Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Гармонізація Державних стандартів України в галузі птахівництва з Директивами і Постановами ЄС

У зв’язку зі вступом України до СОТ виникла нагальна потреба приведення українських нормативних документів, зокрема стандартів, у відповідність до вимог Директив і Постанов ЄС та інших міжнародних нормативних документів.

Вимоги до птахівництва та продуктів його переробки в ЄС визначаються регламентами, директивами, постановами тощо. Що стосується вмісту шкідливих речовин у харчових продуктах (тільки стосовно пестицидів налічується біля десятка директив), то стандарти на продукти з м’яса птиці, субпродукти, жирну гусячу печінку, яйця харчові відповідають Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” (2005 р.), який гармонізовано з відповідними директивами щодо гігієни харчових продуктів. Цей Закон також регламентує вимоги до пакування та маркування продукції, що відображено у відповідних стандартах. У розроблених інститутом стандартах на харчову продукцію наведено перелік пакувальних матеріалів і дається дозвіл на використання інших матеріалів для споживчого і транспортного пакування згідно з чинними нормативними документами та пакування закордонного виробництва, що дозволене Міністерством охорони здоров’я України. Стандарти на технологічні процеси утримування сільськогосподарської птиці тісно пов’язані з „Відомчими нормами технологічного проектування: ВНТП-АПК 04-05 (затв. наказом Міністерства аграрної політики України від 15.09.2005 р. за № 473), які є керівним документом для птахівницьких підприємств з питань утримування птиці. Стандарти на технологічні процеси передбачають тільки інтенсивні способи утримування птиці. Можливо потрібно звернути увагу на екстенсивні (альтернативні) способи утримування птиці, як це передбачено європейськими директивами про утримання сільськогосподарських тварин.

З 2006 року Інститутом птахівництва розроблено кілька національних стандартів (ДСТУ), гармонізованих з Директивами і Постановами ЄС, а саме: стандарти на продукцію птахівництва (яйця курячі харчові, м’ясо сільськогосподарської птиці, печінку жирну), на технології утримання птиці.

Стандарти на продукти птахівництва, що призначені для реалізації у торговій мережі, підприємствах громадського харчування та на експорт, встановлюють вимоги до якості продукту, правила пакування, маркування, приймання, контролювання, транспортування та зберігання, максимально наближені до європейських вимог для аналогічної продукції.

ДСТУ на альтернативні технології утримування, гармонізований з нормами ЄС і узагальнює вимоги до основних технологічних та зоотехнічних параметрів процесів вирощування та утримування птиці, призначеної для одержання м’яса та яєць. Дотримання вимог цього стандарту дозволить вводити до маркування яєць та м’яса птиці познаки, прийняті у країнах ЄС, за умови відповідної атестації та реєстрації птахівничого господарства.

Розроблено також 4 стандарти на методи лабораторної діагностики хвороб птиці та стандарт на визначення мікробіологічних показників у харчових яйцях і яєчних продуктах, які гармонізовано з міжнародними методиками (стандарти ISO, EN, Кодекс Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) тощо).

Розроблені стандарти пов’язані з нормативними документами та законами України, що регламентують якість та безпечність продукції, технологічних процесів, застосування тих чи інших методів контролювання безпечності (Ветеринарно-санітарні правила, СанПіН, ДСанПіН, ДР, Методичні вказівки, ДСН, ДСП, Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів”, відповідні Постанови Кабінету Міністрів України, Правила ветеринарно-санітарної експертизи тощо). Розроблені стандарти ураховують умови виробництва продукції птахівництва в Україні і пристосовані до цих умов. Проекти стандартів розсилалися на відгук багатьом організаціям та підприємствам України (Додаток 3) і остаточні редакції стандартів узгоджувалися згідно з вимогами Національної системи стандартизації України (Додаток 4). Але, на жаль, доводиться констатувати той факт, що не від усіх потенційно зацікавлених організацій і підприємств були отримані відгуки. Ланка Розробник-Виробник-Споживач не спрацьовує належним чином.

В Україні, починаючи з 80-х років діють стандарти на інкубаційні яйця різних видів с-г птиці. На заміну їм розроблено відповідні національні стандарти з урахуванням сучасних досягнень птахівництва та досвіду застосування цих стандартів. Аналогічних стандартів, які б передбачали калібрування яєць за масою, немає до цього часу. Директива ЄС 90/539/ЕЕС передбачає загальні вимоги до інкубаційних яєць та добового молодняку різних видів с-г птиці. Ці вимоги співпадають з вимогами ДСТУ на добовий молодняк, розробленого у 2005 році. Транспортування добового молодняку, так само як і ремонтного, відповідає вимогам Постанови ЄС 411/98 та Постанови 1255/97 (щільність посадки під час транспортування, дальність транспортування, час перебування у дорозі при транспортування до місця вирощування).

Ураховуючи вимоги стандартів на інкубаційні яйця та наявність різних типів інкубаторів на птахівницьких підприємствах, створено національні стандарти на інкубаційні процеси, в які введено по декілька схем інкубації яєць різних видів с-г птиці, як загальноприйнятих, так і розроблених Інститутом птахівництва. З цими стандартами тісно пов’язаний новий стандарт на дезінфекцію інкубаційних яєць, який ураховує традиційні і нові методи дезінфекції яєць перед інкубацією, нові дезінфектанти і передбачає застосування інших (альтернативних) дезінфекційних речовин, які можуть бути зареєстровані на території України і дозволені Департаментом ветеринарної медицини до використання.

Стандарти на методи лабораторної діагностики хвороб сільськогосподарської птиці встановлюють традиційні і нові методики встановлення діагнозу щодо таких хвороб птиці, як грип, інфекційний ларинготрахеїт, інфекційний бронхіт, ньюкаслська хвороба та хвороба Марека. Вимоги до лабораторної діагностики цих хвороб с-г птиці урегульовано з Кодексом МЕБ, який є законодавчим актом у ветеринарії.

За період до 2010 року було переглянуто деякі чинні стандарти і розробленні на заміну нові. Виникла потреба стандартизувати деякі методики: з визначання показників якості яєчної продукції; альтернативних систем утримування птиці; оцінка якості качиної жирної печінки; природоохоронні (переробка відходів від забою птиці, від інкубації, технічного браку яєць, пташиного посліду з метою виготовлення кормових добавок, органічних та органічно-мінеральних добрив).

Гриценко Д. М. завідувач лабораторії аналітичних досліджень ринків птахівництва Інституту тваринництва НААН


[yop_poll id=”2″]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)