Домашня птиця 2020 - акція      
   Продамо підрощених курочок    
   Стан птахівництва в Україні       Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish

Проект інструкції про заходи з профілактики та ліквідації аспергільозу птиці

IV. Профілактика аспергільозу птиці

1. Для попередження захворювання птиці аспергільозом у птахогосподарствах необхідно виконувати комплекс заходів, передбачених Ветеринарно-санітарними правилами для птахівницьких господарств і вимогами до їх проектування, затвердженими наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 03 липня 2001 року № 53 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 липня 2001 року за № 565/5756.

2. У першу чергу необхідно:

а) годувати птицю доброякісними, повноцінними кормами за раціонами, що відповідають її вікові і продуктивності, згідно із затвердженими технологічними нормами для птиці;

б) забороняється використовувати для годівлі небезпечні в епізоотичному плані, токсичні, недоброякісні корми – цвілі, почорнілі, затхлі;

в) якість кормів, що надходять у господарство обов'язково повинні відповідати вимогам ДСТУ 4120-2002 «Комбікорми повнораціонні для сільськогосподарської птиці. Технічні умови» та перевірятися у виробничій лабораторії господарства (при наявності), а також один раз на місяць – у державній акредитованій лабораторії ветеринарної медицини. У разі виникнення захворювання птиці, у зв'язку з годівлею недоброякісними кормами, відбирають проби від кожної партії комбікормів, зернофуражу та інших кормів у порядку, передбаченому стандартами, і направляють у державну акредитовану лабораторію ветеринарної медицини або Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;

г)необхідно в установленому порядку відбирати середні проби від кожної партії комбікорму, що надходить, зернофуражу і зберігати в запечатаному вигляді при температурі не вище 120C протягом 1-1,5 місяці. Якщо після закінчення зазначеного терміну ці корми не викликали захворювання птиці, то середні проби знищують. В іншому разі партії кормів піддають лабораторним дослідженням відповідно до діючих правил бактеріологічного, токсикологічного, біохімічного досліджень кормів

ґ) для годівлі птиці рекомендується використовувати корми, що пройшли термічну обробку(грануляція);

д) проведення просушки зерна під час збирання;

е) ємності для зберігання повинні знаходиться під покрівлею і так розміщені, щоб уникнути утворення конденсату води на їх стінах. В тих місцях, де після дождю застоюється вода рекомендовано зробити дренажний стік. Кормові матеріали та комбікорми можуть перебувати в обігу тільки в закритих упаковках або контейнерах. Упаковки чи контейнери мають бути закриті таким чином, щоб при відкритті вони пошкоджувались та не могли бути повторно використані. Коли ємності або приміщення (сховища) звільняються, вони повинні бути ретельно очищені і продезінфековані. На додаток до цього повинні бути вжиті заходи до ліквідації шкідливих жуків і кліщів;

є) важливою мірою щодо запобігання отруєнь мікотоксинами є використання в комбікормах речовин, що зв'язують токсини (токсіноблокаторов-токсінобіндери). Ці речовини є високоактивні мінеральні абсорбенти (наприклад, силіконові порошки), які вводяться в корм і здатні абсорбувати (вбирати в себе) бактеріальні або грибкові токсини з травного тракту і виділятися з організму з послідом. Рекомендується вводити токсінобіндери протягом усього періоду вирощування або яйцекладки;

ж) санітарний контроль якості підстилки, що поступає в господарство

При утриманні птиці на глибокій підстилці використовують тільки сухий підстилковий матеріал, який зберігають у закритих приміщеннях.

Як підстилковий матеріал використовують сфагновий торф, подрібнені стрижні качанів кукурудзи, суміш тирси і солом'яної різки, тирси із соняшниковим лушпинням, дерев'яну стружку, тирсу, штучне покриття та ін. Категорично забороняється використовувати цвілу, мерзлу, сиру і не перевірену лабораторією підстилку.

Підстилку вкладають на попередньо очищену і продезінфіковану підлогу. Спочатку її посипають шаром вапна-пушонки з розрахунку 0,5 кг на 1 м2, після чого настилають підстилковий матеріал шаром 10-15 см для молодняку і 15-20 см для дорослої птиці. Верхній шар підстилки регулярно рихлять і в міру потреби, додають свіжу.

При зміні кожної партії птиці глибоку підстилку видаляють з послідуючою утилізацією одним з надійних способів забезпечуючих зниження до мінімуму рзиків поширення інфекційних хвороб та проводять ретельне механічне очищення, дезінфекцію, дезінсекцію і дератизацію.

