Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Корми для птиці – обмінна енергія

За 1 кормову одиницю прийнята поживна цінність  1кг вівса,  еквіваленетна  по  продуктивній  дії відкладенню в організмі тварини 150 г жиру.
Обмінна  енергія  (ОЕ)  займає  центральне   місце  в  енергетичному  балансі .
ОЕ  в  сучасних  нормах годівлі виражена в двох показниках: кілокалоріях  (ккал) та мегаджоулях  (МДж). Калорія – це кількість тепла, необхідного для нагрівання  1 г води на 1 градус Цельсія  від  14,5  до  15,5 градусів Цельсія. Кілокалорія  (ккал)  дорівнює 1000 калорій. Згідно до Міжнародної  системи  одиниць (СІ),   кількість  тепла   виражають  в  тих же одиницях ,  в  яких  вимірюються  робота  та  енергія,  тобто в джоулях ( Дж) та його похідних :  кілоджоулях (КДж) =1000 Дж, мегаджоулях (МДж) = 1000КДж.
Згідно з  ГОСТ 9867 –  1 Джоуль дорівнює 0,2388 калорії, а 1 калорія-4,1868 Джоуль.
За новою системою оцінки поживність кормів і  нормування потреб тварин в енергії прийнято фактичну  величину ОЕ  в мегаджоулях в рохрахунку на  1 кг  натурального корму або на 1 кг сухої речовини корму.
ОЕ  корму  або раціону визначають прямим або розрахунковим способом. Прямим способом – в обмінних балансових  дослідах на  тваринах  за  різницею  вмісту  енергії  в спожитому кормі і виділеної з калом і сечею.

Для жуйних  і  коней  в респіраційних  дослідах  додатково  враховують  втрати енергії з газами, що утворюються  в  шлунково-кишковому тракті. В даному випадку ОЕ розраховують  за  формулами :

Для жуйних тварин і коней :

ОЕ=ВЕ-(Ек+Ес+Ем) ;

Для свиней :

ОЕ=ВЕ-(Ек+Ес) ;

Для птиці :

ОЕ=ВЕ-Еп,

де: ВЕвалова енергія корму-це сума енергії поживних речовин(вуглеводів, жирів, протеїну), МДж;
Ек-енергія калу. МДЖ;
Ес-енергія сечі, МДж;
Емет-енергія метану. МДж;
Еп-енергія посліду, МДж.
Поправка на метан становить, %: для концентрованих кормів і коренебульбоплодів 5, зелених та силосованих кормів-10, грубих-15 від валової енергії корму.
Розрахунковим способом-за даними хімічного складу корму, коефіцієнтами  перетравності  поживних  речовин за допомогою відповідних рівнянь регресії:

Для ВРХ :

ОЕ=17,46 пП+31,23 пЖ+13,65 пК+14,78 пБЕР;

Для овець :

ОЕ=17,71 пП+37,89 пЖ-13,44 пК+14,78 пБЕР;

Для свиней :
ОЕ=20,85 пП+36,63 пЖ+14,27 пК+16,95 пБЕР;

Для птиці :

ОЕ =17,84 пП+39,78 пЖ+17,71 пК+17,71 пБЕР,

де ОЕ-обмінна енергія, МДЖ;
пП-перетравний протеїн, г;
пЖ-перетравлений жир. г;
пК– перетравнна клітковина, г;
пБЕР-перетравні безазотисті екстрактивні речовини, г.

Обмінна  енергія  використовується  для забезпечення  кровообігу,  дихання, секреції,  екскреції,  температури тіла,  рухливої активності  (підтримуючий обмін)  та  синтезу  продукції –  приросту  живої маси,  спермопродукції, росту пір’я  (у птиці).