Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Методологія проведення ситуаційного аналізу, побудова матриці SWOT-аналізу

Перший етап – виділення найбільш важливих параметрів аналізу. Визначившись із параметрами, необхыдно спочатку занести їх по пунктах у формі опису.  Потім описані параметри заносяться в таблицю, часто називану матрицею SWOT-аналізу. Систематизація параметрів у матрицях дає можливість на етапах вибору й реалізації стратегії вносити необхідні коректування в оцінку параметрів і в стратегію.

На підставі внутрішнього маркетингового аудита й проведеного опитування клієнтів необхідно проаналізувати сильні й слабкі сторони компанії.

 Сильні сторони

1. Досвід роботи компанії.
2. Популярність торговельної марки.
3. Ефективність рекламної компанії.
4. Система підвищення кваліфікації та навчання співробітників.
5. Імідж компанії, якість обслуговування клієнтів.
6. Рівень логістики та партнерські відносини з постачальниками.

 Слабкі сторони

1. Низький рівень мотивації співробітників, що не стимулює до покращення якості роботи.
2. Плинність кадрів на рівні нижчої й середньої ланки.
3. Вузький асортимент продукції та його недостатня якість.
4. Відсутність інвестування в маркетинг за винятком мінімально необхідних коштів на розміщення реклами. Вузька інтерпретація функції маркетингу, тільки комунікаційна.
5. Низький рівень підтримки баз даних компанії, відсутність їхнього аналізу.
6. Недоліки внутрішніх комунікацій, відсутність регулярного інформування співробітників про результати їхньої праці, слабкий зворотний зв'язок, що є демотивирующими факторами.
7. Політика стимулювання продажів і просування товару не відповідає цілям компанії й умовам ринку

 Аналіз зовнішнього середовища дозволив виявити наступні можливості й погрози для розвитку компанії:

 Можливості

1. Стабілізація економічної ситуації за певних умов спричинить збільшення рівня життя населення.
2. Поступово знижується упередженість проти товарів «second hand».
3. Ненасичений російський ринок представляє практично необмежені можливості для росту.
4. Процес «омолодження» власників роздрібного бізнесу

 Погрози

1. Висока схильність впливу зміни законодавства й регулятивних мір.
2. Зміна митних процедур і мит може різко знизити рентабельність бізнесу або навіть зробити його нерентабельним.
3. Деякі конкуруючі компанії використовують неофіційні канали ввозу товару, що знижує конкурентоспроможність цін компанії.
4. Низькі бар'єри входу нових компаній на ринок.
5. На ринок виходить і набирає популярність товар близький по характеристиках до товару субституту «СТІК»

Поряд із загальними сильними й слабкими сторонами, можливостями й погрозами окремо були виявлені додатково сильні й слабкі сторони, можливості й погрози для роздрібного підрозділу компанії.

Сильні сторони мережі магазинів «В»

1. Має стійка конкурентна перевага у вигляді унікального розробленого компанією ноу-хау організації торгівлі, що дозволяє залучати як середньо забезпечені верстви населення так населення з низькими доходами й контролюючою оптимальною швидкістю товарообігу.
2. Торговельна марка стає пізнаваної в ЗМІ завдяки новій програмі PR.
3. Керівник підрозділу, що здійснює необхідний рівень контролю.

Слабкі сторони

1. Асортименти перестає відповідати тенденції зміни купівельних переваг.
2. Недостатнє фінансування маркетингу, включаючи рекламу, знижує можливості залучення нових покупців, і як слідство, товарообіг.

Можливості

1.Програми уряду Москви по захисту незаможних верств населення можна використовувати для підтримки розвитку магазинів. Сприятливе відношення органів влади до даного типу бізнесу.
2.Тенденція галузі до укрупнення розмірів магазинів і витисненню дрібних торговельних крапок.

Погрози

1.Висока норма прибутку роздрібної торгівлі «second hand» і низькі бар'єри для входу роблять її вкрай привабливої для входу конкурентів, що може привести до прискорення процесу насичення ринку й посиленню конкуренції.
2.Постійне збільшення орендної плати може знизити прибутковість магазинів.
3. Розкрадання персоналу, навмисно неправильна оцінка товару.