Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Застосування діаграми Парето у стратегічному плануванні

До питань стратегічного планування належить також контроль реалізації планів і їхнє коригування. Стратегічні плани базуються на прогнозуванні майбутнього стану внутрішнього і зовнішнього середовища, їхнім призначенням є мобілізація ресурсів і координація діяльності всіх ланок в напрямку досягнення коротко- і довгострокових цілей.

Діаграма Парето є графічним відображенням правила Парето. У менеджменті якості застосування цього правила показує, що значне число невідповідностей і дефектів виникає через обмежене число причин. Коротко правило Парето формулюється як 80 на 20. Наприклад, якщо застосувати це правило стосовно дефектів, то виявиться, що 80 відсотків дефектів виникає через 20 відсотків причин.

Діаграма Парето – це стовпчаста діаграма, на якій інтервали (стовпчики) упорядковані по спадній лінії. На такій діаграмі інтервали можуть представляти види дефектів, їхню локалізацію, помилки та ін.

Використовується діаграма Парето при виявленні найбільш значимих і істотних факторів, що впливають на виникнення невідповідностей. Це дає можливість установити пріоритет діям, необхідним для рішення проблеми. Крім того, діаграма Парето й правило Парето дозволяють відокремити важливі фактори від малозначимих і несуттєвих.

Будується діаграма Парето в наступному порядку:

1. Визначається проблема, яку необхідно вирішити (наприклад, дефектні вироби, вартість втрат від шлюбу й т.п.) і вибирається часовий інтервал для вивчення проблеми.

2. Вибирається тип даних (фактор) для аналізу, що найбільше повно зможе охарактеризувати проблему (наприклад, дефекти, їхня локалізація, обсяг втрат, витрати та ін.). Обраний тип даних повинен бути розбитий на підтипи. Наприклад, якщо як тип даних обрані дефекти, то підтипом будуть види дефектів – деформація, подряпини, тріщини та ін.

3. Визначається одиниця вимірів, що відповідає типу даних (наприклад, кількість дефектів, їхня частота, відсоток витрат і т.п.).

4. Збираються статистичні дані, і виконується їхня систематизація. Для збору й реєстрації даних можна застосовувати інші інструменти якості, наприклад контрольний листок. Систематизацію статистичних даних краще представити у вигляді таблиці.

5. Виконується підрахунок і упорядкування даних по убуванню.

6. При необхідності призначаються ваги для кожного з підтипів даних. Установлення ваг може вплинути на результат, що покаже діаграма Парето. Ваги перемножуються на підраховані значення по кожному з підтипів даних, що приводить до зміни співвідношення їхньої значимості.

7. Будується стовпчаста діаграма, на якій відзначаються підтипи даних і їхня величина. У прямокутній системі координат по горизонталі відкладаються рівні відрізки, що відповідають підтипам даних, а по вертикалі відзначається величина цих даних у порядку по убуванню.

8. Обчислюється й відображається на діаграмі лінія сумарних значень (наприклад, накопичених відсотків).

9. Виконується аналіз отриманих результатів для розробки необхідних дій за рішенням проблеми.

Основна перевага, що дає діаграма Парето це можливість сфокусувати зусилля й ресурси на усуненні найбільш значимих проблем. Також як і інші інструменти якості, вона легка для застосування й розуміння персоналом організації.

Діаграма Парето в SWOT-аналізі

Ю.Б. Іщенко, н.с. ДДСП НААН

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)