Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Методи пошуку ідей і створення інновацій

Важливим джерелом інноваційних ідей є нові знання. Одна базисна інновація спричиняє появу десятків-сотень дрібніших.

Управління підтримкою і вдосконаленням конкурентних переваг можна здійснювати за допомогою методів генерування і формування інноваційної ідеї, творчого вирішення проблем, які ґрунтуються здебільшого на інтуїтивному способі ухвалення рішення та не потребують складних засобів (програмного забезпечення тощо).

Творчий пошук можна уявити у вигляді трьох послідовних фаз: генерація або запозичення ідей à втілення ідей у конкретні варіанти рішення à оцінка споживчої, технічної, економічної, соціальної ефективності інновацій та вибір найкращої з них.

 Існує безліч методів пошуку ідей. З деяким ступенем умовності їх можна розділити на три групи:

  1. Методи психологічної активізації мислення.
  2. Методи систематизованого пошуку.
  3. Методи спрямованого пошуку.

Злежність складності завдання від методу пошуку ідей

Кожний з методів має на меті полегшити пошук рішення творчого завдання в порівнянні, з так званим, методом “проб і помилок”, яким звичайно користується людина. Доцільність застосування методу, що належить до тої або іншої групи, зокрема, залежить від складності розв’язуваного завдання. На наведеному праворуч малюнку показані для різних груп методів умовні графіки залежності трудомісткості рішення творчого завдання від її складності.

Для рішення порівняно простих завдань доцільно використовувати методи, що ставляться до двох перших груп. Методи спрямованого пошуку спеціально створювалися для рішення складних завдань і, незважаючи на складність цих методів, їхнє застосування в цьому випадку виявляється виправданим. Застосування ж методів спрямованого пошуку для простих завдань може виявитися недоцільним через те, що складність самих методів буде вище складності розв’язуваного завдання або через непридатність цих методів для рішення таких завдань.

Методи психологічної активізації мислення

Методи психологічної активізації творчого мислення спрямовані на усунення, так званої психологічної інерції мислення, що перешкоджає знаходженню винахідницьких рішень і нових бізнес ідей, що заважає більше всебічному розгляду проблеми. Ці методи дозволяють значно збільшити число висунутих ідей і підвищують продуктивність цього процесу. Однак, для рішення складних винахідницьких і нестандартних бізнес завдань, в основі яких закладені протиріччя, ці методи малоефективні.

Найбільш відомі методи психологічної активізації: