Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Системний аналіз як науково-обгрунтований метод пошуку рішень

Характеризується системний аналіз не використанням нових фізичних явищ і не специфічним математичним апаратом, а в першу чергу впорядкованим і логічно обгрунтованим підходом до вирішення проблеми. Він служить способом упорядкування та більш ефективного використання знань, досвіду і навіть інтуїції фахівців у процесі постановки цілей і прийняття рішень по виникають проблемам.

Системний аналіз – це сукупність наукових методів і практичних прийомів розв’язання складних проблем: технічних, економічних, природничих, соціально-політичних і т.д.

Багато факторів не тільки не мають природної шкали для рішень, але в принципі навіть не співмірні один з одним. Так, наприклад не співрозмірні між собою: безпека і вартість або якість і простота. Між такими параметрами не може бути звичайних арифметичних операцій. Положення тут абсолютно відмінно від того, яке має місце в точних науках.

Системний аналіз як метод вирішення складних завдань

Аналізуючи за допомогою математичних моделей положення, що виникають в результаті завдання тих чи інших цілей (іншими словами, програючи різні ситуації на моделях), можна з’ясувати потреби в ресурсах, необхідних для досягнення цілей, вивчити можливості використання різних методів організації процесу (управління) та отримати іншу інформацію, що дозволяє, по-перше, відкинути цілі, не реальні для виконання, і, по-друге, визначити взаємну перевагу цілей, тобто в кінцевому рахунку зробити обґрунтований вибір мети.

Характерною особливістю складної системи є наявність великого числа взаємопов’язаних і взаємодіючих компонентів. Тому багато технологічні процеси, особливо оснащені засобами механізації трудомістких робіт і автоматизації управління виробничими циклами, також необхідно розглядати як складні системи.

Принцип, що підкреслює значення комплексності, широти охоплення, чіткої організації та взаємозв’язку в дослідженнях, плануванні і проектуванні, отримав назву системний підхід, тобто такий метод дослідження, при якому враховується велика кількість факторів, що визначають роботу того чи іншого технічного пристрою, діяльність живого організму, хід суспільного явища або виробничого процесу. Системний підхід передбачає, що поряд з техніко-експлуатаційними параметрами функціонування виробничої системи враховуються економічні, соціально-політичні, екологічні, морально-етичні та інші фактори.

Взагалі системний підхід вимагає простеження якомога більшого числа зв’язків, причому не тільки внутрішніх, але і зовнішніх, з тим щоб не упустити дійсно істотні фактори та їх зв’язку, а також оцінити їх ефекти. У межі повинні бути враховані всі суттєві чинники, від яких залежить функціонування даного пристрою або процесу і всі їх впливу на сам процес і навколишнього середовища, але так як ніколи немає повної впевненості, що дійсно враховані всі визначальні чинники, залишається говорити, що • про принаймні їх повинно бути багато (а в ідеалі – дійсно все).

Всі фактори (як враховані, так і невраховані) діють одночасно і є взаємопов’язаними, взаємозалежними і взаємообумовленими. Тому зміна якого-небудь одного фактора, який взятий окремо, сам по собі здається незначним, може служити безпосередньою причиною ланцюга змін інших, іноді дуже багатьох факторів. Це призведе до того, що робота технічного пристрою, хід даного явища, діяльність організму і т.д., коротше кажучи, функціонування системи докорінно зміниться.

Визначення системи може бути зроблено двома принципово різними способами:

– По-перше, за допомогою прямого або конструктивного визначення, тобто шляхом явного опису будови відповідного об’єкта (наприклад, комп’ютер – це пристрій, в складі якого є блок обробки інформації, дисплей, клавіатура, накопичувач інформації і т.д.);

– По-друге, непрямим або описовим шляхом.

І в повсякденному житті, і в наукових дослідженнях дискриптивне визначення зустрічається частіше, ніж конструктивне, особливо на початкових етапах визначення нових понять. Однак на наступному етапі постає завдання перетворення описових визначень в конструктивні, так як тільки конструктивне визначення того чи іншого об’єкта дає доказ його реального існування, тоді як непрямі визначення можуть описувати і неіснуючі об’єкти (наприклад, “вічний двигун” або “філософський камінь”).

Конструктивне визначення виробничої системи засноване на виділенні системи з її оточення по якомусь системоутворюючого ознакою, в якості якого найчастіше виступає мета системи. Таким чином, виходить наступне функціональне визначення системи: в систему з нескінченної середовища включаються всі ті і тільки ті елементи, які необхідні і достатні для функціонування системи, що забезпечує досягнення її мети. Отже, з системи виключаються не тільки зовнішні елементи, але й ті елементи, які вещественно входять до складу технічного пристрою або біологічного організму, але для досягнення конкретно поставленої мети функціонально не потрібні.

Що включати і що не включати в систему, визначається характером проблеми, для вирішення якої система утворюється. Точне визначення цілей системи є тому логічною основою розгляду будь-яких систем. Мета дуже важлива, так як саме вона визначає планування нових промислових і сільськогосподарських підприємств, навчальних закладів та закладів культури, а також зміст роботи по створенню будь-якої системи, в тому числі конструкції і технології.

Вибрати “правильну” мета конструювання важливіше, ніж сконструювати саму “правильну” систему, так як “неправильна” система – це не найкраща і не оптимальна система, але яка все-таки виконує поставлені цілі, хоча, може бути, і не найдосконалішим чином , Якщо ж обрана неправильна мета, то система буде не та, яку очікує суспільство: як би досконала і вдала не була її конструкція, вона не буде відповідати пропонованим вимогам, тобто мета виявиться невиконаним.

Читати про системний аналіз на російській мові

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)