Належне зберігання кормів та кормових добавок, запобігаючи їх ураженню грибами різних видів з роду Aspergillus;

дотримання міжциклових профілактичних перерв з метою проведення механічного чищення та дезінфекції пташників, інкубаторію, складських приміщень, інвентарю, обладнання, тари, транспортних засобів;

проведення дезінфекції інкубаційних яєць;

  для отримання якісного добового молодняку необхідно проводити профілактику мікотоксикозів батьківських стад птиці;

контроль за чистотою пакувального матеріалу і тари для яєць;

санітарний контроль чистоти в приміщеннях пташників та виробничої зони;

птахогосподарства (недопущення накопичення посліду та інших залишків, розростання чагарників та бур'янів);

засівання території навколо пташників багаторічними травами з метою попередження запиленості повітряного постору птахогосподарства та систематичне їх скошування;

систематично омивати або орошувати внутрішні дороги господарства, стіни пташників,особливо зі сторони вентиляторів, площадок, прилягаючих до пташників, газонів, дерев шляхом розпилення води за допомогою поливомиючої машини.

3. У приміщеннях, де утримується птиця, необхідно зволожувати підлогу водою на початку і в другій половині робочого дня, а один раз в 7-10 днів дезрозчином. Не допускається підмітання підлоги без попереднього зволоження.

4. Дотримання ветеринарно-санітарних норм якості і гігієни кормів операторами ринку кормів, які повинні:

а) дотримуватися вимог щодо гігієни кормів на усіх стадіях виробництва та обігу кормів;

б) розробляти, запроваджувати та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), а також забезпечувати підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу кормів;

в) забезпечувати достовірність інформації, що надається про корм, а також відповідність такої інформації вимогам законодавства про корми;

г) забезпечувати дотримання вимог щодо маркування та презентації кормів на усіх стадіях виробництва та/або обігу кормів;

ґ) вилучати та/або відкликати небезпечний корм, а також повідомляти компетентний орган про виявлення небезпечного корму, що перебуває в обігу та/або знаходиться у розпорядженні кінцевого споживача.

д)здійснювати перевірку кормів у лабораторії, яка діє відповідно до чинного законодавства;

е)складати та запроваджувати у письмовій формі план контролю якості, до якого включено проведення перевірки критичних точок під час виробництва, процедури відбору зразків та частота такого відбору, методи досліджень та частота їх проведення, відповідність специфікаціям та у разі невідповідності – місце, куди відправляються продукти (від матеріалів переробки до кінцевих продуктів);

є)запобігати обігу небезпечних кормів та/або кормів, маркування яких не відповідає законодавству про корми;

ж)оператори ринку, що здійснюють первинне виробництво, а також проводять діяльність, пов’язану з первинним виробництвом, зокрема транспортування, зберігання та поводження із продукцією первинного виробництва в місці первинного виробництва, транспортування продукції первинного виробництва з місця первинного виробництва до потужності, а також змішування кормів лише для потреб власного господарства без використання добавок або без попереднього змішування добавок, за винятком добавок для силосування, забезпечують, що їхня діяльність, спрямована на попередження, зменшення або знищення небезпечних факторів, які можуть становити загрозу безпечності кормів;

з) оператори ринку забезпечують, щоб первинна продукція, яка була вироблена, підготовлена, очищена та запакована на їх потужностях, а також первинна продукція, що зберігається або транспортується, захищена від забруднення та псування;

и) проводити заходи щодо контролю небезпечного забруднення, яке походить з повітря, ґрунту, води, добрив, продуктів захисту рослин, біоцидів, ветеринарних препаратів, а також поводженням та знищенням відходів;

і) проводити заходи щодо здоров’я рослин, тварин та довкілля, які можуть вплинути на безпечність кормів, включаючи програми з моніторингу та контролю зоонозів та зоонозних агентів;

ї) утримати в чистому стані та проводити дезінфекцію приміщень, обладнання, контейнерів, тари та транспортних засобів, які були використані для виробництва, приготування, сортування, пакування, зберігання та транспортування кормів після очищення;

й) забезпечувати гігієну виробництва, транспортування та зберігання кормів та їх чистоту;

к) зберігати та вивозити відходи та небезпечні речовини у безпечний спосіб з метою запобігання забрудненню кормів;

л) забезпечення того, щоб пакувальні матеріали не були джерелом небезпечного забруднення кормів.

5. Приміщення для переробки та зберігання кормів, обладнання, контейнери, тара, транспортні засоби утримуються в чистому стані.

