Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Завдання науки в умовах інтеграції України до СОТ – птахівництво

1. Розробка програм оптимального виробництва продукції птахівництва (різних видів птиці) різними товаровиробниками.

У програмі відображається:

а) обсяги виробництва яєць та м’яса всіх видів птиці в сільськогосподарських підприємствах з високо інтенсивними технологіями та дрібним товаровиробником (фермерські господарства, населення) для задоволення всебічного попиту споживачів в різних видах птахівничої продукції згідно раціональних (фізіологічно-обгрунтованих норм споживання цих продуктів на душу населення

б) розрахунки з оптимізації поголів’я птиці для одержання товарної продукції племінної птиці в різних типах племінних господарств (племптахорепродуктори, племзаводи)

в) обґрунтування необхідності, рівнів та форм одержаних дотацій для  племінних господарств з врахуванням діючих та прогнозованих цін на продукцію і витрат на її виробництво:

  • дотації на програми селекції по створенню, розмноженню і раціональному використанню наявних в Україні племінних (генетичних) ресурсів та розширенню генофонду різних видів птиці.

2. Створення нових конкурентоспроможних та вдосконалення наявних адаптованих до умов України порід і кросів сільськогосподарської птиці з використанням вітчизняних і кращих зарубіжних генетичних ресурсів, їх поширене розмноження і впровадження у виробництво через систему племінних і товарних господарств. Розробка рекомендацій по використанню створених племінних ресурсів. Менеджмент селекційних розробок на стадії їх впровадження. Взаємодія і обмін інформацією між науковцями та споживачами наукових розробок, оперативне реагування на їх запити і пропозиції, апробація нових ідей і розробок та впровадження в практику результатів наукових досліджень.

3. Вдосконалення технології виробництва продукції птахівництва

  • розробка економічно-ефективних технологічних рішень малих птахівницьких підприємств (фермерських та присадибних) з виробництва продукції птахівництва у відповідності з вимогами СОТ. 3. Розробка нормативно-технічної документації з питань проектування, технології і механізації та діяльності птахівницьких господарств.
  • проведення незалежної експертизи проектних рішень нових та реконструйованих птахівницьких підприємств на предмет їх відповідності чинному законодавству України, вимогам захисту довкілля, нормативно-правовим актам з охорони праці.
  • проведення незалежної експертизи обладнання для галузі птахівництва що імпортується в Україну, виробляється чи передбачається до випуску в Україні.
  • обгрунтування необхідності та розмірів державної підтримки виробництва окремих видів обладнання, та її розмірів.
  • розробка технологій виробництва продукції птахівництва, яка має особливе значення для здоров'я населення (для дитячого і дієтичного харчування, осіб, що постраждали від радіоактивного забруднення тощо).

4. Розробка та вдосконалення законів, нормативів, рекомендацій, стандартів, сертифікатів, технічних умов, технологічних процесів, положень щодо ведення племінної справи у тваринництві згідно вимог СОТ.

5. Розробка пропозицій по поліпшенню організації виробництва та збуту продукції дрібного товаровиробника в умовах підвищеної конкуренції.

6. Участь в роботі державних і регіональних комісій та інспекцій по контролю за діяльністю товаровиробників та племінних господарств, атестації суб’єктів племінної справи, ліцензування їх діяльності.

7. Участь в розробці програм підготовки та перепідготовки наукових кадрів і спеціалістів по птахівництву та їх виконанні.

8. Створення регіональних науково-консультативних та навчальних центрів для фахівців та працівників птахівницьких господарств та участь у їх діяльності.

9. Оцінка ефективності і доцільності використання кормових добавок для птахівництва зарубіжного та вітчизняного походження, контроль їх відповідності сертифікатам якості.

10. Проведення незалежного екологічного аудиту діяльності птахівницьких підприємств та атестація їх за його результатами. Розробка технологічних прийомів та технічних рішень, спрямованих на зменшення забруднення довкілля, покращення умов праці працівників птахівницьких господарств.

11. Створення системи епізоотологічного моніторингу імпортної та експортної птиці на регіональному і державному рівні (проведення імунобіологічних, вірусологічних, серологічних досліджень птиці на найбільш поширені хвороби птиці на базі діючих ветлабораторій).

12. Створення системи мікотоксикологічного контролю і захисту кормів та продукції птахівництва.

13. Інформаційне забезпечення:

  • вивчення наукових досягнень та передового досвіду в світовому племінному птахівництві і впровадження їх у виробництво
  • проведення аналітичних оглядів літератури щодо нових хвороб птиці та зміни властивостей збудників хвороб.

Ю.Б. Іщенко, н.с. ДДСП НААН


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)