Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Рішення засідання Комісії з питань розвитку аграрного ринку від 21 серпня 2013 року

Було схвалено пропозиції Національної академії аграрних наук України, Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України, Аграрного союзу України, Української аграрної конфедерації, Асоціації «Укроліяпром», Української зернової асоціації, Асоціації «Союз птахівників України», Асоціації «Союз кормовиробників України», Асоціації «Українська асоціація виробників і переробників сої» щодо шляхів розвитку та удосконалення системи біологічної безпеки при використанні генетично модифікованих організмів в Україні. А саме законодавчого врегулювання питання запровадження тимчасовий реєстрації ГМО рослин в Україні шляхом:

  1. Надання дозволу на тимчасову державну реєстрацію ГМО рослин, які мають постійну реєстрацію в Європейському Союзі і яким Європейська Комісія надала позитивні висновки з безпечності та дозвіл на їх використання. Тимчасову реєстраціюГМО надавати лише для вирощування ГМО рослин і виготовленої з них продукції, призначеної для кормових цілей та експорту, і на строк не більший трьох років.
  2. Забезпечення розробки та ухвалення до кінця 2013 року змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» для усунення наявних суперечностей, забезпечення інституційної єдності у процесі державної реєстрації та використання ГМО відповідно до вимог Світової організації торгівлі та Європейського Союзу. Ці зміни мають забезпечити системний підхід до реєстрації ГМО та продукції, виготовленої з їх використанням.

Рекомендовано Міністерству аграрної політики та продовольства України підтримати запропоновані Національною академією аграрних наук України, Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАН України, Аграрним союзом України, Українською аграрною конфедерацією, Асоціацією «Укроліяпром», Українською зерновою асоціацією, Асоціацією «Союз птахівників України», Асоціацією «Союз кормовиробників України» та Асоціацією «Українська асоціація виробників і переробників сої» пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» та надати необхідну допомогу при проходженні відповідного законопроекту у Верховній Раді України.


 

У засіданні Комісії взяли участь члени Комісії з питань розвитку аграрного ринку України, представники державних та наукових установ, донорських організацій.

На засіданні було розглянуто наступні питання:

1. Проблеми в галузі біобезпеки України

Іващенко О.О. ,Академік-секретар відділення рослинництва Національної академії аграрних наук України, академік НААН України.

 2. Передумови створення дієвої системи реєстрації та поводження з ГМО в Україні

Тимченко В.Н., Президент асоціації «Українська асоціація виробників і переробників сої».

 3. Шляхи удосконалення Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

Козаченко Л.П. , Президент Української аграрної конфедерації.