Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


ДСТУ 3143:200. М’ясо птиці (тушки). Загальні технічні умови

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1 Залежно від віку забою м'ясо птиці поділяють на м'ясо молодої та до-рослої птиці.

4.1.1 До м'яса молодої птиці відносять тушки курчат, курчат-бройлерів, каченят, гусенят, індичат і цесарят з неокостенілим кілем грудної кістки, з не-ороговілим дзьобом, з ніжною еластичною шкірою на тушці. На ногах тушок курчат, курчат-бройлерів, індичат і цесарят – гладенька луска, яка щільно при-лягає, і нерозвинуті, у вигляді горбочків, шпори; у каченят і гусенят – ніжна шкіра.

4.1.2 До м'яса дорослої птиці відносять тушки курей, качок, гусей, інди-чок та цесарок з окостенілим (твердим) кілем грудної кістки і ороговілим дзьо-бом. На ногах у тушок курей, індичок та цесарок – груба луска, у тушок качок та гусей – груба шкіра. Шпори у півнів та індиків тверді.

4.2 Залежно від способу оброблення м'ясо птиці випускають у вигляді тушок та їхніх частин (окрім курчат, цесарок та цесарят). Асортимент м'яса птиці та коди ДКПП згідно з ДК 016 наведено у Додатку А.

4.3 Залежно від температури у товщі м'язів м'ясо птиці поділяють на охо-лоджене, підморожене, легкозаморожене, заморожене та глибокозаморожене. Температурний режим всередині продукту повинен відповідати показникам, наведеним у табл. 1.

 Таблиця 1 – Температурний режим всередині м'язів

Термічний стан м'яса птиці Опис
Охолоджене М'ясо птиці, яке зберігає протягом усього періоду після забивання птиці і подальшого охолодження внутрішню температуру   від мінус 2 оС  до  плюс 4 оС  включно
Підморожене М'ясо птиці, яке зберігає протягом усього періоду після заморожування внутрішню температуру  від  мінус 2 оС  до  мінус 3 оС 
Легкозаморожене М'ясо птиці, яке зберігає протягом усього періоду після заморожування внутрішню   температуру  від  мінус 1,5 оС  до  мінус 12 оС
Заморожене М'ясо птиці, яке зберігає протягом усього періоду після заморожування внутрішню   температуру  не вище ніж мінус 12 оС
Глибокозаморожене М'ясо птиці, яке зберігає протягом усього періоду після заморожування внутрішню   температуру  не вище ніж мінус 18 оС

 Примітки.

 1. Охолоджене м'ясо птиці може постачатися у контейнерах з льодом (заморожена вода) або з сухим льодом (СО2), при цьому сухий лід не повинен бути у безпо-середньому контакті з продуктом.
 2. Підморожене м'ясо птиці може бути використане тільки для промислового пе-реробляння (наприклад, для обвалювання).
 3. Легкозаморожене м'ясо птиці дозволене тільки для короткочасного тимчасового зберігання у роздрібній торгівлі.

4.4 За вгодованістю та якістю оброблення м'ясо птиці всіх видів поділя-ють на першу категорію (Class «A» для експорту), другу категорію (Class «В» для експорту) та нестандартні.

4.5 Залежно від маси м'ясо птиці може постачатися у вигляді каліброва-них тушок (тушки визначеної маси) і некаліброваних (тушки різної маси).

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 М'ясо птиці має відповідати вимогам цього стандарту та їх виробля-ють згідно з технологічною інструкцією з додержанням правил та вимог [1], [2].

5.2 Для виробництва м'яса птиці використовують сiльськогосподарську птицю, яка відповідає вимогам ДСТУ 3136. Частини тушок виробляють з цілих тушок (окрім тушок курчат, цесарок та цесарят), які відповідають вимогам цьо-го стандарту.

5.3 Основні показники та характеристики м’яса птиці

5.3.1 За вгодованістю тушки птиці всіх видів повинні відповідати вимо-гам, зазначеним у таблиці 2.

