Домашня птиця 2019 - акція      
   Продамо підрощених курочок    
   Стан птахівництва у 2018 році   Dutch English French Italian Polish Russian Turkish Ukrainian

Печінка качина жирна. Технічні умови

Додаток А

(обов’язковий)

 Коди ДКПП для печінки згідно з ДК 016

 Таблиця А1

 

Назва продукту

Код ДКПП

Печінка качок охолоджена

15.12.11.300

Печінка качок заморожена

15.12.12.750

 

Додаток Б

(обов’язковий)

Визначання масової частки жиру прискореним методом у фільтруючій ділильній лійці

Метод засновано на вилученні жиру з наважки екстрагуванням сумішшю хлороформу з етиловим спиртом.

Б.1 Засоби та допоміжні пристрої

 • ваги лабораторні загального призначення згідно з ГОСТ 24104;
 • шафа сушильна лабораторна електрична з терморегулятором згідно з чинними нормативними документами;
 • водяна баня;
 • насос водоструминний згідно з чинними нормативними документами;
 • годинники піскові на 1 хв та 5 хв згідно з чинними нормативними документами;
 • ексикатор згідно з ГОСТ 23932;
 • стаканчики скляні для зважування (бюкси) діаметром 80 мм згідно з ГОСТ 25336;
 • лійка фільтрувальна ділильна з приймачем згідно з чинними нормативними документами;
 • фільтр скляний № 3 або № 4 згідно з ГОСТ 23932;
 • піпетки згідно з ГОСТ 29227;
 • циліндр мірний згідно з ГОСТ 25336;
 • хлороформ технічний згідно з ГОСТ 20015;
 • спирт етиловий ректифікований згідно з ГОСТ 18300.

Б.2 Методика та правила проведення досліджування

Із загостреної частини печінки відбирають наважку масою 1 г, зважену з похибкою ±0,001 г, подрібнюють, розміщують у фільтрувальну ділильну лійку з перекритим випускним краном і доливають 10 см3 етилового спирту.

Настоюють пробу протягом 5 хв. Лійку закривають притертим корком і струшують 1 хв. Екстрагування проводять двічі. Екстракт відсмоктують під вакуумом за допомогою водоструминного насосу у приймач. До твердого залишку в ділильній лійці доливають 10 см3 суміші хлороформу і етилового спирту з наступним відсмоктуванням екстракту в приймач. Екстракти збирають у мірний циліндр місткістю 50 см3, туди також зливають екстраговану суміш після дворазового промивання ділильної лійки і приймача. Загальний об’єм екстракту доводять екстрагованою сумішшю до 50 см3. Відбирають піпеткою по 20 см3 екстракту і переносять до двох, попередньо зважених бюксів.

Розчинник випаровують на киплячій водяній бані і досушують у сушильній шафі за температури від 100 0С до 110 0С протягом часу від 15 хв до 20 хв.

Бюкси охолоджують в ексикаторі і зважують з похибкою не більше ±0,001 г.

Б.3 Правила опрацювання результатів

Масову частку жиру (Х) у відсотках обчислюють за формулою (1):

Формула для визначення масової частки жиру

де: M – маса екстрагованого жиру, г;

M1 – маса зразка, г;

V – загальний об’єм екстракту, см3;

V1 – загальний об’єм екстракту для випарювання, см3.

Кінцевим результатом випробувань вважають середнє арифметичне результатів трьох паралельних визначень. Допустима розбіжність між паралельними визначеннями не повинна перевищувати 0,1% від середньої величини. Результати обчислюють до другого десяткового знаку.

Додаток В

(обов’язковий)

 Інформаційні дані

про енергетичну (калорійність) та поживну (харчову) цінність 100 г качиної жирної печінки

 Таблиця В.1 – Харчова та енергетична цінність качиної жирної печінки

Назва

Жир, г,

не менше

Білок, г,

не менше

Калорійність, ккал/кДж

Качина жирна печінка

І сорт

35,0

16,6

381/1595

ІІ сорт

25,0

18,8

300/1256

ІІІ сорт

14,0

19,6

204/854

Додаток Г

(довідковий)

Бібліографія

1 Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 07.06.2002 № 28 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.06.2002 за № 524/6812

2 Ветеринарно-санітарні правила для суб’єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 07.09.01 № 70 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 27.09.01 за № 849/6040

3 Инструкция по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности от 07.12.84 № 123-5/990-11 (Інструкція з миття та профілактичної дезінфекції на підприємствах м’ясної і птахопереробної промисловості)

