Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Комп’ютерна програма для розрахунку комерційної вартості інновацій

Розроблено алгоритм і комп'ютерна програма для оцінки конкурентоспроможності та вартості розробок з питань птахівництва при проведенні комерціалізації та капіталізації інноваційної продукції.

Отримані результати:

Форма введення даних про інноваціюI. Розроблено алгоритм комп'ютерної програми для розрахунку зведеного показника конкурентоспроможності інноваційних розробок:

1. Підготовка вхідних даних.

 • Визначення інноваційної продукції, що підлягає подальшій комерціалізації: а) продукція; б) послуга; в) технологія.
 • Введення первинної інформації про розробку згідно форми комерціалізації інновацій.
 • Збір інформації про існуючі аналоги за запропонованою розробки.

2. Вибір показників оцінки конкурентоспроможності за результатами опитування експертів: a) якісні, б) кількісні.

3. Визначення критеріїв оцінки розробки за обраними показниками конкурентоспроможності.

4. Анкетування експертів для оцінки вагомості критеріїв визначення конкурентоспроможності інновації.

5. Розрахунок вагових коефіцієнтів показників оцінки конкурентоспроможності за підсумками анкетування експертів.

6. Формування масиву вхідних даних оцінки порівнюваних показників продукції за певними критеріями.

7. Розрахунок вагових складових критеріїв конкурентоспроможності інновації по кожному показнику.

8. Розрахунок зведеного показника конкурентоспроможності інновації за сумою вагових складових критеріїв оцінки.

9. Визначення рейтингу інновації за її конкурентоспроможністю.

Система управління комерціалізацією інноваційII. Розроблений алгоритм комп'ютерної програми для визначення оптимальної комерційної вартості інновації для забезпечення найкращого рівня повернення інвестицій в науку:

1. Технічний аудит інноваційної розробки по зведеному показнику конкурентоспроможності

2. Експертиза проекту комерціалізації: визначення ринкових перспектив і життєвого циклу технології.

2.1. Проведення технологічного маркетингу

2.2. Визначення наукомісткої продукції або послуг як товару (супровід інновації)

2.3. Визначення сегмента ринку і потенційних споживачів:

а) розробка =>

б) розробка => передача прав на об'єкт інтелектуальної власності;

в) розробка => створення спільного підприємства

3.  Конкурентний аналіз – визначення конкурентів і їхньої продукції або послуг, їх сильні і слабкі сторони, стратегічні цілі та напрямки діяльності, реакція на нову продукцію.

4.  SWOT-аналіз проекту: визначення впливу оточення проекту і розробка плану трансферу інновації.

5.  Оцінка економічної ефективності проекту.

Суперменю програми Innovations MarketIII. Особливості комп'ютерної програми

1.Основні принципи: робота через Інтернет, групова робота, розмежовані повноваження, модульний принцип, наявність системи управління сайтом, бази даних, бібліотеки функцій і підпрограм.

2. Перелік таблиць бази даних програми база користувачів; форми опитування; сеанси завдань; показники конкурентоспроможності; класифікатор інноваційних розробок.

3. Елементи інтерфейсу: шаблони оформлення; меню навігації, панель адміністрування, позиціонування відображень, форми опитування, форми звітів, графіки рейтингів конкурентоспроможності.

Запропоновані алгоритми представлені в графічному вигляді за допомогою побудови ментальних карт Xmind.

На основі розроблених алгоритмів сформована бібліотека функцій і підпрограм: управління базою даних; конструктор форм введення даних; оброблювач даних форм введення; конструктор графіків рейтингу, тощо. Розроблено функції попередньо протестовані на локальному сервері.

В даний момент проводиться апробація програми та коригування програмного коду.

Розробник Ю.Б. Іщенко, н.с. ДДСП НААН

Читати на російській мові

One Response to Комп’ютерна програма для розрахунку комерційної вартості інновацій

 • Розробник (Робоча гіпотеза) says:

  При проведення ПНД була поставлена мета створення інноваційного програмного продукту, який би мав властивості Інтернет-сервісу для виконання завдань трансферу технологій і комерціалізації наукових розробок. Перевага такого підходу до розробки у мобільності і оперативності виконання поставлених завдань, адже робота ведеться через глобальну мережу. При цьому можна об’єднати зусилля вчених, розробників і споживачів наукової продукції для забезпечення найбільш ефективного інноваційного процесу за рахунок концентрації введеної інформації та її комп’ютерної обробки.

  У процесі роботи було поставлено додаткове завдання — створити систему управління інтернет-сайтом (CMS), та сформувати бібліотеку функцій і підпрограм, які-б дозволили оперативно конструювати різноманітні форми опитування та формувати таблиці бази даних для них. У результаті був розроблений інструменнтарій, який можна застосувати для розширення системи і виконання інших завдань.
  У перспективі даний інструментарій можна використати при створення системи моніторингу галузі птахівництва України, яка б включала збір, обробку, аналіз даних для визначення перспектив розвитку і стратегічного планування галузі.

  У ході виконання завдань проектування алгоритму використовувалась програма створення ментальних інтелектуальних карт XMIND. Вона дозволила систематизувати роботу і наглядно моделювати й аналізувати структуру програми, виконувати роботи за принципами ефетивності системи управління якості(СУЯ) при обмеженні ресурсів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)