Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Продукти яєчні. Технiчнi умови

12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

12.1 Яєчні продукти приймають партіями. Партією вважають будь-яку кількість яєчного продукту одного виду, виготовленого на одному підприємстві, протягом однієї зміни, оформленої одним документом про якість. Кожна партія яєчних продуктів повинна супроводжуватись товарно-транспортною накладною, ветеринарним документом, виданим у встановленому порядку [10] та документом про якість (паспорт якості, зразок якого наведено у Додатку А).

12.2 Для перевіряння відповідності якості яєчних продуктів вимогам стандарту проводять приймально-здавальні випробування. Якість продукту в немаркованій, нечітко маркованій або дефектній тарі перевіряють окремо і результати поширюють тільки на продукт у цій тарі.

12.3 Для перевіряння якості яєчних продуктів з партії випадковим методом проводять вибірку відповідно до вимог таблиці 5.

Таблиця 5 – Обсяг вибірки для проведення досліджень якості яєчних продуктів

Кількість одиниць непошкодженої транспортної тари з продуктом в партії

Об'єм вибірки (кількість одиниць транспортної тари з продуктом)

Від 1 до 5

1

Від 6 до 10

2

Від 11 до 20

3

Від 21 до 100

5

Від 101 до 300

6

Від 301 до 700

7

Від 701 до 1000

8

Від 1001 до 2000

9

Від 2001 до 5000

10

Більше ніж 5000

15

12.4 Масу нетто яєчних продуктів на відповідність наведеному у маркуванні контролюють у кожній відібраній паковальній одиниці.

12.5 Фізико-хімічні та мікробіологічні показники яєчних продуктів контролюють періодично, але не менше ніж 2 рази на місяць, а також на вимогу контролюючої організації та в арбітражних випадках.

12.7 Порядок і періодичність контролювання вмісту токсичних речовин, антибіотиків, афлатоксину В1, пестицидів та радіонуклідів у яєчних продуктах визначають згідно МР 4.4.4-108 [17].

12.8 Якщо під час приймально-здавальних випробувань отримано незадовільні результати хоча б за одним з показників проводять повторні дослідження на подвоєній вибірці, відібраній від цієї ж партії. Результати повторних досліджень розповсюджуються на всю партію.

13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

13.1 Виробник гарантує відповідність якості яєчних продуктів вимогам цього стандарту за умови дотримання правил транспортування та зберігання.

13.2 Гарантійний термін зберігання – згідно з 10.2.


 

Додаток А

(обов’язковий)

 

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

 

Дата видачі паспорту _______________________________________________

(число, місяць, рік)

Назва підприємства-постачальника, його юридична адреса

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Назва підприємства-виробника, його юридична адреса

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Вид яєчних продуктів _____________________________________________

Маса нетто _______________________________________________________

Кількість транспортних паковань _____________________________________

Номер партії _____________________________________________________

Дата виготовлення ________________________________________________

 

Продукти яєчні відповідають вимогам ДСТУ _________________________

 

Керівник підприємства_____________________ ______________________

підпис прізвище, ініціали

М.П.

 

Головний (старший) ветеринарний лікар ___________ ________________

підпис прізвище, ініціали

Печатка (штамп)

ветеринарної служби


Додаток Б

(довідковий)

 

Бібліографія

 1 ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

2 Правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці /Затв. наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 07.09.01 № 70 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.09.01 за № 850/6041

3 Ветеринарно-санітарні правила для суб’єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйце продуктів /Затв. наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 07.09.01 №70 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 27.09.01 за № 849/6040

4 № 5061-89 Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов /Затв. Міністерством охорони здоров’я СРСР 01.08.89 (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів)

5 Обов’язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф–2) /Затв. наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 18.11.2003 № 87

6 МУ N 4082-86 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания афлатоксинов в продовольственном сырье и пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (Методичні вказівки щодо виявлення, ідентифікування та визначання вмісту афлатоксинів у продовольчій сировині та харчових продуктах за допомогою високоефективної рідинної хроматографії)

7 МУ N 3049-84 Методические указания по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства (Методичні вказівки щодо визначання залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринництва)

8 ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті

9 ГН 6.6.1.1-130-2006 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs i 90Sr у продуктах харчування та питній воді /Затв. наказом Міністерством охорони здоров’я України від 03.05.2006 р. за № 256

10 Правила видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов’язковому ветеринарному контролю /Затв. наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 19.04.2005 р. за № 32 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.06.2005 р. за № 659/10939

11 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

12 ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень /Затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р., № 42

13 СанПиН № 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднень) /Утв. Минздравом СССР 04.07.98, № 4630

14 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) /Затв. Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97 за № 201

15 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территорий населенных мест (Санітарні правила і норми утримання територій населених місць) /Утв. Минздравом СССР от 05.08.88 г., № 4690

16 Правила перевезення швидкопсувних вантажів /Наказ Міністерства транспорту України № 873 від 09.12.2002 р.

17 Методичні рекомендації 4.4.4.-108-2004 „Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки”, затверджені Міністерством охорони здоров’я України 02.07.04 за № 329.

Код УКНД 67.120.20

 Ключові слова: білок, жовток, заморожені, маркування, меланж, пакування, продукти яєчні, сухі, рідкі, яєчна маса.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)