Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Законопроект Кабінету міністрів України про створення сільськогосподарських кооперативів

У Верховній Раді України зареєстрований законопроект № 11221, ініційований Кабінетом міністрів, яким передбачається створення сільськогосподарських кооперативів, які, у свою чергу, будуть розділятися на обслуговуючі й виробничі.

Відповідно до законопроекту, сільськогосподарські кооперативи діляться на обслуговуючі (неприбуткові) і виробничі (прибуткові).

Залежно від виду діяльності сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи діляться на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі й інші.

До переробних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, Кабмін пропонує віднести кооперативи, що здійснюють переробку сільськогосподарської сировини.

Заготівельно-збутові сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють, зокрема, заготівлю, зберігання, передпродажну обробку й продаж продукції, зробленої своїми членами, роблять їм маркетингові послуги.

Постачальницькі сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи утворяться з метою закупівлі й поставки своїм членам засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції й продуктів її переробки, виготовлення сировини, матеріалів і поставки їхнім членам кооперативу.

Членами сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу можуть бути виробники сільськогосподарської продукції.

Фізичні або юридичні особи можуть бути членами декількох сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, різних по видах діяльності.

Вступні внески сплачуються членами кооперативу в порядку, установленому уставом, і зараховуються в неподільний фонд кооперативу.

Пайовий внесок члена сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу формується з його паю й додаткових паїв. Порядок визначення розміру пайового внеску кожного члена кооперативу визначається пропорційно його участі в господарській діяльності кооперативу відповідно запланованого обсягу й вартості послуг кооперативом.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування своїх членів – виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими організаціями.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не є власниками сільськогосподарської продукції, зробленої, вирощеними, відгодованими, виловленими або зібрана (заготовлена) його членами – виробниками сільськогосподарської продукції. Власниками сільськогосподарської продукції, що заготовлюється, переробляється, що поставляється збувається (продається) таким кооперативом, є його члени.

У той же час, сільськогосподарські виробничі кооперативи є прибутковими. Членами сільськогосподарського виробничого кооперативу можуть бути фізичні особи, які виявили бажання об'єднатися для спільної виробничої діяльності на основі їх обов'язкової трудової участі і які внесли вступний внесок і пай у розмірах, певних уставом кооперативу.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи здійснюють господарську діяльність, основною метою якої є одержання прибутку, і реалізують свою продукцію за цінами, які встановлюються самостійно на договірних засадах з покупцем, і є суб'єктами підприємницької діяльності.

Право власності на землю може здобуватися кооперативом шляхом внесення до фонду земельних ділянок його засновниками й членами, а також придбання земельних ділянок по договорах купівлі-продажу, дарування, міни, іншим договорам. Право власності на землю й право користування їм здобуваються кооперативом відповідності із Земельним кодексом України.

З цим матеріалом читають: