Домашня птиця 2020 - акція      
   Продамо підрощених курочок    
   Стан птахівництва в Україні       Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish

Проект інструкції з профілактики та ліквідації колібактеріозу птиці

III. Профілактика захворювання птиці на колібактеріоз

1. Для профілактики захворювання птиці колібактеріозом керівники та спеціалісти птахогосподарств незалежно від форми власності зобов'язані виконувати заходи, передбачені Ветеринарно-санітарними правилами для птахівницьких господарств і вимогами до їх проектування (далі – Ветеринарно-санітарні правила), затвердженими наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 03.07.2001 № 53, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05.07.2001 за № 565/5756. При цьому необхідно організовувати захист птахогосподарства від занесення інфекції та її розповсюдження.

2. Інкубаційні яйця завозять із птахогосподарств, благополучних щодо інфекційних хвороб. Не допускається змішування в інкубаційних шафах та вивідних інкубаторах яєць, завезених з різних птахогосподарств. Інкубаційні яйця, які отримують у птахогосподарстві, дезінфікують двічі: не пізніше 1,5 години після знесення та перед закладкою в інкубатор. Для дезінфекції використовують пари формальдегіду або інші деззасоби, що зареєстровані в Україні, згідно з настановами щодо їх застосування.

3. Птицю різних вікових груп розміщують на територіально відокремлених зонах, дотримуючись необхідних зооветеринарних, санітарних норм розривів і щільності посадки птиці. На вирощування приймають здоровий повноцінний молодняк.

Регулярно проводять моніторинг кормів і води на наявність E.coli.

Птицю напувають чистою водою, що відповідає санітарним стандартам на питну воду (ДСТУ 4077-2001, ДСТУ ІSО 9297:2007

Якість кормів, що надходять у господарство обов'язково повинні відповідати вимогам ДСТУ 4120-2002 «Комбікорми повнораціонні для сільськогосподарської птиці. Технічні умови» та перевірятися у виробничій лабораторії господарства (при наявності), а також один раз на місяць – у державній акредитованій лабораторії ветеринарної медицини

Для годівлі птиці рекомендується використовувати корми, що пройшли термічну обробку включаючи або не включаючи інші бактеріостатичні чи бактерицидні обробки (наприклад, додавання органічних кислот). При неможливості термічної, рекомендуються, бактеріостатична або бактерицидна обробки

Оператори ринку кормів повинні контролювати небезпечні фактори шляхом проведення :

1) заходів щодо контролю забруднення, яке походить з повітря, ґрунту, води, добрив, продуктів захисту рослин, біоцидів, ветеринарних препаратів, а також поводженням та знищенням відходів;

2) заходів щодо здоров’я рослин, тварин та довкілля, які можуть вплинути на безпечність кормів, включаючи програми з моніторингу та контролю зоонозів та зоонозних агентів.

4. З метою забезпечення безпечності первинної продукції оператори ринку впроваджують відповідні заходи, зокрема:

1) утримання в чистому стані та дезінфекція приміщень, обладнання, контейнерів, тари та транспортних засобів, які використовуються для виробництва, приготування, сортування, пакування, зберігання та транспортування кормів;

2) забезпечення гігієни виробництва, транспортування та зберігання кормів та їх чистоту;

3) використання чистої води для запобігання забрудненню;

4) попередження поширення забруднення серед тварин;

5) збереження та вивезення відходів та небезпечних речовин у безпечний спосіб з метою запобігання забрудненню;

6) забезпечення того, щоб пакувальні матеріали не були джерелом забруднення кормів;

7) вода, яку використовують у виробництві кормів, повинна бути такої якості, щоб не підвищувати рівень небезпечних факторів в кормах; труби для подачі води повинні бути зроблені з матеріалів, що не підвищують рівень небезпечних факторів в воді;

8) водопійне обладнання та обладнання для годування повинне бути сконструйоване, змонтоване та розміщене у такий спосіб, щоб мінімізувати забруднення кормів та води. Водопійні системи необхідно регулярно очищати та, за необхідності, ремонтувати.