 Таблиця 2 – Характеристика тушок за категоріями

Вид птиці

Характеристика вгодованості

(нижня межа)

Метод контролювання

Перша категорія

(Class «A»)

 

Друга категорія

(Class «В»)

1

2

3

4

Курчата М'язи добре розвинуті. Відкладення  підшкірного  жиру у нижній частині живота і у вигляді переривчастої смуги на спині. Кіль грудної кістки злегка виділяється М'язи розвинуті задовільно. Кіль грудної кістки виділяється, грудні м’язи утворюють кут без западин. Незначні відкладення підшкірного жиру в нижній частині спини та живота. Відкладення жиру можуть бути відсутні при цілком  задовільно розвинутих м’язах тушки

Згідно з 11.2

Курчата-бройлери М'язи добре розвинуті. Форма грудини округла Відкладення  підшкірного  жиру в нижній частині живота  можуть бути незначними Кіль грудної кістки  не виділяється М'язи розвинуті задовільно. Грудні мязи з кілем утворюють кут без западин. Відкладення підшкірного жиру можуть бути  відсутні. Кіль грудної кістки може виділятися
Кури М'язи добре розвинуті. Форма грудини округла Відкладення  підшкірного  жиру на грудині, животі та у вигляді суцільної смуги на спині.   Кіль грудної кістки  не виділяється М'язи розвинуті задовільно. Форма грудини кутаста. Незначні відкладення під-шкірного жиру  в нижній частині живота і спини. Жирові відкладення можуть бути  відсутні при цілком задовільно розвинутих м'язах. Кіль грудної кістки виділяється
Каченята М'язи добре розвинуті. Відкладення під шкірного жиру на грудині та животі.  Кіль грудної кістки не виділяється М'язи розвинуті задовільно. Невеликі відкладення  підшкірного жиру на грудині та животі. Жирові  відкладення можуть бути відсутні при задовільно розвинутих м'язах. Кіль грудної кістки може виділятися

Згідно з 11.2

Продовження таблиці  2

1

2

3

4

Качки М'язи добре розвинуті. Відкладення підшкірного жиру на грудині, животі та  спині. Кіль грудної кістки не виділяється М'язи розвинуті задовільно. Незначні відкладення підшкірного жиру на грудині та животі. Жирові відкладення на животі та спині можуть  бути відсутні при цілком  задовільно розвинутих м'язах.  Кіль грудної кістки може виділятися

Згідно з 11.2

Гусенята М'язи добре розвинуті. Відкладення підшкірного жиру на грудині та животі. Кіль грудної кістки не виділяється М'язи розвинуті задовільно. Форма грудини кутаста. Незначні відкладення підш-кірного жиру на животі.  Підшкірний жир може бути відсутній при цілком задовільно розвинутих м'язах тушки. Кіль грудної кістки може виділятися
Гуси М'язи добре розвинуті. Значні відкладення підшкірного жиру на грудині, животі, під крилом та на спині. Кіль грудної кістки не виділяється М'язи  розвинуті задовільно. Форма грудини кутаста. Незначні відкладення жиру на  грудині та животі. Кіль грудної кістки може виділятися
Індичата М'язи добре розвинуті. Відкладення підшкірного жиру на грудині та животі. Кіль грудної кістки може злегка виділятися М'язи розвинуті задовільно. Кіль грудної кістки  виділяється, грудинні м'язи  утворюють кут без западин. Незначні відкладення підшкірного жиру  в нижній частині спини  та живота. Відкладення  підшкірного жиру можуть бути відсутні при цілком задовільно розвинутих м'язах тушки
Індики М'язи добре розвинуті. Форма грудини округла. Відкладення  підшкірного жиру на грудині,  животі та у вигляді суцільної смуги на спині. Кіль  грудної кістки не виділяється М'язи розвинуті  задовільно. Форма грудини  кутаста. Невеликі відкладення  під шкірного жиру на спині та животі.  Жирові відкладення  можуть бути відсутні при цілком задовільно розвинутах м'язах. Кіль грудної кістки виділяється

Кінець таблиці 2

1

2

3

4

Цесарята М'язи добре розвинуті. Незначні відкладення  жиру в нижній частині живота і у вигляді переривчастої смуги на спині. Кіль грудної кістки злегка виділяється М'язи розвинуті задовільно. Грудні м'язи  з кілем  грудної  кістки  утворюють кут без западин. Невеликі відкладення жиру на нижній частині живота. Жирові відкла-дення можуть бути відсутні при цілком задовільно розви-нутих м'язах. Кіль грудної кістки може виділятися

