Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Матриця рішень як результат SWOT-аналізу

Конфігурація матриці рішень така: якщо скласти матрицю, у стовпцях якої розмістити характеристики зовнішнього середовища (можливості й погрози), а по рядках — сильні й слабкі сторони, то в осередках перетинання рядків і стовпців з'являється можливість фіксувати рішення, спрямовані на усунення проблем: використання чинності на усунення зовнішніх погроз, використання можливостей зовнішнього середовища для зміцнення слабких сторін організації, використання унікального сполучення зовнішніх можливостей і сильних сторін, виявлення небезпеки впливу на організацію зовнішніх загроз при її слабких сторонах.

Таблиця.  Макет матриці рішень як результат SWOT-Аналізу

Характеристики

Можливості

Погрози

Сильні сторони

Стратегія використання сильних сторін організації для реалізації можливостей

Стратегія використання чинності для подолання загроз

Слабкі сторони

Стратегія подолання наявних слабостей за рахунок реалізації наявних можливостей

Стратегія уникнення зовнішніх загроз

Виявлені з отриманих переліків (по певній процедурі) найбільш значимі параметри SWOT-аналізу дозволяють скласти матрицю рішень.

Складена в такий спосіб матриця рішень, дозволяє побудувати систему дій, що включають як стратегічні напрямки розвитку організації, так і найбільш значимі програми й проекти, а також окремі значні заходи.