Домашня птиця 2019 - акція      
   Продамо підрощених курочок    
   Стан птахівництва у 2018 році   Dutch English French Italian Polish Russian Turkish Ukrainian

ДСТУ 8118:2015. Яйця курячі інкубаційні. Технічні умови

6  Правила приймання

6.1  Здачу-приймання  інкубаційних  яєць   здійснюють партіями.  Партією вважається будь-яка кількість яєць однієї або декількох порід, ліній, батьківських форм, відібраних від птиці одного віку на одному підприємстві і призначених для одночасної  здачі-приймання.

6.1.1  Розбіжність у віці птиці не повинна перевищувати 30 діб.

6.2  Кожна партія яєць повинна  супроводжуватись племінним свідоцтвом   та відповідним  ветеринарним    документом,  виданими   у  встановле-ному порядку,   а також посвідчення про якість, де вказано кількість одиниць упаковки, кількість яєць з урахуванням класу тощо.

6.3  Для перевірки відповідності якості інкубаційних яєць вимогам чинного стандарту підприємство-постачальник проводить приймально-здавальні і періодичні випробовування.

6.4  При приймально-здавальних випробовуваннях перевіряють відповідність маси, індексу форми, величини повітряної камери і вимогам п. 4.7, для чого від партії  (зверху, з середини, знизу) відбирають не менше 100 шт. яєць, які після  перевірки  приєднують до партії.

6.5.1 При невідповідності яєць вимогам чинного  стандарту проводять  повторні випробовування подвоєної кількості яєць, відібраної  від тієї самої партії. При незадовільних результатах повторного контролю вся партія  вибраковується.

6.6  Періодичні випробовування  за всіма показниками, наведеними в  табл. 1 і 2, проводяться  не рідше двох разів у місяць у державних лабораторіях ветеринарної медицини. Для чого від кожного  пташника чи групи курей відбирають не менше 20 шт. яєць, а для випробовування  на заплідненість і виводимість – 100.

7  Методи контролю

7.1 Чистоту і стан шкаралупи яєць визначають візуально.

7.2  Величину і розташування повітряної камери, стан жовтка,  цілісність і дефектність шкаралупи  перевіряють просвічуванням  на овоскопі.

7.3 Масу  яєць  визначають   на терезах згідно з ГОСТ 24104 з точністю  до 0,5 г.

7.4  Індекс форми яєць  визначають шляхом  поділу  найбільшого  поперечного  діаметру  яйця   на   поздовжній  і виражають у відсотках (для  вимірювання  діаметру  користуються  штангенциркулем згідно з ГОСТ 166  або вимірюють індексоміром  ІМ-1). Методики  проведення контролю якості інкубаційних яєць  наведені у додатку С.

7.5  Вміст  вітамінів  у білку і жовтку яєць  визначають  лабораторії  підприємства-виробника та державні лабораторії ветеринарної медицини згідно чинних методик.

7.6   Перевірка на  заплідненість  і виводимість   яєць проводиться шляхом відбору  не менше, ніж 100 яєць і здійснення  контрольної закладки їх на інкубацію. Облік результатів контрольної інкубації  ведеться у спеціальному журналі.  Журнал  повинен  бути  пронумерований і скріплений печаткою вищої організації; в журналі не  допускаються виправлення. Результати контрольного аналізу по заплідненості і виводимості  поширюються на всю партію.

7.7  Яйця, відібрані для контролю, після перевірки  приєднуються  до партії, крім яєць, що були використані для перевірки якості інкубаційних яєць (густини, індексу білку,  товщини шкаралупи).

7.8 Лабораторні дослідження, на відповідність ветеринарно-санітарним вимогам, проводяться  у державних лабораторіях ветмедицини, згідно затверджених  методик.

8  Транспортування і зберігання

8.1 Інкубаційні  яйця перевозять будь-яким  видом транспорту з додержанням чинних норм і правил,   що забезпечує  збереженість продукції.

8.2. Інкубаційні яйця  повинні зберігатися в складських приміщеннях  за  температури від плюс 8 до плюс 15 0С  і  відносної  вологості  повітря 75-80%. Вентиляція  складського приміщення повинна забезпечувати чистоту повітря, повну відсутність  сторонніх запахів і утворення плісняви на стінах.

9  Гарантії виробника

9.1  Виробник  гарантує  відповідність якості інкубаційних яєць вимогам цього  стандарту при  дотриманні умов транспортування і зберігання.

9.2  Гарантійний  термін зберігання  інкубаційних яєць – шість діб з дня  знесення.

 

Додаток А.

(обовязковий)

Зразок ЕТИКЕТКИ, яку  вкладають  в  ящик з  інкубаційними   яйцями

Зразок ЕТИКЕТКИ, яку вкладають в ящик з інкубаційними  яйцями


Додаток Б

(обовязковий)

ЗРАЗОК ЕТИКЕТКИ, який наклеюють на торцевій стороні ящика після пакування інкубаційних яєць

ЗРАЗОК ЕТИКЕТКИ, який наклеюють на торцевій стороні ящика після пакування інкубаційних яєць

Додаток В

(обов’язковий)

Методики контролю якості інкубаційних яєць

1. Густину яєць визначають за допомогою сольових розчинів різної концентрації за температури +20 0С.

