Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Печінка гусяча жирна. Технічні умови

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Основні показники та характеристики

5.1.1 Печінка повинна відповідати вимогам цього стандарту та її виробляють за технологічною інструкцією з додержанням „Правил передзабійного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів” [2], „Ветеринарно-санітарних правил для суб’єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйце продуктів” [3] та „Инструкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности” [4], затверджених в установленому порядку.

5.1.2 За органолептичними і фізико-хімічними показниками печінка повинна відповідати вимогам, вказаним у таблиці 1.

5.1.3 В реалізацію охолоджена печінка повинна надходити за температу

ри у товщі тканини від 0 оС до 4 оС, заморожена – за температури не вище мінус 8 оС.

Таблиця 1 – Органолептичні і фізико-хімічні показники

Назва показників

Характеристика і норма

І сорт

ІІ сорт

ІІІ сорт

Зовнішній вигляд

Ціла, без жовчного міхура, чиста

Без плям і крововиливів. Може бути до 10% печінки з розривами не більше 50 мм

Без кровови-ливів; можуть бути розриви, плями нехво-роботворного походження, які не погір-шують товар-ний вигляд печінки

Можуть бути розриви, пля-ми нехворобо-творного по-ходження, кро-вовиливи, кров’яні включення

Колір

Від світло-кремового до світло-жовтого

Від кремового до жовтого з темним відтінком

Від кремово-рожевого до жовтого з коричнювато-сірим відтінком

Запах

Властивий доброякісній печінці, без стороннього запаху

Консистенція

М’яка

 

Твердувата

 

Тверда

Згідно з11.4

Маса одиниці, г

не менше 350

від 251 до 350

від 150 до 250

Згідно з 11.5

Масова частка жиру, %, не менше

35

25

14

Згідно з Додатком Б

Примітка 1. Дозволено печінку, яка за масою відповідає першому або другому сорту, але за кольором, консистенцією, зовнішнім виглядом, запахом не відповідає вимогам таблиці 1, відносити до другого або третього сорту відповідно.

Примітка 2. Дозволено окремі шматочки печінки масою не менше 251 г відносити до другого сорту і, відповідно не менше 150 г – до третього сорту.

5.1.4 Печінка третього сорту не підлягає реалізації у торговій мережі, а використовується лише для промислової переробки.

5.1.5 За мікробіологічними показниками печінка повинна відповідати показникам, які наведені в таблиці 2.

 Таблиця 2 – Мікробіологічні показники

Назва показника

Норма

Метод контролюван-ня

Кількість мезофільно-аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ), КУО/г, не більше

1 . 106

Згідно з

ГОСТ 7702.2.1

 

Бактерії групи кишкових паличок (БГКП) в 1 г продукту

Не дозволено

Згідно з

ГОСТ 7702.2.2

Патогенні мікроорганізми, в т.ч. роду Сальмонела в 25 г продукту

Не дозволено

Згідно з

ГОСТ 7702.2.3

Listeria monocytogenes в 25 г продукту

Не дозволено

Згідно з

ГОСТ 7702.2.5

5.1.6 Вміст токсичних елементів у печінці не повинен перевищувати рівнів, передбачених МБВ № 5061 [5] та наведених у таблиці 3.

Таблиця 3 – Гранично допустимі рівні вмісту токсичних елементів

у міліграмах на кілограм продукту

Назва токсичного елементу

Гранично допустимі рівні

Метод

контролювання

Свинець

0,60

Згідно з ГОСТ 26932

Кадмій

0,30

Згідно з ГОСТ 26933

Ртуть

0,10

Згідно з ГОСТ 26927

Мідь

5,00

Згідно з ГОСТ 26931

Цинк

70,00

Згідно з ГОСТ 26934

Миш’як

1,00

Згідно з ГОСТ 26930

5.1.7 Вміст афлатоксину В1, антибіотиків, гормональних препаратів, нітрозамінів не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених МБВ № 5061 [5].

5.1.8 Вміст пестицидів у печінці не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [6].

5.1.9 Вміст радіонуклідів у печінці не повинен перевищувати допустимі рівні, які встановлені ДР-97 [7]: 137Сs –200 Бг/кг; 90Sr – 20 Бг/кг.

6 Вимоги безпеки

6.1 Під час виробництва печінки слід керуватись вимогами безпеки, встановленими у ГОСТ 12.3.002, “Ветеринарно-санітарних правилах для суб’єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів” [3], “Ветеринарно-санітарних правилах для птахівницьких господарств і вимогами до їх проектування” [8].

6.2 Технологічне обладнання повинне відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

6.3 Рівень шуму на робочому місці під час роботи обладнання не повинен перевищувати рівнів, встановлених ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037 [9].

6.5 Повітря робочої зони повинне відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам згідно з ГОСТ 12.1.005.

6.6 Природне та штучне освітлення повинно відповідати СНиП 11-4 [10].

 7 Вимоги охорони довкілля

7.1 Стічні води повинні підлягати очищенню і відповідати “Санітарним правилам і нормам з охорони поверхневих вод від забруднення” № 4630 [11].

