Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Продукти яєчні. Технiчнi умови

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Яєчні продукти повинні відповідати вимогам цього стандарту та вироблятись за технологічною інструкцією, затвердженою в установленому порядку з дотриманням ветеринарно-санітарних правил [2], [3].

5.2 Основні показники та характеристики яєчних продуктів

5.2.1 За органолептичними показниками яєчні продукти повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

5.2.2 За фізико-хімічними показниками яєчні продукти повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

5.2.3 Усі види рідких продуктів яєчних пастеризують з подальшим охолодженням до температури не вище ніж 6°С.

5.2.4 Температура всередині упакованих рідких яєчних продуктів повинна бути: для заморожених – від мінус 6 °С,до мінус 10 °С, для охолоджених – від 4 оС до 6°С.

5.2.5 За мікробіологічними показниками яєчні продукти повинні відповідати вимогам [4], [5], наведеним у таблиці 3.

Таблиця 1 – Органолептичні показники яєчних продуктів

Органолептичні показники

Вид продукту

Метод контролюва ння

рідкий

сухий

Зовнішній

вигляд і консистенція

Однорідний продукт без сторонніх домішок

Згідно

з

ГОСТ

30364.0

 

Без залишків шкара-лупи, плівок, твердий у замороженому стані, рідкий в охолодженому і розмороженому стані; при цьому жовток густий і текучий, непрозорий, білок чистий, щільний, світлий, прозорий

Порошкоподібний або у вигляді гранул, грудочки легко можна зруйнувати натискуванням пальцем

Колір меланжу і жовтка

Від жовтого до жовтогарячого

Від світло-жовтого до жовтогарячого

Колір білка

Від білувато-палевого до світло-зеленкуватого

Від білого до жовтуватого

Запах і смак

Природний, яєчний, без стороннього запаху

Таблиця 2 – Фізико-хімічні показники яєчних продуктів

Вид продуктів

Масова частка, %, не менше ніж

Масова

частка вільних жирних кислот у жирі, в перера-хунку на олеїнову, %, не більше

Розчи-нність,

%

Концен-трація водневих іонів, рН

Метод

контро-люван-ня

сухої речовини

жиру

білкових речовин

Рідкі

Меланж

25,0

10,0

10,0

від 7,0 до 8,0

Згідно з ГОСТ 30364.1

Жовток

46,0

27,0

15,0

від 5,9 до 6,3

Білок

11,8

11,0

від 7,6 до 9,0

Сухі

Яєчний порошок

91,5

35,0

45,0

4,0

не мен-ше ніж 85, 0

 

Жовток

95,0

50,0

35,0

4,0

не біль-ше ніж 40, 0

Згідно з ГОСТ 30364.1

Білок

91,0

85,0

не мен-ше ніж 90, 0

не менше ніж 7,0

Примітка. Розчинність, масові частки жиру та білкових речовин розраховують у перерахунку на суху речовину.

Таблиця 3 – Мікробіологічні показники яєчних продуктів

 

Назва показника

Вид продуктів

Метод контролю-вання

Рідкі

Сухі

меланж

жовток

білок

меланж

(яєчний порошок)

жовток

білок

Кількість мезофільно-аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ), КУО/г, не більше ніж

5х105

5х105

5х105

Згідно з ГОСТ 10444.15

 

Бактерії групи кишкових паличок (БГКП), маса продукту, г, в якому не дозволено

0,1 г (не дозволено)

Згідно з ГОСТ 30518

 

Патогенні мікроорганізми, в т.ч. роду Сальмонела, маса продукту, г, в якому не дозволено

25 г (не дозволено)

Згідно з ДСТУ

EN 12824

Бактерії роду Протея,

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 28560

Коагулазопозитивні стафілококи в 1 г

Не дозволено

Згідно з ДСТУ ISO

6888

в 0,1 г

не дозволено

5.2.6 Вміст токсичних елементів, афлатоксину В1, антибіотиків, пестицидів та радіонуклідів у яєчних продуктах не повинен перевищувати рівнів, встановлених переліком [5], [6], МУ № 3049 [7], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [8], ГН 6.6.1.1-130 [9], і наведених у таблиці 4.

 Таблиця 4 – Показники безпечності яєчних продуктів, не більше ніж

 

Показники безпеки

Вид продукту

Метод контролю-вання

Рідкий

Сухий

меланж

жовток

білок

яєчний порошок

жовток

білок

Токсичні елементи, мг/кг

Свинець

0,30

0,30

0,30

3,00

3,00

3,00

Згідно

з ГОСТ 26932,

ГОСТ 30178

Кадмій

0,01

0,01

0,01

0,10

0,10

0,10

Згідно

з ГОСТ 26933,

ГОСТ 30178

Арсен (миш’як )

0,10

0,10

0,10

0,50

0,50

0,50

Згідно

з ГОСТ 26930

Меркурій (ртуть)

