Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Інструментарій для комерціалізації інновацій та трансфету технологій

У сучасних умовах ринкових відносин одним із ключових факторів економічного й соціального розвитку країни є інновації. Для української економіки саме інновації й інноваційна діяльність є тією рушійною силою, що може забезпечити економічну незалежність України й подолання розриву з економічно розвиненими державами. Тому, перед сучасною наукою стоїть завдання створення такої інноваційної продукції, яка б дозволила отримати конкурентні переваги для вітчизняного виробництва. Постійні зміни зовнішнього середовища що супроводжуються лавиноподібним потоком інновацій, на перший план виходять проблеми комерціалізації нових розробок.

Як переконливо показує світова практика, в даний час найбільш ефективним способом впровадження результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) в практику є взаємовигідна взаємодія всіх учасників процесу комерціалізація інновацій та перетворення наукового результату в ринковий продукт.

При такому способі всі учасники інноваційного процесу, будь то вчені і розробники інновації, або інвестори, економічно зацікавлені і мають високу мотивацію для отримання максимального комерційного ефекту від використання інновацій.

Ефективність комерціалізації наукових розробок залежить від багатьох факторів, а саме: сфери застосування інноваційної продукції, економічного та соціального ефекту, екологічної безпеки, відносного рівня конкурентоспроможності, потенціалу і сегмента ринку, життєвого циклу інновації, механізмів та термінів упровадження, періоду окупності та механізмів повернення інвестицій, перспективності щодо подальшого вдосконалення, тощо.

Для комерціалізації інноваційної продукції потрібно провести маркетингові дослідження щодо визначення кінцевих споживачів і потенціалу ринку, провести технічний та економічний аудит. Метою технічного аудиту є визначення конкурентоспроможності розробки за рядом кількісних технічних і якісних показників від яких залежить затребуваність розробки на ринку подібних інновацій. Метою економічного аудиту є визначення механізмів і оптимального рівня інвестицій щодо реалізації інноваційного проекту та оцінка вартості розробки в межах її життєвого циклу для забезпечення максимального економічного ефекту і повернення вкладеного капіталу.

Враховуючи багатогранність метдів проведення комерціалізації інновацій нагальною потребою сучасного супроводу НДР і ДКР є створення відповідного інструментарію, який би забезпечив ефективність цього процесу за рахунок зменшення рутини та налагодження взаємодії між розробниками, підрозділом трансферу інновацій та інвесторами.

Сучасні підходи щодо розробки інструментарію для супроводу трансферу інновацій і комерціалізації завершених наукових розробок лежать у сфері створення спеціальних комп’ютерних програм і застосування мережевих комунікаційних технологій управління проектами.

Практична реалізація інструментарію щодо управління проектами, комерціалізації і трансферу інновацій ґрунтується на застосуванні діаграм Ганта, метода Дюпона (пошук критичного шляху), засобів оцінки та огляду проектів, SWOT – аналізу, конкурентного аналізу, застосування теорії Марковських процесів, теорії «ігор», тощо.

На теперішній час на ринку інформаційних технологій існують комп’ютерні програми для управління проектами, що діляться на: потужні професійні програми (Artemis Project, Primavera Project Planner, Open Plan тощо), програми середнього класу (Microsoft Project, Time Linе, Project Expert), програми для спрощеного планування. Наприклад, пакет комп’ютерної програми Project Expert фірми Microsoft є автоматизованою системою планування і аналізу ефективності інвестиційних проектів на основі імітаційної моделі грошових потоків, яка застосовується в різних сферах виробництва і бізнесу.

Doubt it! Нажаль, застосування подібних комп’ютерних програм, що мають розширені функціональні можливості, для реалізації більшості наукових проектів НДР і ДКР недоступне з-за досить високої вартості програм, обмеженості ліцензій та економії фінансових ресурсів наукових установ. Виходом з даної ситуації є створення інструментарію для вирішення конкретних задач комерціалізації інновацій і трансферу технологій з вирішення актуальних питань галузі.

Ю.Б. Іщенко, н.с. ДДСП НААН

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)