Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Печінка гусяча жирна. Технічні умови

10 Правила транспортування та зберігання

10.1 Транспортування

10.1.1 Печінку транспортують в охолоджуваних або ізотермічних транспортних засобах згiдно з правилами перевезень, дiючими на даному видi транспорту для вантажiв, що швидко псуються.

10.1.2 Під час транспортування охолодженої печінки тривалість перевезення не повинна перевищувати 2 год.

10.2 Зберігання

10.2.1 Печінку зберігають у холодильниках.

10.2.2 Терміни придатності до споживання наведені у таблиці 5.

Таблиця 5 – Терміни придатності до споживання

Назва продукту

Відносна вологість, %

Температура, 0С

Термін придатності до споживання

Печінка

охолоджена

Від 80

до 85

від 0 до 2

24 год

від 0 до мінус 1

48 год

заморожена

Від 85

до 90

не вище мінус 12

2 міс.

не вище мінус 15

3 міс

11 Методи контролювання

11.1 Відбір проб здійснюють згідно з 12.2 цього стандарту.

11.2 Зовнішній вигляд, колір, запах печінки оцінюють органолептично.

11.3 Консистенцію печінки визначають надавлюванням пальцями на поверхню печінки. Якщо під час легкого надавлювання утворюється вм’ятина, яка залишається – печінку відносять до першого сорту; вм’ятина повільно вирівнюється – до другого. Консистенція печінки третього сорту – тверда, під час надавлювання вм’ятина не утворюється.

11.4 Визначення маси

11.4.1 Масу нетто вагової печінки визначають на терезах, що забезпечують точність зважування ±50 г, згідно з ГОСТ 29329 чи інших згідно з чинними нормативними документами. Похибка вимірювання не повинна перевищувати ±1е від фактичної маси.

11.4.2 Масу нетто однієї паковальної одиниці визначають на терезах, що забезпечують точність зважування ±5 г, згідно з ГОСТ 29329 чи інших згідно з чинними нормативними документами. Похибка вимірювання не повинна перевищувати ±0,1е від фактичної маси.

11.5 Масову частку жиру визначають експрес-методом згідно з додатком Б.

11.6 Температуру печінки вимірюють у місці видалення жовчного міхура скляним рідинним (спиртовим) термометром, вмонтованим в металеву оправу, згідно з ГОСТ 28498, або іншими термометрами згідно з чинними нормативними документами. Термометри повинні забезпечувати точність вимірювання ±1 оС.

Не дозволено використовувати ртутні термометри.

11.7 Мікробіологічні показники визначають згідно з ГОСТ 7702.2.1- 7702.2.3, ГОСТ 7702.2.5.

11.7.1 Проби для визначення мікробіологічних показників відбирають згідно з ГОСТ 7702.2.0.

11.8 Масову частку токсичних елементів визначають: свинцю – згідно з ГОСТ 26932; цинку – згідно з ГОСТ 26934; кадмію – згідно з ГОСТ 26933; міді – згідно з ГОСТ 26931; ртуті – згідно з ГОСТ 26927; миш'яку – згідно з ГОСТ 26930 і також згідно з ГОСТ 30178.

11.8.1 Підготування проб для визначення вмісту токсичних елементів здійснюють згідно з ГОСТ 26929.

11.9 Масову частку афлатоксинів визначають згідно з МВ N 4082-86 [15].

11.10 Масову частку антибіотиків визначають згідно з МВ N 3049-84 [16].

11.11 Масову частку гормональних препаратів визначають згідно до вимог № 3202 [17].

11.12 Масову частку нітрозамінів визначають згідно до вимог N 4228 [18].

11.13 Масову частку пестицидів визначають згідно з ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [6].

11.14 Визначення радіонуклідів здійснюють за методиками, затвердженими в установленому порядку.

11.15 Якість паковання та марковання оцінюють візуально.

12 Правила приймання

12.1 Здавання-приймання печінки здійснюють партіями. Партією вважають будь-яку кількість печінки одного термічного стану, виробленої на одному підприємстві протягом однієї зміни, оформленої одним посвідченням про якість та відповідним ветеринарним документом [19, 20, 21], виданим у встановленому порядку.

12.2 Для перевірки відповідності якості печінки вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймальний та періодичний контроль. Для цього з різних місць відбирають і відкривають 10% від усієї

кількості транспортних паковань, але не менше трьох.

З відібраних для перевірки транспортних паковань відбирають разові проби у кількості 3 паковальних одиниць або штук печінки, взятих з різних місць у кожному ящику.

12.3 Приймальному контролю підлягає кожна партія печінки за органолептичними показниками, термічним станом, якістю пакування та марковання, масою нетто.

12.4 Періодичному контролю печінка підлягає за масовою часткою жиру та мікробіологічними показниками (МАФАМ, БГКП) – не рідше одного разу на 10 діб, а також на вимогу контролюючої організації або замовника.

12.5 Аналіз на наявність патогенних мікроорганізмів (Сальмонела, Listeria monocytogenes) проводять у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічними станціями за методиками і з періодичністю, затвердженими у встановленому порядку.

12.6 Порядок та періодичність контролю вмісту токсичних речовин, афлатоксину В1, антибіотиків, гормональних препаратів, нітрозамінів, пестицидів та радіонуклідів у печінці здійснюють згідно з МР 4.4.4-108-2004 [22].

12.7 При незадовільних результатах дослідження, навіть за одним  показником, проводять повторний відбір зразків з тієї самої партії у подвійній кількості. Результати повторних досліджень є остаточними. При незадовільних результатах повторного контролю партію бракують повністю.

12.8 Печінку, які відібрали для контролю маси, температури та органолептичних показників і не використовували для визначення хімічних та

мікробіологічних аналізів, приєднують до партії. Печінку, яка залишилася після визначення жиру відносять до третього сорту.

13 Гарантії виробника

13.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність печінки вимогам цього стандарту при умові дотримання правил транспортування та зберігання.

13.2 Термін придатності до споживання печінки – у відповідності до 10.2 цього стандарту.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)