої вологи у м’ясі птиці (курей, курчат-бройлерів та індиків) не повинна перевищувати показників, наведених у Додатку Г.

 Примітка. Під час експорту м’яса птиці показник масової частки доданої вологи у м’ясі птиці, може бути обумовлений договором-контрактом з країною, в яку експортують продукцію.

2. Пункт 11.14 викласти у такій редакції:

11.14 Масову частку технологічно доданої вологи, визначають у спеціальних зареєстрованих лабораторіях згідно з ДСТУ*

 Примітка. Під час експорту м’яса птиці показник масової частки технологічно доданої вологи може бути визначений згідно з методиками країни, у яку експортують продукцію

* на розгляді (М’ясо птиці. Методи визначення технологічно доданої вологи).

Doubt it! Коментар. Треба звернути увагу на те, що цей пункт може бути викладений у такій редакції тільки у тому випадку, якщо методики,  наведені у  ДСТУ «М’ясо птиці. Методи визначення технологічно доданої вологи», який розроблено Інститутом продовольчих ресурсів,  будуть приведені у відповідність до  Регламенту Комісії ЄС № 543/2008, з якого взяті показники.

3. Додаток Г викласти у такій редакції:

 Додаток Г (обов’язковий )

 Показники вмісту  технологічно додаткової вологи у м’ясі птиці

Г.1 Показники рівнів вмісту технологічно доданої вологи у тушках при різних способах їх охолодження наведено у таблиці Г.1

 Таблиця Г.1 – Показники вмісту технологічно доданої вологи у м’ясі птиці

Способи

охолодження тушок

 

 

Показники технологічно доданої вологи  (%)

 за різними методиками визначання

 

Масова  частка вологи, що виділяється під час  розморожування замороженого м’яса

(тест «краплі»)

Масова частка технологічно доданої вологи

(хімічний

метод)

Масова частка вбирання вологи  на виробництві

(щоденне

досліджування)

Повітряне охолодження

1,5

2,0

0,1

Повітряно-водяне охолодження

3,3

4,5

2,0

Водяне охолодження

5,1

7,0

4,5

          Примітка. Якщо вміст технологічно доданої вологи визначають за тестом «краплі» або у випадках щоденного досліджування, показники, наведені у таблиці є гранично допустимими. . У випадку хімічного методу визначання вмісту технологічно доданої вологи наведено технологічно  неминучий вміст води.

Г.2 За тестом «краплі» контролюють кожну партію замороженого чи глибокозамороженого м’яса курчат, курей, бройлерів та індичок.

Г.3 Хімічний метод застосовують у випадку, коли за тестом «краплі» одержано результати, що перевищують наведені у таблиці.

Г.4 Щоденне досліджування здійснюють у забійних цехах після охолодження тушок не рідше одного разу за зміну (за період 8 год.).

Г.4.1 Одержані дані реєструють у спеціальному журналі і зберігають протягом одного року.

Doubt it! Коментар. Крім того, потрібно ввести термін «технологічно додана волога» та його визначення у розділі «Терміни та визначення, доповнити марковання обов’язковим зазначенням способу охолодження м’яса птиці та внести інші незначні корективи, пов’язані із зазначеними змінами. Обсяг стандарту при цьому не збільшується.


ІІ  варіант

1. Пункт 5.2.10 викласти у такій редакції:

5.2.10 Масова частка технологічно доданої вологи у м’ясі птиці (курей, курчат-бройлерів та індиків) не повинна перевищувати показників, наведених у табл..4.

 Таблиця 4 – Показники вмісту технологічно доданої вологи у м’ясі птиці

Способи

охолодження тушок

 

 

Показники технологічно доданої вологи  (%)

 за різними методиками визначання

 

Масова  частка вологи, що виділяється під час  розморожування замороженого м’яса

(тест «краплі»)

Масова частка технологічно доданої вологи

(хімічний

метод)

Масова частка вбирання вологи  на виробництві

(щоденне

досліджування)

Повітряне охолодження

1,5

2,0

0,1

Повітряно-водяне охолодження

3,3

4,5

2,0

Водяне охолодження

5,1

7,0

4,5

          Примітка. Якщо вміст технологічно доданої вологи визначають за тестом «краплі» або у випадках щоденного досліджування, показники, наведені у таблиці є гранично допустимими. У випадку хімічного методу визначання вмісту технологічно доданої вологи наведено технологічно  неминучий вміст води.

5.2.10.1 За тестом «краплі» контролюють кожну партію замороженого чи глибокозамороженого м’яса курчат, курей, бройлерів та індичок.

5.2.10.2 Хімічний метод застосовують у випадку, коли за тестом «краплі» одержано результати, що перевищують наведені у таблиці.

5.2.10.3 Щоденне досліджування здійснюють у забійних цехах після охолодження тушок не рідше одного разу за зміну (за період 8 год.).

5.2.10.4 Одержані дані реєструють у спеціальному журналі і зберігають протягом одного року.

5.2.10.5 Під час експорту м’яса птиці показник масової частки доданої вологи у м’ясі птиці, може бути обумовлений договором-контрактом з країною, в яку експортують продукцію.

2. Пункт 11.14 викласти у такій редакції:

11.14 Масову частку технологічно доданої вологи, визначають у спеціальних зареєстрованих лабораторіях згідно з Додатком Г.

Примітка. Під час експорту м’яса птиці показник масової частки технологічно доданої вологи може бути визначений згідно з методиками країни, у яку експортують продукцію.

3. Додаток Г викласти у такій редакції:

 Додаток Г (довідковий )

Повністю викласти всі 3 методи визначання показника технологічно доданої вологи:

1. Визначання масової частки вологи, що виділяється під час розморожування замороженого м’яса (тест «краплі»)

2. Визначання масової частки технологічно доданої вологи (хімічний метод)

3. Визначання масової частки вбирання вологи на виробництві (щоденне  досліджування).

Doubt it! Коментар.  Крім того, потрібно ввести термін «технологічно додана волога» та його визначення (у розділі «Терміни та визначення), доповнити марковання обов’язковим зазначенням способу охолодження м’яса птиці та внести інші незначні корективи, пов’язані із зазначеними змінами. Обсяг стандарту при цьому  збільшується приблизно на 17-20 сторінок (зараз стандарт містить 40 сторінок). Тобто передбачувана  зміна за обсягом буде становити майже 50 % по відношенню до стандарту (у той час як Національна стандартизація передбачає зміну обсягом не більше ніж 20 %).  Введення методик буде також потребувати додаткового погодження з метрологічною службою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)