4 Ветеринарно-санітарні-правила для боєнь, забійно-санітарних пунктів та подвірного забою тварин /Затв. наказо Держдепартаменту ветеринарної медицини, Мінагрополітики України 14.01.2004 N 4, зареєстр. в Мінюсті України 28.01.2004 р. за N 121/8720

5 Обов’язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (Ф-2) /Затв. наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 03.11.98 № 16 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.11.98 за № 761/3201 (у редакції наказу Державного департаменту ветеринарної медицини від 18.11.2003 № 87 (0549-04), зареєстрований у міністерстві юстиції України 28.04.2004 р. за № 549/9148)

6 Гігієнічні нормативи вмісту бактерій Listeria monocytogenes у харчових продуктах та продовольчій сировині /Затв. наказом МОЗ України 11.08.2006 за № 558

7 МБТ № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів) /Затв. Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89

8 ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs i 90Sr у продуктах харчування та питній воді /Затв. наказом Міністерством охорони здоров’я України від 03.05.2006 р. за № 256

9 ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті /Затв. МОЗ України, правила № 137 від 20.09.2001

10 Ветеринарно-санітарні правила для птахівницьких господарств і вимоги до їх проектування /Затв. наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 03.07.01 № 53 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.07.01 за № 565/5756

11 Інструкція з проведення санітарної обробки – дезінфекції, дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва /Затв. наказом Державного департаменту ветеринарної медицини 20.06.2007 р. та зареєстрована зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.07.2007 р. за № 813/14080

12 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку /Затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України № 37 від 01.12.1999

13 ДБН В.2.5-28-2006 Природне та штучне освітлення /Затв. Мінбудом України від 15.05.06, № 168

14 СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення) /Затв. Міністерством охорони здоров’я СРСР 04.07.98 за № 4630

15 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территорий населенных мест (Санітарні правила і норми утримання територій населених місць) /Затв. Міністерством охорони здоров’я СРСР 05.08.88 г. за № 4690

16 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), /Затв. Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97 за № 201

17 Р 50-056-96 Продукція фасована в пакованні. Загальні вимоги до кількості /Затв. Держстандартом України, Держстандартом України від 18.07.96, № 300

18 Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю /Затв. наказом міністерства транспорту України 09.12.2001 р за № 873 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 29.12.2002 р. за № 1032/7320

19 Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року № 833 “Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень”

20 Методичні вказівки "Організація контролю і методи виявлення бактерій Listeria monocytogenes у харчових продуктах та продовольчій сировині" /Затв. наказом МОЗ України 11.08.2006 N 559

21 МУ N 4082-86 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (Методичні вказівки щодо виявлення та визначення афлатоксинів у продовольчій сировині та харчових продуктах за допомогою високоефективної рідинної хроматографії) /Затв. Міністерством охорони здоров’я СРСР 20.03.1986

22 МУ N 3049-84 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства (Методичні вказівки щодо визначання залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринництва) /Затв. Міністерством охорони здоров’я СРСР 29.06.1984

23 Инструкция N 3202-85 Инструкция по проведению ветеринарно-токсикологических, медико-биологических исследований стимуляторов роста сельскохозяйственных животных и гигиенической оценки продуктов животноводства (Інструкції щодо проведення ветеринарно-токсикологічних, медико-біологічних досліджувань стимуляторів росту сільськогосподарських тварин та гігієнічної оцінки продуктів тваринництва) /Затв. Міністерством сільського господарства СРСР 04.10.1985 № 115-6а, Міністерством охорони здоров’я СРСР 09.01.1985 N 3202-85

24 МУ 5778-91 Стронций-90. Определение в пищевых продуктах (Стронцій-90. Визначання у харчових продуктах) /Затв. Міністерством охорони здоров’я СРСР СССР 04.01.1991 за № 5778-91

25 МУ 5779-91 Цезий-137. Определение в пищевых продуктах (Цезій-90. Визначання у харчових продуктах) /Затв. Міністерством охорони здоров’я СРСР СССР 04.01.1991 за № 5779-91

26 Порядок видачі ветеринарних документів, затверджений наказом Державного комітету ветеринарної медицини № 85 від 13.04.2009 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.06.2009 за № 519/16535

27 Методичні рекомендації 4.4.4.-108-2004 „Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки”, затверджені Міністерством охорони здоров’я України 02.07.04 № 329.

Код за УКНД 67.120.20

 Ключові слова: заморожена печінка, качки, муларди, мускусні качки, охолоджена печінка, печінка качина жирна, сорт.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)Акція! Домашня птиця 2019. Державна станція птахівництва реалізує інкубаційні яйця і добовий молодняк