Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Птиця сільськогосподарська методи лабораторної діагностики вірусного гепатиту качок

6 Вимоги безпеки

6.1 Під час роботи у ветеринарних лабораторіях треба дотримуватись вимог ДНАОП 2.1.20-1.03 [4] та правил [5], [6].

6.2 Працівники ветеринарних лабораторій мають бути ознайомлені з правилами техніки безпеки під час роботи з хімічними, легкозаймистими, вибухонебезпечними речовинами. Всі роботи з небезпечними реактивами проводять у витяжній шафі.

6.3 Під час проведення лабораторної діагностики працівники ветеринарних лабораторій повинні бути забезпечені спецодягом, засобами індивідуального захисту.

6.4 Відходи, які містять живі віруси вірусного гепатиту птиці (трупи хворої і забитої птиці, інфіковані ембріони, вірусоутримуюча рідина), знезаражують термоінактивуванням або дезінфікуванням. Термічне знезаражування проводять в автоклаві нагріванням до температури 120 оС з надмірним тиском в інтервалі від 0,05 МПа до 0,1 МПа протягом 30 хв. Після охолодження знезаражені відходи утилізують.

Хімічне обробляння інфікованих відходів проводять під дією розчину 3 % їдкого натрію, розчину 2 % формальдегіду або розчину 10 % хлораміну. Експозиція знезаражування з використанням вказаних препаратів має бути не менше ніж 12 годин. Загальний об’єм матеріалу, що підлягає дезінфекції, не повинен перевищувати половини об’єму дезінфікувального розчину. Після знезаражування матеріали утилізують.

6.5 Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам ДСН 3.3.6.042 [7].

6.5.1 У приміщеннях ветеринарних лабораторій систематично треба контролювати загазованість, мікробну забрудненість, при цьому ураховуючи граничні концентрації для людей згідно з ГОСТ 12.1.008.

6.5.2 Повітря робочої зони повинно відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам згідно з ГОСТ 12.1.005 та ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1.

6.6 Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

6.7 Рівень шуму на робочому місці під час роботи устатковання не повинен перевищувати рівнів, встановлених ДСН 3.3.6.037 [8].

6.8 Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.

7 Вимоги охорони довкілля

7.1 Стічні води після проведення лабораторної діагностики підлягають очищенню і повинні відповідати вимогам СанПиН № 4630 [9].

7.2 Максимально допустимі рівні шкідливих речовин в атмосфері контролюють згідно з ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201 [10].

7.3 Охорону ґрунту від забруднення здійснюють відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [11].

Додаток А

(довідковий)

 Бібліографія

1 Manual of Diagnostic Test and Vaccines for Terrestrial Animals 2008, charter 2.3.8 (Керівництво з стандартів для діагностичних тестів та вакцин для наземних тварин», розділ 2.3.8) /Затв. 17.07.2008

2 Правила відбору зразків патологічного матеріалу, крові, кормів, води та пересилання їх для лабораторного дослідження /Затв. Державним департаментом ветеринарної медицини 15.04.97 р. за № 15-143/111

3 Державна фармакопея України. – Харків : „РІРЕІ”, 2001

4 ДНАОП 2.1.20-1.03-99 Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 20.04.99 за № 67 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.10.99 за № 695/3988

5 Правила техники безопасности, производственной санитарии и санитарно-противоэпидемического режима для предприятий по производству бактериологических и вирусологических препаратов (Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та санітарно-протиепідемічного режиму для підприємств по виробництву бактеріологічних і вірусологічних препаратів) /Утв. Министерством охраны здоровья СССР 10.09.1979 г.

6 Правила безопасности, производственной санитарии, охранно-карантинного и ветеринарно-санитарного режимов на предприятиях биологической промышленности (Правила безпеки, виробничої санітарії, охоронно-карантинного і ветеринарно-санітарного режимів на підприємствах біологічної промисловості) /Утв. Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР 14.08.89

7 ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. /Затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р., № 42

8 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку /Затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р., № 37

9 СанПин № 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднень) /Утв. Минздравом СССР 04.07.88, № 4630

10 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) /Затв. Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97 за № 201

11 СанПин 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территорий населенных мест (Санітарні правила і норми утримування територій населених міст) /Утв. Минздравом СССР от 05.08.88 г., № 4690.

 Код УКНД 11.220

 Ключові слова: вірус, вірусологічний метод, гепатит, ембріон, лабораторна діагностика, каченята, качки, птиця, реакція нейтралізації, серологічний метод.

 

 

Pages: 1 2 3 4 5

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)