Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Сільськогосподарські кооперативи – загальні поняття

Слово «кооперація» прийшло з латинської мови: cooperatio означає спільна робота, співробітництво.

Отже, кооперація в широкому значенні цього слів – це співробітництво декількох осіб – людей, організацій і навіть країн – для досягнення  загальної мети.

 Кооперація – це одна з форм загальної виробничо-господарської, посередницької й іншої діяльності, що здійснюється на основі добровільного співробітництва людей, об’єднання їхніх матеріальних ресурсів з метою збільшення продукції, підвищення продуктивності роботи, задоволення економічних і духовних потреб людей.

Закон України «Про кооперацію» визначає кооперацію як систему кооперативних організацій, створених з метою задоволення економічних, соціальних і інших потреб своїх членів.

Є два види кооперативних організацій – кооператив і кооперативне об’єднання.

Що таке кооператив?

Організація

є юридичною особою з усіма властивими для організації ознаками: створена й зареєстрована у встановленому законом порядку, має у власності або керуванні майно, розпоряджається їм, відповідає за своїми обов’язками, може бути позивачем і відповідачем у суді, у неї є свій баланс

Господарська організація

оскільки може вестипрямо будь-яку діяльність, у тому числі підприємницьку, пов’язану із производством. торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт. Про кооператив іноді говорять, як про громадську організацію, але це неправильно:
кооператив має право вестигосподарську діяльність самостійно, на відміну від громадської організації

Членська організація

у неї фіксоване членство, причому кожний член кооперативу повинен вносити активний вклад у його діяльність;
Добровільне об’єднання

може бути створений тільки за рішенням його майбутніх членів, а не актом законодавства

Демократична організація

базується на засадах самоврядування – рішення справ спільно на зборах або за допомогою спільно вибраних представників

Відкрита організація

кооператив відкритий для всіх, хто здатнийробити послуги й бажає прийняти зобов’язання членства без полової, соціальної, політичної або релігійної
дискримінації
Організація з можливістю різних сфер
діяльності
кооператив може бути створений для задоволення практичних всіх потреб суспільства: соціальних, культурних, медичних

Об’єднання й людей, і організацій

членами кооперативу можуть бути й громадяни, і підприємства. організації

Особлива організація

керується винятково тими, хто її створив.

Цілі та завдання кооперації

  1. Підвищення життєвого рівня членів кооперативів, захист їхніх майнових інтересів і соціальних прав;
  2. Створення системи економічної і соціальної самодопомоги населенню й суб’єктам господарювання;
  3. Залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів, підвищення трудової і соціальної активності населення;
  4. Створення й розвиток інфраструктури, необхідної для проведеия господарської й іншої діяльності кооперативів з метою росту матеріального добробуту їхніх членів й задовільнення потреб у товарах і послугах;
  5. Сприяння та становлення основ демократичного розвитку суспільства.

Підготовка матеріалу продовжується.