7.2 Охорону ґрунту від забруднення промисловими відходами при виробництві печінки здійснюють у відповідності з вимогами СанПиН

42-128-4690 [12].

7.3 Контроль за рівнем шкідливих речовин в атмосфері здійснюють у відповідності з ГОСТ 17.2.3.01 та ДСП 201 [13].

8 Маркування

8.1 Транспортне марковання здійснюють згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційного знаку „Вантаж, що швидко псується” і зазначенням маси тари.

8.2 Можна не наносити транспортне марковання на багатооборотну тару з продукцією, що призначена для місцевої реалізації, при обов’язковій наявності етикетки з реквізитами, зазначеними в 8.3 цього стандарту.

8.3 Марковання наносять на одну з торцевих сторін транспортного паковання з печінкою за допомогою штампу, трафарету, етикетки або іншим способом, що забезпечує чіткість його читання із зазначенням:

 • найменування та адреси пiдприємства-виробника, його товарного знаку (за наявності) та місця виготовлення;
 • назви продукту із зазначенням сорту, термічного стану;
 • кінцевого терміну реалізації або дати виготовлення і терміну придатності до споживання;
 • умов зберігання;
 • маси нетто, брутто;
 • маси однієї паковальної одиниці та кількості паковальних одиниць (при пакуванні печінки у спожиткове паковання);
 • позначення цього стандарту.

8.4 Етикетку з позначеннями згідно 8.3 вкладають у транспортне паковання.

8.5 Спожиткове паковання з печінкою маркують за допомогою штампа, трафарету, етикетки або іншим способом, що забезпечує чіткість його читання.

Марковання повинно містити:

 • найменування та адресу пiдприємства-виробника, його товарний знак (за наявності) та місце виготовлення;
 • назву продукту із зазначенням сорту, термічного стану;
 • масу нетто;
 • кінцевий термін реалізації або дату виготовлення і термін придатності до споживання;
 • умови зберігання;
 • штрих-код EAN згідно з ДСТУ 3147;
 • інформаційні дані щодо харчової та енергетичної цінності 100 г продукту – додаток В;
 • позначення цього стандарту.

8.6 Приклад позначення:

“Печінка гусяча жирна. І сорт. Охолоджена. Згідно з ДСТУ ___:200_”

9 Пакування

9.1 Печінку випускають запакованою у спожиткове паковання або без спожиткового паковання.

9.2 Печінку пакують у спожиткове паковання:

 • поштучно масою нетто від 251 г до 1000 г
 • по декілька штук масою нетто від 502 г до 3000 г.

9.2.1 Значення допустимих відхилень маси нетто паковальної одиниці згідно з Р 50-056 [14] наведені у таблиці 4.

9.3 Печінку пакують у спожиткове паковання: пакети з целофану згідно з ГОСТ 7730, з полімерної плівки – згідно з ГОСТ 10354, полівнілхлоридної плівки для харчових продуктів згідно з ГОСТ 25250, лотки з полістиролу з наступним обгортанням полімерною плівкою згідно з ГОСТ 10354 або термозсідальною поліетиленовою плівкою згідно з ГОСТ 25951 або інше спожиткове паковання згідно з чинними нормативними документами та паковання закордонного виробництва, що дозволене Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України

Таблиця 4 – Допустимі відхилення маси нетто паковальної одиниці

Номінальні значення кількості продукції в паковальній одиниці, г

Допустимі відхилення від номінального значення

%

г

Понад 200 до 300 включно

9,0

-«- 300 до 500 -«-

3,0

-«- 500 до 1000 -«-

15,0

-«- 1000 до 3000 -«-

1,5

9.4 Пакети склеюють липкою стрічкою згідно з ГОСТ 18251 чи закріпляють металевою скріпкою або запаковують термозварюванням чи іншим способом, що забезпечує забезпечує якість продукції при транспортуванні та зберіганні.

9.5 Печінку у спожитковому пакованні складають у ящики з деревини згідно з ГОСТ 10131, в ящики з картону згідно з ГОСТ 13513 чи багатооборотну тару (ящики з нержавіючого металу, контейнери з нержавіючої сталі, алюмінієві ящики, полімерні ящики) та інше транспортне паковання згідно з чинними нормативними документами.

9.6 Пакети та лотки укладають в ящики щільно, але вони не повинні деформуватися i спричиняти деформацію стінок картонних ящиків.

9.7 У кожному ящику повинна бути печінка одного сорту, термічного стану та дати виготовлення.

9.8 Печінку без спожиткового паковання пакують у багатооборотну тару: в ящики з деревини згідно з ГОСТ 10131, полімерні ящики згідно з ГОСТ

9.9 Охолоджену печінку укладають в один шар, заморожену – в 2-3 шари, між якими настеляють пергамент або пiдпергамент.

9.10 Дно та стінки ящиків вистилають обгортковим папером марок А, В, Д згідно з ГОСТ 8273, пергаментом згідно з ГОСТ 1341 або підпергаментом згідно ГОСТ 1760, виступаючими кінцями якого печінку накривають зверху.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)