5. У птахогосподарстві потрібно витримувати термін міжциклових профілактичних перерв. Перед посадкою кожної наступної партії птиці проводиться очищення, миття та дезінфекція пташників, інкубаторіїв, обладнання, інвентарю.

6. Для специфічної профілактики колібактеріозу використовують інактивовані і живі вакцини, специфічну сироватку відповідно з настановами щодо їх застосування.

7. У птахогосподарстві необхідно постійно здійснювати заходи для знищення гризунів, ектопаразитів і недопущення потрапляння синантропної птиці (голубів, горобців, ворон тощо) у пташники.

8. Трупи птиці, відходи інкубації утилізують відповідно до вимог статті 352 Закону України "Про відходи".

9. Послід складують у штабелі на ізольованому майданчику для подальшого знезараження біотермічним методом. При активному біотермічному процесі штабель витримують не менше 45 діб. При температурі навколишнього повітря нижче 0 0C, коли біотермічні процеси сповільнюються, – термін знезараження збільшують до 90 діб.

10. Транспорт і тару, які використовувалися для перевезення курчат, продуктів птахівництва, відходів інкубації, дезінфікують після кожного використання (картонну, дерев'яну тару, якщо її дезінфекція неможлива, – спалюють) відповідно до чинного законодавства.

11. Дезінфекція проводиться відповідно до вимог Інструкції з проведення санітарної обробки – дезінфекції, дезінсекції та дератизації об'єктів птахівництва, затвердженої наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України від 20 червня 2007 року № 69, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 липня 2007 року за № 813/14080 (із змінами).

12. Працівники птахогосподарств повинні дотримуватися санітарного режиму на підприємстві та правил особистої гігієни.

IV. Заходи при виявленні захворювання птиці на колібактеріоз

1. У випадку зараження або підозри на зараження стада необхідно негайно повідомляти територіальний орган Держпродспоживслужби України та застосовувати заходи строгої ізоляції такого стада від інших стад птахогосподарства та інших епізоотично зв’язаних з ним птахогосподарств.

У випадку підтвердження інфекції проводиться епізоотологічне розслідування з метою визначення походження та шляхів занесення збудника хвороби.

2. Птахогосподарство (пташник, ферму, відділення), у якому встановлено захворювання на колібактеріоз, оголошують у встановленому порядку неблагополучним і вводять карантинні обмеження, при яких забороняється:

переміщення птиці з неблагополучних пташників у межах птахогосподарства (відділення, ферми);

вивіз інкубаційних яєць і птиці в інші птахогосподарства;

інкубація яєць з неблагополучних пташників;

використання м'яса умовно здорової птиці в харчуванні населення без попередньої термічної обробки.

3. У неблагополучному щодо колібактеріозу птиці птахогосподарстві дозволяється:

інкубація яєць, отриманих з благополучних пташників, для внутрішньогосподарських потреб;

вивезення умовно здорової птиці для забою на м'ясопереробних підприємствах на окремо виділених лініях (цехах), у тому числі забитої птиці з харчовою метою для виробництва консервів;

вивезення з умовно благополучних пташників інкубаційних яєць при умові їх дезінфекції парами формальдегіду не пізніше ніж через 1,5 години після знесення та перед вивезенням із птахогосподарства або іншими деззасобами, зареєстрованими на території України, згідно з настановами щодо їх застосування;

реалізація з харчовою метою яєць, які отримані від птиці благополучних пташників;

використовувати яйця, отримані від хворої та підозрілої на захворювання колібактеріозом птиці, після знезараження проварюванням (не менше 10 хвилин) або направляти на промислову переробку, де застосовуються високі температури;

увезення інкубаційних яєць і птиці добового віку із птахівничих ферм, благополучних щодо інфекційних хвороб птиці, за умови інкубації яєць в окремому інкубаторії після його дезінфекції та ізольованого вирощування отриманого молодняку в продезінфікованих приміщеннях.

