Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Печінка качина жирна. Технічні умови

Проект ДСТУ

 • Цей стандарт поширюється на печінку качину жирну (далі – печінка), одержану від спеціально відгодованих качок (мускусних качурів та мулардів), яку використовують для харчування населення і промислового переробляння, а також для постачання на експорт як продукт Фуа-гра (Foie Gras).
 • Цей стандарт установлює вимоги щодо якості жирної качиної печінки.
 • Вимоги щодо безпеки виробництва

ПЕЧЕНЬ УТИНАЯ ЖИРНАЯ. Технические условия

DUCK FATTY LIVER. Specifications

ВСТУП

У зв’язку зі вступом України до Світової організації торгівлі і майбутньою інтеграцією до Європейського Союзу виникає необхідність приведення українських нормативних документів, зокрема, національних стандартів України до вимог європейського законодавства з метою уникнення розбіжностей під час оцінки жирної качиної печінки у випадку її експорту до країн ЄЕС.

Розроблений фахівцями з Інституту птахівництва стандарт на жирну качину печінку ураховує вимоги таких документів:

 • COMMISSION REGULATION (EC) No 543/2008 of 16 June 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the marketing standards for poultrymeat (Постанова Комісії (EEC) № 543/2008 від 16 червня 2008 р. яка змінює детальні правила застосування Постанови Ради ЄЕС № 1234/2007, що стосується маркетингових стандартів для м’яса птиці);
 • COUNCIL DIRECTIVE 89/108/EEC of 21 December 1988 on the approximation of the laws of the Member States relating to quick-frozen foodstuffs for human consumption (Директива Ради (89/108/EEC) від 21 грудня 1988 про зближення законів країн-членів стосовно швидкозамороженого продовольства для споживання людиною);
 • DIRECTIVE 2000/13/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 March 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs (Директива № 2000/13 від 20 березня 2000 р. про зближення законів країн-членів щодо маркування, представлення і реклами харчових продуктів);
 •  Council Directive 89/395/EEC of 14 June 1989 amending Directive 79/112/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer (Директива Ради 89/395/EEC від 14 червня 1989 року, яка вносить поправки до Директиви Ради 79/112/EEC від 18 грудня 1978 року про зближення законів країн-членів щодо маркування, представлення і реклами харчових продуктів для кінцевого продажу споживачу).
 • EU 76/211/EEC Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States Relating to the Making-up by Weight or by Volume of Certain Prepackaged Products (ЕС 76/211/EEC Директива Ради про зближення законів держав-членів щодо внесення мір ваги або об’єму на пакування продуктів).

Код за УКНД 67.120.20

Клюючові слова: заморожена печінка, качки, муларди, мускусні качки, охолоджена  печінка,  печінка  качина  жирна,  сорт. 

Зміст

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання
 3. Терміни та визначення понять
 4. Класифікація
 5. Технічні вимоги
 6. Вимоги щодо безпеки
 7. Вимоги щодо охорони довкілля
 8. Маркування
 9. Пакування
 10. Правила транспортування та зберігання
 11. Методи контролювання
 12. Правила приймання
 13. Гарантії виробника

Додаток А.  Коди ДКПП.

Додаток Б.  Визначання масової частки жиру прискореним методом у фільтруючій ділильній лійці.

Додаток В.  Інформаційні дані про енергетичну (калорійність) та поживну (харчову) цінність печінки 100 г качиної жирної.

Додаток Г.  Бібліографія.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)