Обладнання і реактиви:

 • ареометр з поділками від 1,050 до 1,100 г/см3 згідно з ГОСТ 18481;
 • скляний посуд ємністю 1-3 дм3 (хімічні склянки, ексикатори) згідно з ГОСТ 23932;
 • металева ложка (друшляк);
 • кухонна сіль згідно з ДСТУ 3583.

Для випробувань готують 3-5 розчинів різної щільності з інтервалом 0,005. Кожний розчин поміщають в окремий посуд, на якій відзначають його щільність.

Для орієнтування користуються такими розрахунками:

Густина

Необхідна кількість солі на 1 л води, г

1,080

120

1,075

117

1,070

114

1,060

100

Виготовлені розчини перевіряють за допомогою ареометру. Розчини можна зберігати тривалий час, для цього посуд герметично закривають кришками.

Хід визначення.

Перед аналізом за допомогою ареометру перевіряють густину кожного розчину. Потім за допомогою металевої ложки (друшляка) яйце занурюють у розчин низької густини. Якщо воно опустилось на дно, то йогопереносять послідовно з одного розчину в інший, від слабого до більш насиченого, поки яйце не опиниться у виваженому стані. Це значить, що густина яйця відповідає густині розчину. Густину яйця записують простим м’яким олівцем на шкаралупі, а потім переносять в журнал.

Після визначення густини яйце занурюють у чисту воду для видалення з поверхні шкаралупи розчину солі і використовують для визначення індексу білка, товщини шкаралупи, вмісту вітамінів.

2. Індекс білку – відношення висоти зовнішнього шару густого білка до його середнього діаметру, виражене у відсотках (Іб). Індекс білку обчислюють за формулою:

(1)

d+D

де: h– висота білка, мм;

dіD – малий і великий діаметри розтікання на площині густого білка, мм.

Обладнання і матеріали:

 • висотомір-мікрометр згідно з ГОСТ 6507, встановлений на триножнику;
 • кронциркуль;
 • ножиці гострі з загнутими кінцями згідно з ГОСТ 21239;
 • скляна пластинка розміром 30х30 см;
 • чарунка для яєць згідно з чинною нормативною документацією;
 • чашка для шкаралупи;
 • посуд для зливання вмісту яйця;
 • скляна паличка;
 • вата за ГОСТ 5556;
 • дистильована вода за ГОСТ 6709;
 • рівень;
 • папір міліметровий.

Хід визначення:

За допомогою рівня скляну пластинку встановлюють горизонтально. Перевіряють показники висотоміру так, щоб при зіткненні зі склом мікрометр був на нульовій позначці, після чого починають аналіз яєць. Вміст яйця виливають на горизонтальну поверхню (скло), не пошкоджуючи при цьому його білкові оболонки. В область вимірювання висоти білка опускають стрижень мікрометру до його зіткнення з білком. Вимірювання висоти густого білку провадять між його гострим полюсом і жовтком на відстані 1 см від жовтка.

Великий і малий діаметри зовнішнього щільного білка визначають кронциркулем, використовуючи при цьому міліметровий папір.

3 Товщину шкаралупи визначають у трьох точках яєць: в екваторіальній частині (середина), тупому і гострому кінцях з точністю до 0,01 мм. Для цього використовують шкаралупу яєць, узятих для визначення індексу білка.

Обладнання:

– мікрометр згідно з ГОСТ 6507 з загостреним стержнем або індикаторний мікрометр (індикатор годинникового типу) згідно з ГОСТ 577.

Хід визначення.

Вимірювання проводять, відломлюючи при цьому невеликі шматочки шкаралупи і видаляючи підшкаралупні оболонки. Визначення проводять не менше трьох разів на кожній ділянці яйця (середина, гострий і тупий кінець яйця) з обчисленням середньої товщини. Загострений стержень чи кулька індикатора при вимірюванні повинен обов’язково торкатися внутрішньої сторони шкаралупи, щоб виключити вплив її сферичності. Результати вимірювань записують у журнал.

Журнал результатів вимірювання товщини шкаралупи яєць, у міліметрах

№ яйця за порядком

Тупий кінець

Екваторіальна частина

Гострий кінець

Се-

редня товщина шка-ралупи яйця

вимірювання

Се-

редня товщина

вимірювання

Се-

редня товщина

вимірювання

Се-

редня товщина

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

                           
                           
                           
                           

Додаток Г

(довідковий)

Бібліографія

1. Ветеринарно-санітарні правила для птахівницьких господарств і вимоги до їх проектування, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 03.07.01 №53 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.07.01 за №565/5756;

2. Правила видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов’язковому ветеринарному контролю, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 07.08.97 №27 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.08.97 за №326/2130.

3.СанПин 42-128-4690-88 Охрана почвы от загрязнений бытовыми и промышленными отходами.

4. СанПин № 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения.

5. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами). Затв. МОЗ України 09.07.97 № 201.

6. Методичні вказівки по серологічному моніторингу в птахівництві, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 22.07.2002 р. № 15-11/316.

7. Обов’язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф-2), затверджений наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 03.11.98 № 16 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.11.98 за № 761/3201.

Код УКНД 636.52/.58.637.4.082.474 67.120.20

Ключові слова: яйця курячі, яйця інкубаційні, маса яєць, класи за масою, пакування, транспортування, зберігання.


www.market.avianua.com

Pages: 1 2 3 4

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)Акція! Домашня птиця 2019. Державна станція птахівництва реалізує інкубаційні яйця і добовий молодняк