Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Яйця індичі харчові та інкубаційні. Технічні умови

9 ПАКУВАННЯ

9.1 Харчові чи інкубаційні яйця укладають тупим кінцем догори окремо за категоріями чи класами у бугорчаті гофровані прокладки з чарунками згідно з чинними нормативними документами по 15 шт. у кожну.

9.2 Прокладки з яйцями розміщають у картонні ящики згідно з ГОСТ 13513.

9.3 Ящики обклеюють клейкою стрічкою згідно з ГОСТ 18251 чи ДСТУ 3700 або аналогічним матеріалом для забезпечення цілісності паковання та збереження яєць.

9.4 Харчові яйця можна пакувати у спожиткове паковання (коробки для дрібноштучного пакування згідно з ГОСТ 12301 або аналогічні).

9.5 Коробки з яйцями укладають у транспортне паковання – ящики з картону згідно ГОСТ 13513 або дерев’яні ящики згідно з ГОСТ 10131. Картонні ящики заклеюють клейкою стрічкою згідно з ГОСТ 18251 або аналогічним матеріалом для забезпечення цілісності паковання та збереження яєць.

9.6 Не заборонено використовувати інші матеріали для спожиткового і транспортного паковання згідно з чинними нормативними документами та паковання закордонного виробництва, що дозволене центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я України.

9.7 Транспортне та спожиткове паковання повинно бути не пошкодженим, чистим, сухим, без стороннього запаху і слідів плісняви. Багатообігове транспортне паковання повинно бути продезінфіковано відповідно до ветеринарно-санітарних правил та «Інструкції…» [13], затверджених в установленому порядку, і позбавлене від попереднього марковання.

9.8 Спожиткове та картонне транспортне паковання використовують одноразово, та вони повинні забезпечувати цілісність і збереження шкаралупи, якість, товарний вигляд яєць, їхню безпеку під час транспортування і зберігання.

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

10.1 Транспортування

10.1.1 Харчові та інкубаційні яйця перевозять будь-яким видом транспорту з дотримуванням чинних норм та правил [14], які забезпечують збереженість продукції.

10.1.2 Дозволені втрати індичих інкубаційних яєць під час транспортування (розбиті яйця, «насічка») не повинні перевищувати 0,5 %, понад 50 км – 1,0 %.

10.2 Зберігання

10.2.1 Харчові та інкубаційні яйця зберігають у запакованому вигляді у провітрюваних, чистих, сухих приміщеннях або холодильниках без наявності сторонніх запахів і плісняви на стінах. Умови та тривалість зберігання яєць наведено у таблиці 4.

Таблиця 4 – Умови та тривалість зберігання яєць

Вид яєць Температура зберігання, оС Відноснавологість, % Строкзберігання, днів, небільше ніж

Харчові індичі яйця  для реалізації

від 8 до 15 від 75 до 80 25
Харчові індичі яйця   для перероблення:  
 – забруднені від 5 до 8 від 75 до 80 10
 – помиті 3
– з  пошкодженою шкаралупою 1
Інкубаційні індичі яйця від 8 до 15 від 75 до 80 8
           Примітка. До строку зберігання інкубаційних яєць входить тривалість збирання яєць для формування партії, враховуючи день знесення яєць.

11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

11.1 Загальні для харчових та інкубаційних яєць

11.1.1. Зовнішній вигляд яєць, якість маркування, стан транспортного і спожиткового паковання перевіряють візуально.

11.1.2 Стан білка, жовтка та шкаралупи визначають овоскопуванням.

11.1.3 Масу яєць визначають зважуванням поштучно на вагах ВЛКТ–500 чи ВЛК-500 згідно з ГОСТ 24104 або аналогічних згідно з чинними нормативними документами. Похибка зважування не повинна перевищувати ±0,5 г.

11.1.4 Висоту повітряної камери визначають методом овоскопування та вимірювання за допомогою шаблону – вимірювача [2, додаток 5].

11.2 Визначання показників якості харчових індичих яєць

11.2.1 Запах вмісту яєць визначають органолептично згідно з ГОСТ 30364.0.

11.2.2 Проби для хімічних і мікробіологічних аналізів відбирають згідно з ГОСТ 30364.0.

11.2.3 Мікробіологічні показники визначають: кількість мезофільно-аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів – згідно з ГОСТ 10444.15; бактерії групи кишкових паличок – згідно з ДСТУ ISO 4831, ДСТУ ISO 7251, ГОСТ 30518; патогенні мікроорганізми, в т.ч. роду Salmonella – згідно з ДСТУ EN 12824.

11.2.4 Масову частку токсичних елементів визначають: свинцю – згідно з ГОСТ 26932, кадмію – згідно з ГОСТ 26933, цинку – згідно з ГОСТ 26934, міді – згідно з ГОСТ 26931, ртуті – згідно з ГОСТ 26927; миш'яку – згідно з ГОСТ 26930. Масову частку свинцю, цинку, міді та кадмію можна визначати згідно з ГОСТ 30178.

Проби для визначання масової частки важких металів та миш’яку готують згідно з ГОСТ 26929.

11.2.5 Масову частку афлатоксинів визначають згідно з МВ № 4082 [15].

11.2.6 Масову частку гормональних препаратів визначають згідно з вимогами № 3202 [16].

11.2.7 Масову частку антибіотиків визначають згідно з МВ № 3049 [17].

11.2.8 Вміст радіонуклідів визначають за методиками, наведеними в МУ 5778 [5], МУ 5779 [6].