4. У неблагополучному птахогосподарстві робиться перерва в інкубації та проводиться санація інкубаторію.

5. З метою прискорення ліквідації колібактеріозу розпорядженням головного державного інспектора ветеринарної медицини району за згодою керівника (власника) птахогосподарства надається дозвіл на забій усієї птиці

 

неблагополучного пташника (відділення, ферми, птахогосподарства), не чекаючи закінчення терміну експлуатації птиці, у протилежному випадку проводиться лікування та виконуються вимоги даної Інструкції.

6. У неблагополучному з колібактеріозу птахогосподарстві (відділенні, фермі, пташнику) хвору та підозрілу у захворюванні птицю забивають. Ветеринарно-санітарна оцінка м'яса після забою проводиться згідно з Правилами передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів, затвердженими наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 07 червня 2002 року № 28, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 21 червня 2002 року за № 524/6812. Пух і перо дезінфікують у встановленому порядку.

7. Після забою птиці проводиться механічне очищення та миття пташників, обладнання, виробничих територій, транспорту та інших об'єктів. Дезінфекція проводиться освітленим розчином хлорного вапна з 5 % умістом активного хлору, 3 % розчином лугу, аерозольно 3 % розчином формаліну або іншими дезінфікуючими засобами, зареєстрованими в Україні, згідно з настановами щодо їх застосування у відповідності до вимог Інструкції з проведення санітарної обробки – дезінфекції, дезінсекції та дератизації об'єктів птахівництва. Проводиться ультрафіолетове опромінення пташників.

8. Молодняк птиці неблагополучного пташника піддається лікуванню та вирощується до відповідних кондицій. Після застосування антибактеріальних препаратів рекомендується відновлювати нормофлору кишечнику.

При досягненні забійних кондицій птиця забивається на м'ясо в забійному цеху птахогосподарства чи вивозиться на м'ясопереробні підприємства. Забій птиці проводиться із дотриманням вимог Ветеринарно-санітарних правил, що унеможливлюють поширення інфекції та зараження людей.

9. При проведенні карантинних та санаційних заходів у неблагополучних на колібактеріоз птахогосподарствах та при утилізації забитої хворої птиці (у тому числі її частин) уживаються заходи щодо попередження розповсюдження захворювання серед диких тварин.

10. Карантинні обмеження з птахогосподарства (відділення, ферми, пташника) знімаються через 30 днів після останнього випадку виявлення хворої або підозрілої на захворювання птиці та проведення остаточних ветеринарно-санітарних заходів.

11. При встановленні в птахогосподарстві змішаної інфекції здійснюються заходи, передбачені відповідними нормативно-правовими актами з профілактики та ліквідації відповідного захворювання з врахуванням вимог даної Інструкції.

Виконання Закону України "Про ветеринарну медицину" та нормативно-правових актів ветеринарної медицини в галузі птахівництва, зокрема протиепізоотичних, ветеринарно-санітарних, профілактичних і лікувальних заходів, направлених на забезпечення епізоотичного благополуччя в птахогосподарствах, покладається на службу ветеринарної медицини птахогосподарства, яку очолює головний лікар ветеринарної медицини.

Відповідно до законодавства України державний ветеринарно- санітарний нагляд і контроль здійснюють органи державного управління, а саме: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальні органи та спеціально призначені лікарі ветеринарної медицини, які мають повноваження Держпродспоживслужби України.

Державний ветеринарно-санітарний контроль щодо дотримання ветеринарно-санітарних вимог, правил, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів птахофабриками, птахогосподарствами незалежно від форм власності здійснюється відповідно до вимог чинного заканодавства.

12. Керівники, працівники господарств, ферм, орендарі, які допустили порушення карантинних обмежень та інших ветеринарно-санітарних правил, визначених у цій Інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Pages: 1 2 3 4 5

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)