Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


ДСТУ 5028:2008. Яйця курячі харчові. Технічні умови

 • Цей стандарт поширюється на курячі яйця (далі – яйця), які використовують для харчування населення і промислової переробки на продукти харчування і призначені для реалізації в Україні, а також на експорт.
 • Цей стандарт установлює вимоги щодо якості курячих харчових яєць.

Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Держспоживстандарту України.

 • Hen’s eggs for human consumption. Specifications


   

Код УКНД 67.120.20

Ключові слова: дієтичні яйця, переробні яйця, столові яйця, яйця курячі харчові.

 

Бібліографія

 1. № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные  нормы качества продовольственного сырья и  пищевых продуктов /Затв.  Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89 (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів)
 2. Обов’язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін.., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф2) /Затв. наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 18.11.2003 № 87
 3. Правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці /Затв.  наказом  Головного  державного інспектора ветеринарної медицини від 07.09.01 №  70 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.09.01 за № 850/6041
 4. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості  та  рівні  пестицидів  у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті, затверджені МОЗ України від 20.09.2001р., № 137
 5. ГН 6.6.1.1-130-2006  Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs i 90Sr  у продуктах харчування та питній воді /Затв. наказом Міністерством охорони здоров’я України від 03.05.2006 р. за № 256
 6. МУ № 4082-86 Методические  указания  по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном  сырье и  пищевых  продуктах  с помощью высокоэффективной  жидкостной  хроматографии (Методичні вказівки щодо виявлення, ідентифікування та визначання вмісту афлатоксинів у продовольчій сировині та харчових продуктах за допомогою високоефективної рідинної хроматографії), затверджені МОЗ СРСР 20.03.86, № 4082;
 7. МУ № 3049-84 Методические  указания  по  определению остаточных  количеств антибиотиков в продуктах животноводства (Методичні вказівки щодо визначання залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринництва), затверджені МОЗ СРСР від 29.06.84, № 3049
 8. МОЗ № 3202-85, Инструкции по проведению  ветеринарно-токсикологических, медико-биологических исследований стимуляторов роста сельскохозяйственных животных и гигиенической  оценки  продуктов животноводства (Інструкції щодо проведення ветеринарно-токсикологічних, медично-біологічних досліджувань стимуляторів росту сільськогосподарських тварин та гігієнічного оцінювання продуктів тваринництва), затверджені МОЗ СРСР, 1985, ГАП N 115-6а
 9. Ветеринарно-санітарні правила для птахівницьких господарств і вимоги до їх проектування /Затв. наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 03.07.01 №53 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.07.01 за №565/5756
 10. ДСН  3.3.6.037-99 Державні санітарні  норми  виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені МОЗ України від 01.12.99, № 37
 11. ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми  мікроклімату виробничих приміщень /Затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р., № 42
 12. СанПиН № 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения  (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднень) /затверджені МОЗ СССР 04.07.98, №  4630
 13. ДСП 201-97 Державні  санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) /Затв.  Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97   за № 201
 14. СанПин 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территорий населенных мест (Санітарні правила і норми утримання територій населених міст) /Утв. Минздравом СССР от 05.08.88 г.,  № 4690
 15. Правила видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов’язковому ветеринарному контролю /Затв. наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 19.04.2005 р. за  № 32 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.06.2005 р. за  №  659/10939
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 833, “Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень”
 17. Методичні рекомендації 4.4.4.-108-2004 „Періодичність контролю продовольчої  сировини та  харчових продуктів за показниками безпеки” /Затв.   Міністерством охорони здоров’я України 02.07.04 № 329.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)