6. Розташування, конструкція, монтаж та розмір потужностей (об’єктів) і обладнання повинні відповідати таким вимогам:

a) дозволяти проводити чищення та/або дезінфекцію;

б) дозволяти мінімізувати ризик виникнення помилок та уникати забруднення, перехресного забруднення та будь – якого несприятливого впливу на безпечність продуктів. Машинне обладнання, яке контактує з кормами, повинно бути висушене після будь – якого мокрого процесу чищення.

7. Обладнання, що використовуються для змішування та/або виробництва, повинні підлягати регулярним перевіркам відповідно до письмових процедур, які виробник цього обладнання попередньо. Дренажні приміщення мають відповідати призначеним цілям їх використання та бути сконструйованими у такий спосіб, щоб уникнути ризику забруднення кормів.

8. Стічні, відпрацьовані води та дощову воду необхідно утилізувати у такий спосіб, щоб це не впливало на обладнання, безпечність та якість кормів. Зіпсовані продукти та пил необхідно контролювати для запобігання поширенню шкідників.

9. Вікна та інші отвори повинні мати захист проти проникнення шкідників. Двері повинні бути щільно змонтовані та у зачиненому стані мати захист проти проникнення шкідників.

10. Стеля та верхні кріплення мають бути сконструйовані, змонтовані та оброблені таким чином, щоб попереджувати накопичення бруду, зменшувати конденсат, ріст небажаної плісняви і відпадання частинок конструкції, що може вплинути на безпечність та якість кормів.

11. На потужностях мають бути запроваджені програми ефективної боротьби зі шкідниками.

12. Оператор ринку під час зберігання або перевезення кормів зобов’язаний:

а) зберігати перероблені корми окремо від неперероблених кормових матеріалів та добавок для запобігання перехресному забрудненню перероблених кормів. При цьому використовуються належні пакувальні матеріали;

б) зберігати корми у призначених для цього місцях;

в) зберігати та перевозити корми таким чином, щоб їх можна було легко ідентифікувати, а також запобігти перехресному забрудненню та/або псуванню;

г) утримувати у чистому стані контейнери та обладнання, яке використовується для транспортування, зберігання, конвеєрного транспортування, оброблення та зважування кормів, а також запровадити їх належне очищення після використання з мінімізацією слідів чистячих та дезінфікуючих засобів;

ґ) мінімізувати псування та зараження шкідниками;

д) дотримуватись умов зберігання.

13. Використання системи стандартного та розширеного ветеринарно-санітарного контролю за програмою вибіркового контролю кормів, кормових добавок і преміксів вітчизняного виробництва та імпортованих в країну відповідно до європейських та міжнародних вимог.

Програма стандартного та вибіркового розширеного ветеринарно-санітарного контролю встановлює необхідні вимоги до безпечності всієї кормової продукції (кормова сировина, готові корми, кормові добавки і премікси), призначеної для годівлі продуктивних і непродуктивних тварин, що виробляються суб’єктами господарювання та завозяться (імпортуються) для обігу на території України згідно з Переліком кормів для тварин, на які поширюються вимоги Програми стандартного та вибіркового розширеного ветеринарного контролю кормів, підконтрольних ветеринарній службі.

14. Власники птиці, керівники і фахівці ветеринарної медицини птахогосподарств (незалежно від форм власності), установ ветеринарної медицини, організацій проводять заходи щодо профілактики та ліквідації заразних хвороб птиці, відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

15. Виконання Закону України "Про ветеринарну медицину" та нормативно-правових актів ветеринарної медицини в галузі птахівництва, зокрема протиепізоотичних, ветеринарно-санітарних, профілактичних і лікувальних заходів, направлених на забезпечення епізоотичного благополуччя в птахогосподарствах, покладається на службу ветеринарної медицини птахогосподарства, яку очолює головний лікар ветеринарної медицини.

16. Відповідно до законодавства України державний ветеринарно- санітарний нагляд і контроль здійснюють органи державного управління, а саме: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальні органи та спеціально призначені лікарі ветеринарної медицини, які мають повноваження Держпродспоживслужби України.

17. Державний ветеринарно-санітарний контроль щодо дотримання ветеринарно-санітарних вимог, правил, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів птахофабриками, птахогосподарствами незалежно від форм власності здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Директор Департаменту тваринництва Микола КВАША

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів

Контактні тел. 242-30-35, 242-30-33.

Pages: 1 2 3 4 5

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)