Згідно з 11.2

Цесарки М'язи добре розвинуті. Форма грудини округла. Відкладення  підшкірного жиру на животі та у вигляді  переривчастої смуги на спині. Кіль грудної кістки не виділяється М'язи розвинуті  задовільно.  Форма грудини кутаста. Невеликі відкладення підшкірного жиру на нижній частині живота. Жирові  відкладення  можуть бути  відсутні при цілком  задовільно розвинутих м'язах. Кіль грудної кістки  виділяється
Примітка. Тушки всіх видів птиці, які не задовольняють за вгодованістю вимогам другої категорії, відносять до нестандартних.

5.3.2 За органолептичними показниками  м'ясо птиці  повинно відповідати вимогам, що наведені в таблиці 3.

Таблиця 3  – Органолептичні показники м’яса птиці

Назва  показників

Характеристика і норма

Метод контролювання

Зовнішній вигляд:тушокчастин тушок Добре знекровлені з чистою поверхнею, без згустків крові, залишків кишечника та репродуктивних органів всерединіПоверхня суха, не завітрена,  внутрішня поверхня    чиста, без згустків крові. Жировий  шар  не повинен виступати за м’язову тканину більше,  ніж на 1 см.  Можуть бути незначні пошкодження шкіри, м’язів та кісток, що є наслідком розчленування тушки.  Не дозволено: переломи стегнових та гомілкових кісток, наявність гострих країв кісток та уламків кісток, садна, сліди від ударів, глибокі порізи м’язової тканини та розриви шкіри

Згідно з  ГОСТ 7702.0

Продовження  таблиці 3

Назва  показників Характеристика і норма

Метод контролювання

Ступінь зняття оперення Оперення повністю видалено. Дозволено на тушках птиці другої категорії  одиничні пеньки чи колодочки. Не дозволено наявність волосоподібного пір'я

Згідно з  ГОСТ 7702.0

Стан шкіри Чиста, суха, не завітрена, без подряпин, розривів, плям та синців. Для заморожених тушок відсутні холодильні опіки, для охолоджених – сліди заморожування.Дозволено:- намини на кілі грудної кістки у стадії легкого ущільнення шкіри, точкові крововиливи;- для тушок птиці першої категорії – одиничні подряпини чи невеликі садна і не більше ніж два розриви шкіри довжиною до 10 мм кожний, за винятком грудної частини, незначне злущування епідермісу шкіри;- для тушок птиці другої категорії – незначна кількість подряпин та саден,  не більше ніж три розриви шкіри довжиною до 20 мм кожний, злущування епідермісу шкіри, що не різко погіршує товарний вигляд  тушки; незначні холодильні опіки (за винятком грудної частини та ніжок);
Стан шкіри – для тушок водоплавної птиці – невелике почервоніння на кінчиках крил та в окремих фолікулах пір’я.Не дозволено для тушок водоплавної птиці, яких піддавали воскуванню, залишки воску на шкірі

Згідно з  ГОСТ 7702.0

Стан кісткової системи Кісткова система без переломів і деформацій.Для тушок молодої птиці та тушок другої категорії дозволено незначні викривлення кіля грудної кістки
Консистенція охолодженого м’яса М’язи щільні, пружні; якщо натиснути пальцем ямка, що утворилася, швидко вирівнюється
Колірм’язової тканини У  курей, індичок та цесарок – від  блідо-рожевого  до рожевогоУ качок та гусей – від темно-рожевого до темно-червоного

Кінець таблиці 3

Назва  показників

Характеристика і норма

Метод контролювання

Колір шкіри У  курей, індичок та цесарок – блідожовтий з рожевим відтінком або без нього.У курчат-бройлерів – від «білого» до жовтого.У качок та гусей – жовтий, може бути жовтувато-сірого кольору з червонуватим відтінком Заморожені тушки можуть мати дещо темніший колір, ніж охолоджені

Згідно з  ГОСТ 7702.0

підшкірного та    внутрішнього жиру Блідожовтий або жовтий
Запах Властивий доброякісному м’ясу птиці, без сторонніх запахів