11.2.9 Залишкову кількість пестицидів визначають згідно з ДСТУ EN 12393-1, ДСТУ EN 12393-2, ДСТУ EN 12393-3.

11.3 Визначання показників якості інкубаційних яєць

11.3.1 Індекс форми яєць визначають діленням найбільшого поперечного діаметра яйця на поздовжній і виражають у відсотках. Для вимірювання діаметрів використовують штангенциркуль згідно з ГОСТ 166.

11.3.2 Густину яєць визначають згідно з методикою, наведеною у Додатку Б.

11.3.3 Товщину шкаралупи без підшкаралупних оболонок визначають з точністю до 0,01 мм у трьох точках яйця: в екваторіальній частині (середина), на тупому та гострому кінцях.

Для вимірювання використовують мікрометр згідно з ГОСТ 6507 із загостреним стрижнем, або індикаторний мікрометр (індикатор годинникового типу) згідно з ГОСТ 577, або індикаторний товщиномір згідно з ГОСТ 11358 з ціною поділок від 0,01 мм до 0,1 мм.

Від шкаралупи, взятої з різних ділянок, відломлюють невеликі шматочки і видаляють з них підшкаралупні оболонки. Товщину шкаралупи вимірюють не менше ніж 3 рази на кожній ділянці яйця. Загострений стрижень чи кулька індикатора під час вимірювання повинні обов’язково торкатися внутрішнього боку шкаралупи, щоб виключити вплив її сферичності. Обчислюють середнє значення товщини шкаралупи на кожній ділянці яйця, а потім – в середньому по всьому яйцю.

11.3.4 Вміст вітамінів визначають згідно з ДСТУ 4687.

11.3.5 Заплідненість яєць і вивід молодняку перевіряють контрольним інкубуванням не менше ніж 100 яєць.

11.4 Для визначання якості харчових та інкубаційних індичих яєць дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, які за своїми метрологічними та технічними характеристиками задовольняють вимоги цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з чинним законодавством України.

12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

12.1 Здавання-приймання індичих харчових та інкубаційних яєць здійснюють партіями. Партією вважають будь-яку кількість яєць одного виду, однієї дати сортування, вироблених на одному підприємстві, упакованих в однорідну тару і призначених для одночасного здавання-приймання.

12.2 Кожну партію яєць супроводжують товарно-транспортною накладною, ветеринарним документом, виданим у встановленому порядку [18] та документом про якість (для харчових яєць – декларація виробника або сертифікат відповідності; для інкубаційних яєць – племінне свідоцтво встановленого зразка)

12.3 Щоб перевірити відповідність якості індичих харчових та інкубаційних яєць вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймально-здавальні і періодичні випробовування [19].

12.4 Порядок проведення приймально-здавального контролю

12.4.1 Приймально-здавальному контролюванню підлягає кожна партія харчових або інкубаційних яєць за органолептичними і фізичними показниками, якістю пакування та марковання.

12.4.2 Для приймально-здавальних випробовувань від партії (зверху, з середини, знизу) відбирають індичі харчові чи інкубаційні яйця згідно з таблицею 7.

Таблиця 7 Вибірка індичих яєць для приймально-здавальних випробовувань

Кількість транспортних паковальних одиниць у партії, шт. Кількість транспортних паковальних одиниць, відібраних для здавання-приймання, шт. Кількість яєць,

Кількість транспортних паковальних одиниць у партії, шт.

Кількість транспортних паковальних одиниць, відібраних для здавання-приймання, шт.

Кількість яєць,

відібраних для приймально-здавальних випробовувань,  шт.

До 10 включ.

1

50

 Від 11 до 50 »

3

100

» 51 »  100 »

5

150

» 101 » 500 »

15

200

» 501  і більше

20

250

12.5 Порядок проведення періодичного контролю харчових індичих яєць

12.5.1 Аналіз на наявність патогенних мікроорганізмів у харчових індичих яйцях проводять у порядку державного санітарного нагляду лабораторіями ветеринарної медицини за методиками і з періодичністю, затвердженими у встановленому порядку.

12.5.2 Порядок і періодичність контролювання вмісту токсичних речовин, антибіотиків, афлатоксину В1, пестицидів, гормональних препаратів та радіонуклідів у харчових індичих яйцях встановлюють відповідно до МР 4.4.4-108 [19].

12.6 Порядок періодичного контролювання інкубаційних індичих яєць

12.6.1 Хімічні та морфологічні досліджування інкубаційних яєць проводять не рідше 1 разу на місяць. Для визначання морфологічних показників відбирають не менше ніж 20 яєць, для аналізування на вміст вітамінів – 10 яєць.

12.6.2 Контрольне інкубування яєць для перевіряння їхньої заплідненості і виведення молодняку здійснюють не рідше ніж 2 рази на місяць, для чого відбирають не менше ніж 100 яєць.

12.7 У разі виявлення під час здавання-приймання невідповідності яєць вимогам стандарту навіть за одним показником проводять повторні випробовування подвоєної кількості яєць, відібраної від тієї самої партії. У випадку одержання незадовільних результатів повторного контролювання всю партію бракують.

12.8 Яйця, відібрані для приймально-здавальних випробовувань, приєднують до партії окрім яєць, які відібрані для аналізу згідно 12.5.1, 12.5.2, 12.6.1, 12.6.2.

 

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

13.1 Виробник гарантує відповідність якості харчових та інкубаційних індичих яєць вимогам цього стандарту за умови дотримування правил транспортування та зберігання.

13.2 Гарантійний строк зберігання харчових та інкубаційних яєць – згідно з 10.2.1.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)