0,02

0,02

0,02

0,10

0,10

0,10

Згідно

з ГОСТ 26927

Мідь

3,00

3,00

3,00

15,00

15,00

15,00

Згідно

з ГОСТ 26931,

ГОСТ 30178

Цинк

50,00

50,00

50,00

200,00

200,00

200,00

Згідно

з ГОСТ 26934,

ГОСТ 30178

Мікотоксини, мг/кг

Афлатоксин

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

Згідно з МУ № 4082 [6]

Антибіотики, ОД/г

Тетрациклінової групи

Не дозволено

Згідно з МУ

№ 3049 [7]

Чутливість методу <0,01

Стрептоміцин

Не дозволено

 

Пестициди, мг/кг

Актелік

Не дозволено

Згідно з

ДСТУ EN 12393-1,

ДСТУ EN 12393-2,

ДСТУ EN 12393-3

Базудин

Не дозволено

ДДТ та його метаболіти

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Карбофос

Не дозволено

Метафос

Не дозволено

Ртутєвмісні пестициди

Не дозволено

Хлорофос

Не дозволено

Радіонукліди, Бк/ кг

Цезій-137

100

100

100

400

400

400

Згідно з

ГН [9]

Стронцій-90

30

30

30

100

100

100

5.2.7 Харчові добавки, які дозволені органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду, вводять у яєчні продукти за згодою між постачальником та споживачем.

5.3 Вимоги до сировини

5.3.1 Для виробництва яєчних продуктів використовують харчові яйця згідно з ДСТУ _____:200____1): без стороннього запаху і ознак псування вмісту (білка та жовтка).

5.3.2 Для виробництва продуктів яєчних використовують харчові дієтичні та столові яйця і також:

яйця з масою менше ніж 35 г без стороннього запаху та ознак псування вмісту (білка і жовтка);
забруднені – яйця, які за чистотою шкаралупи не відповідають вимогам стандарту на харчові яйця, після обробляння мийними засобами, дозволеними Міністерством охорони здоров'я України до використання у харчовій промисловості, у належних умовах за наявності відповідного устатковання;
яйця, які мають порушення цілісності незабрудненої шкаралупи („насічка”, „пом’ятий бік”) без пошкодження підшкаралупних оболонок та биті яйця з пошкодженням підшкаралупних оболонок і частковим витіканням білка, але за умови збереження цілісності жовткової оболонки, які зберігали не більше ніж одну добу, не враховуючи дня знесення, за температури від 8 оС до 10 оС, переробляють безпосередньо на птахопідприємстві;

 • яйця, які мають вади шкаралупи (вапняні нарости, шорсткість, зморшки тощо);
 • зі зміщеною, рухливою повітряною камерою;
 • яйця з однією або декількома нерухомими плямами під шкаралупою загальним розміром не більше 1/8 поверхні шкаралупи („мала пляма”);
 • яйця, в яких жовток присох до шкаралупи („присушка”);
 • яйця з частковим змішуванням жовтка з білком („виливок”);
 • яйця зі стороннім, швидко зникаючим запахом („запашисте”).

5.3.3 Не дозволено використовувати для виготовлення яєчних продуктів, а треба відносити до технічного браку такі яйця:

 • яйця, термін зберігання яких перевищує наведений у стандарті на харчові яйця;
 •  „зелена гниль” – яйця, вміст яких зеленого кольору з різким, неприємним запахом;
 • яйця з пліснявою, які мають сірувато-чорні плями, переважно на межі повітряної камери, та тріщини у шкаралупі;
 • „красюк” – яйця з однорідним забарвленням вмісту (повне змішування білка з жовтком);
 • „кров’яне кільце” або „кров’яна пляма” – яйця, в яких на поверхні жовтка чи у білку під час овоскопування видно кровоносні судини або кров’яні включення різної форми (у вигляді кола, смуг тощо);
 • „велика пляма” – яйця, які мають під шкаралупою плями із загальною площею більше ніж 1/8 поверхні яйця;
 • „затхле” – яйце, яке увібрало запах плісняви або має запліснявілу поверхню шкаралупи;
 • „міражні яйця” – незапліднені яйця, вилучені з інкубатора;
 •  „тумак” – яйця з непрозорим вмістом, уражені патогенними грибами або мікроорганізмами.

5.3.4 У харчових яйцях, які є сировиною для виробництва яєчних продуктів, вміст токсичних елементів, афлатоксину В1, антибіотиків, і пестицидів не повинен перевищувати рівнів, встановлених переліками [5], [6], МУ № 3049 [7], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [8].

5.3.5 Вміст радіонуклідів у яйцях для виробництва яєчних продуктів не повинен перевищувати рівнів, встановлених ГН 6.6.1.1-130 [9] для харчових яєць.

5.3.6 Кожну партію харчових яєць та матеріалів, що надходять на підприємство, супроводжують документами, які підтверджують їх відповідність нормативним документам та ветеринарним свідоцтвом згідно з вимогами чинних нормативних документів [10].

5.3.7 Для визначання відповідності якості сировини проводять вхідний контроль згідно з ГОСТ 24297.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)