Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Проблемні питання галузі птахівництва України, які потребують вирішення

 1. Відсутність чіткої системи моніторингу розвитку галузі та достовірної, порівняльно-аналітичної інформації про обсяги виробництва товарної та племінної продукції;
 2. Обмеженість виробництва певного асортименту птахівницької продукції, зокрема м’яса водоплавної птиці, індиків і м’ясо-яєчних курей;
 3. Обмеженість вітчизняного виробництва багатьох видів обладнання для птахівництва або його недостатньо висока якість (сучасні комплекти обладнання для утримання бройлерів, качок, індиків, гусей на підлозі, комплекти обладнання для створення мікроклімату у пташниках, обладнання забійних та комбікормових цехів, малогабаритне обладнання для присадибних і фермерських господарств тощо);
 4. Відсутність спеціалізованих забійних та птахопереробних комбінатів;
 5. Відсутність розгалуженої мережі пунктів реалізації кормів, ветпрепаратів для господарств різних типів та належного контролю за їх якістю;
 6. Відсутність чіткої схеми забезпечення населення якісним молодняком всіх видів птиці;
 7. Недосконалість нормативно-правової бази, гармонізованої до вимог СОТ, для виробництва продукції птахівництва;
 8. Забруднення в результаті діяльності птахівницьких підприємств довкілля твердими відходами (послід, птиця, що загинула, відходи інкубації тощо), рідкими стоками та газоподібними викидами.

Завдання для вирішення проблемних питань птахівництва Укарїни

 1. Розробити і впровадити інформаційно-аналітичну систему управління галуззю для забезпечення достовірною, порівняльно-аналітичною інформацією про стан господарювання підприємств різних типів з виробництва племінної і товарної продукції птахівництва (наявне поголів’я, продуктивність, обсяги виробництва і інше).
 2. Налагодити виробництво племінної продукції (качок, гусей, індиків, яєчних та м’ясо-яєчних курей) шляхом розширення і зміцнення матеріально-технічної бази в діючих племінних заводах та створення нових.
 3. Створити розгалужену мережу сервісних формувань для забезпечення господарств різного типу повноцінними кормами, кормовими добавками та ветеринарними препаратами.
 4. Створити систему контролю за якістю комбікормової продукції з використанням акредитованих лабораторій (фізіології та годівлі, мікотоксикології, профілактики захворювань) профільних установ НААН України.
 5. Розробити ефективні заходи екологічної безпеки при виробництві продукції птахівництва та нормативно-правову документацію для їх запровадження.
 6. Розробити і впровадити вітчизняні ветеринарні препарати для захисту здоров’я птиці від найбільш поширених захворювань та діагностикуми їх визначення.

Селекціонер