Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Огляд методик SWOT-аналізу

Сутність прогнозування складається в одержанні інформації відносно майбутнього розвитку певних параметрів обмежених у часі й просторіобластях дослідження. При цьому в основі прогнозу (у якості вихідних) лежать певні існуючі й майбутні умови, а також імовірність настання очікуваних подій.

Фахівці виділяють три основних способи, за допомогою яких розробляються прогнози:

  1. Екстраполювання – побудова динамічних рядів розвитку показників прогнозованого явища протягом періодів підстави прогнозів у минулому й попередження прогнозу в майбутньому;
  2. Моделювання – побудова моделей з обліком імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на період попередження прогнозу по наявним прямим або непрямим даним про масштаби й напрямок змін;
  3. Експертні оцінки, у тому числі мозковий штурм, метод Дельфи, анкетування, – опитування експертів або населення з метою обєктивізувати, упорядкувати суб'єктивні оцінки прогнозного характеру й ін.

Із всіх способів прогнозування особливо варто виділити метод прогнозних сценаріїв, що ставиться до методів моделювання. Він має безпосереднє відношення до викладеного вище матеріалу, тому що може бути інтерпретований як проведення SWOT – аналізу в динаміку.

Найбільший ефект дає реалізація SWOT – аналізу,  причинно – наслідкового, морфологічного й сценарного методів при їхньому комплексному використанні, тобто при створенні єдиного комплексного механізму, що враховує й поєднує в один частки результати від використання кожного з методів. Як один з варіантів, як такий механізм може розглядатися комплексна схема формування ключових факторів успіху.