5.4 Не дозволено до реалізації в торговельній мережі та ресторанному господарстві, а треба відносити до нестандартних і використовувати для про-мислового переробляння таке м'ясо птиці:

 • яке не відповідає другій категорії щодо вгодованості та якості оброб-лення тушок;
 • тушки з викривленнями спини та грудної кістки;
 • тушки з подряпинами на спині;
 • погано знекровлені тушки;
 • тушки із саднами, кров'яними плямами, значними холодильними опіка-ми на шкірі;
 • тушки з наминами, що потребують видалення;
 • тушки з переломами гомілки та крил за наявності оголених кісток;
 • заморожені більше одного разу тушки;
 • тушки, які мають темну пігментацію, за винятком індиків і цесарок.

5.5 Не дозволено використовувати для харчування людей, а треба утилі-зувати м'ясо птиці, у якому зафіксовано:

 • ознаки інфекційних захворювань птиці (патолого-анатомічні зміни, властиві для множинних пухлин, септицемії, токсемії) і локалізацію в орга-нах патогенних мікроорганізмів, які передаються людині;
 • ознаки ураження тушок патогенними грибами або їхніми токсинами;
 • підшкірні чи м’язові ураження тушок паразитами;
 • виснажені тушки;
 • доріз птиці після отруєння;
 • ознаки удушення птиці;
 • аномальні запах (який не зникає протягом 48-годинної витримки), ко-лір та смак;
 • залишки шкідливих або заборонених речовин, що перевищують вимоги цього стандарту.

5.6 У замороженому або глибокозамороженому м’ясі птиці не може бути холодильних опіків, за винятком невеликих випадкових, але не на грудині чи стегнах; в охолодженому м’ясі – ознак заморожування та розморожування.

5.7 М'ясо птиці, яке відповідає за вгодованістю вимогам першої категорії, а за якістю оброблення – другої категорії, відносять до другої категорії.

5.8 Показник технологічно добавленої води у м’ясі птиці не повинен пе-ревищувати меж, визначених нормативними документами країни-імпортера. Для країн ЄС показники технологічно добавленої води залежно від способу охолодження м’яса птиці наведено у Додатку В.

5.9 За мікробіологічними показниками (МАФАМ, БГКП, бактерії роду Сальмонела) м'ясо птиці має відповідати вимогам переліку [3], за вмістом бак-терій Listeria monocytogenes – вимогам Гігієнічних нормативів [4].

5.10 Вміст токсичних елементів, афлатоксину В1, гормональних препара-тів, антибіотиків і пестицидів у м'ясі птиці не повинен перевищувати рівнів, передбачених переліком [3] та МБТ № 5061 [5].

5.11 Вміст радіонуклідів у м'ясі птиці не повинен перевищувати допус-тимі рівні, які встановлені ГН 6.6.1.1-130 [6].

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

6.1 Під час виробництва м'яса птиці треба керуватися вимогами безпе-ки, які встановлені ГОСТ 12.3.002, правилами [2], [7] та інструкцією [8].

6.2 Технологічне обладнання має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

6.3 Рівень шуму на робочому місці під час роботи обладнання не повинен перевищувати рівнів, встановлених ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037 [9].

6.4 Повітря робочої зони має відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам згідно з ГОСТ 12.1.005.

6.5 Природне та штучне освітлення повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-28 [10].

6.6 Пожежна безпека має бути відповідною вимогам ГОСТ 12.1.004.

7 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

7.1 Стічні води повинні підлягати очищенню та відповідати вимогам СанПиН 4630 [11].

7.2 Охорону ґрунту від забруднення промисловими відходами здійс-нюють у відповідності з вимогами СанПиН 42-128-4690 [12].

7.3 Контроль за рівнями шкідливих речовин в атмосфері здійснюють у відповідності з ГОСТ 17.2.3.01 та ДСП 201 [13].

8 МАРКУВАННЯ

8.1 Транспортне та спожиткове паковання повинно містити інформацію, нанесену будь-яким способом державною мовою, але яка повинна забезпечити чітке читання у доступній для сприйняття формі.

