Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


ДСТУ 3143:200. М’ясо птиці (тушки). Загальні технічні умови

12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

12.1 М'ясо птиці приймають партіями згідно з ГОСТ 28825.

Під партією розуміють будь-яку кількість м’яса птиці одного виду, одно-го найменування та категорії, однієї дати забою, однаково упакованого, яке ви-роблене на одному підприємстві за один технологічний процес виробництва, супроводжуване декларацією виробника (якісне посвідчення), що підтверджує відповідність продукту вимогам цього стандарту, та ветеринарним свідоцтвом [22] і пред’явлене до одночасного здавання-приймання.

12.2 М'ясо птиці підлягає приймальному та періодичному контролюван-ню.

12.3 Приймальному контролюванню підлягає кожна партія м'яса птиці за вимогами 5.3-5.6, якістю паковання та маркування, масою нетто. Приймальний контроль здійснюють під час передавання м’яса для реалізації або митного оформлення.

12.3.1 Для перевірки відповідності якості м'яса птиці вимогам цього ста-ндарту із різних місць партії методом випадкового відбору треба відібрати пе-вну кількість паковальних одиниць (спожиткових паковань з м’ясом птиці) для контролювання. Розміри вибірки та кількість допустимих дефектних одиниць для м'яса птиці першої категорії (Class «A») наведено у таблиці 6.

 Таблиця 6 – Вибірка паковальних одиниць для приймально-здавальних випробовувань

Розмір партії, паковальних одиниць

Розмір вибірки, паковальних одиниць

Дозволена кількість паковальних одиниць

з дефектами

Кількість паковальних одиниць з дефектами,

за якими партію бракують

Від 100 до 500

30

2

3

Від 501 до 3200

50

3

4

Більше ніж 3200

80

5

6

12.3.2 Стосовно партії м'яса птиці 2 категорії (Class «В») дозволено наяв-ність подвоєної кількості дефектних одиниць, вказаних у табл. 6.

12.4 М‘ясо птиці підлягає періодичному контролюванню за мікробіологі-чними показниками та за показниками безпечності.

12.4.1 Мікробіологічні показники контролюють у порядку державного са-нітарного та ветеринарного нагляду у відповідних державних лабораторіях з періодичністю, затвердженою у встановленому порядку.

12.4.2 Порядок і періодичність контролювання вмісту токсичних речо-вин, антибіотиків, афлатоксину В1, пестицидів, гормональних препаратів та ра-діонуклідів у м'ясі птиці встановлює виробник згідно з санітарними заходами, затвердженими у встановленому порядку.

12.5 Показник технологічно добавленої води у тушках курей та індиків визначають згідно з методиками, затвердженими у країні-імпортері.

12.6 Якщо отримано незадовільні результати досліджування навіть за одним показником, то проводять повторне відбирання зразків з тієї самої партії у подвійній кількості. Результати повторних досліджувань є остаточними. У ра-зі одержання незадовільних результатів повторного контролювання партію бракують повністю.

12.7 М'ясо птиці, яке відібрали для контролювання маси, температури та органолептичних показників і не використовували для визначання хімічних та мікробіологічних аналізів, приєднують до партії.

 13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

13.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність м'яса птиці вимогам цього стандарту за умови дотримання транспортування та зберігання, зазначе-них у розділі 10.

13.2 Термін придатності м'яса до споживання встановлює виробник згід-но з вимогами 10.2 цього стандарту.

13.3 Споживач має право відмовитися від партії м'яса птиці, якщо під час здачі-приймання виявиться невідповідність партії вимогам цього стандарту.

13.4 Виробник не несе відповідальності за недоброякісність м'яса птиці, якщо доведе, що були порушення під час транспортування чи зберігання.

13.5 На м'ясо птиці, що завозиться на територію України, повинен бути передбачений чинним законодавством документ, який підтверджує його нале-жну якість.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)