8.2 Маркування паковання у разі реалізації м'яса птиці в Україні

8.2.1 Марковання на спожиткове паковання з м'ясом птиці наносять без-посередньо на паковання чи етикетку, яку закріплюють на пакованні таким чи-ном, щоб виключити можливість багаторазового його використання після роз-пакування продукції. Марковання повинно містити таку інформацію:

 • назву та повну адресу і телефон виробника, пакувальника, адресу поту-жностей (об’єкта) виробництва;
 • товарний знак виробника (за наявності);
 • назву продукту згідно з Додатком А із зазначенням виду птиці (курчата, курчата–бройлери, кури, каченята, качки, гусенята, гуси, індичата, індики, це-сарята, цесарки);
 • категорію (перша, друга);
 • масу нетто (г, кг);
 • номер партії виробництва (якщо м'ясо птиці виготовляється кількома партіями на день);
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва (дату і час для охолодженого м’яса птиці) та строк придатності;
 • термічний стан;
 • для охолодженого м’яса птиці – спосіб охолодження згідно з Додатком Г;
 • умови зберігання;
 • штрих-код EAN згідно з ДСТУ 3147 (за необхідності);
 • енергетичну (калорійність) та поживну (харчову) цінність 100 г проду-кту – Додаток Б;
 • позначення цього стандарту.
 • 8.2.2 Кожну одиницю транспортного паковання маркують нанесенням на одну із торцевих сторін штампу, трафарету, етикетки або іншим способом, які містять таку обов’язкову інформацію:
 • назву та повну адресу і телефон виробника, пакувальника, адресу поту-жностей (об’єкта) виробництва;
 • товарний знак виробника (за наявності);
 • контрольний (реєстраційний) номер господарства;
 • назву продукту згідно з Додатком А із зазначенням виду птиці (курча-та, курчата-бройлери, кури, каченята, качки, гусенята, гуси, індичата, індики, цесарята, цесарки);
 • категорію (перша, друга чи нестандартні);
 • кінцеву дату споживання «Вжити до» або дату виробництва (дату і час для охолодженого м’яса птиці) та строку придатності;
 • термічний стан;
 • умови зберігання;
 • сумарну масу нетто, або масу нетто та брутто, або нетто м’яса птиці та транспортного паковання (кг);
 • кількість тушок або паковальних одиниць (у разі використання спожит-кового паковання);
 • номер партії (якщо продукт виготовляється кількома партіями на день);
 • позначення цього стандарту.

8.2.2.1 До транспортного марковання додають маніпуляційний знак «Ван-таж, що швидко псується» згідно з ГОСТ 14192.

8.2.2.2 На паковання з м’ясом птиці, які призначені для промислового переробляння, додатково додають словосполучення «для промислової перероб-ки».

8.2.3 Для замороженого та глибокозамороженого м’яса птиці на марко-ванні треба обов’язково вказати: «Не заморожувати повторно після розморожу-вання» або «Не підлягає повторному заморожуванню».

8.2.4 У разі пакування м'яса птиці під вакуумом на пакування наносять напис: «Запаковано під вакуумом», а у разі пакування у модифікованому газо-вому середовищі – «Запаковано у модифікованому газовому середовищі».

8.2.5 Дозволено у маркованні використовувати додаткову інформацію (час розморожування тощо), написи рекламно-інформаційного характеру, які не суперечать вимогам чинного законодавства, або на вимогу споживача зазна-чати спосіб забивання птиці (наприклад, кошерний, халатний). У маркованні також може бути вказано спосіб утримування та/або відгодівлі птиці.

8.2.6 Можна не наносити транспортне марковання на багатообігове тран-спортне паковання з продукцією, що призначена для місцевої реалізації та про-мислового переробляння, у разі обов’язкової наявності етикетки з реквізитами, зазначеними у 8.2.2 цього стандарту.

8.2.7 Приклад позначення для замовлення:

«Тушка каченяти патрана І категорія охолоджена. Згідно з ДСТУ 3143:20__».

8.3 У разі постачання м’яса птиці на експорт маркування повинно здійс-нюватися і містити інформацію відповідно до вимог країни-імпортера.

Вимоги до маркування паковання у разі постачання м’яса птиці на екс-порт до країн ЄЕС наведено у Додатку Д.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)