Домашня птиця 2019 - акція      
   Продамо підрощених курочок    
   Стан птахівництва у 2018 році   Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish

Птиця сільськогосподарська. Технологічний процес штучного осіменіння. Основні параметри

 7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

7.1 Осіменіння птиці контролює зоотехнік-селекціонер, в обов'язки якого входить ведення журналу обліку спермопродукції самців і контроль за виконанням графіку осіменіння птиці.

7.2 Якість сперми оцінюють на протязі всього племінного сезону, а дані записують в журнал обліку спермопродукції самців.

7.3 Порядок, періодичність, методи контролювання – згідно з ДСТУ 4777.

 8 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

8.1 Під час роботи у пташниках необхідно дотримуватись правил [1], під час роботи із замороженою спермою, яку зберігали у спермосховищах та посудинах Дьюара – інструкції з техніки безпеки під час робіт з рідким азотом, яка додається до устатковання.

8.2 Під час проведення штучного осіменіння самок треба дотримуватися таких вимог:

 оптимальні дози при введенні сперми в яйцепровід;

 глибина введення сперми в яйцепровід;

 час проведення осіменіння самок;

 інтервал між послідовним осіменінням;

 застосовування високоефективного обладнання та матеріалів;

 підтримування на високому рівні санітарно-гігієнічних умов при підготовці і проведенню осіменіння самок.

8.3 Технологічне обладнання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

8.4 Рівень шуму на робочому місці під час роботи обладнання не повинен перевищувати рівнів, встановлених ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037 [3].

8.5 Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам ДСН 3.3.6.042 [4].

8.6 Повітря робочої зони повинно відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам згідно з ГОСТ 12.1.005.

8.7 Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.0004.

8.8 Після закінчення роботи проводять санацію (механічну очистку, миття та дезінфекцію) лабораторної кімнати згідно з інструкцією [5].

 9 ВИМОГИ ЩОДО ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

9.1 Стічні води повинні підлягати очищенню та відповідати СанПиН 4630 [6].

9.2 Охорона ґрунту від забруднення промисловими відходами здійснюють у відповідності з вимогами СанПиН 42-128-4690 [7].

9.3 Контроль за рівнями шкідливих речовин в атмосфері здійснюють у відповідності з ГОСТ 17.2.3.01 та ДСП 201 [8].

 Додаток А

(довідковий)

Бібліографія

1 Ветеринарно-санітарні правила для птахівницьких господарств і вимоги до їх проектування, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 03.07.01 № 53 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.07.01 за № 565/5756

2 ВНТП-АПК 04-05 Відомчі норми технологічного проектування, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 15.09.2005 р. за № 473

3 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р., № 37

4 ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р., № 42

5 Інструкція з проведення санітарної обробки – дезінфекції, дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва, затверджена наказом Держдепартаменту ветмедицини України 20.06.07 р. № 69 та зареєстрована у Мін’юсті України № 813/14080 від 13.08.07 р.

6 СанПин № 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднень), затверджені МОЗ СРСР 04.07.98, № 4630

7 СанПин 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территорий населенных мест (Санітарні правила і норми утримання територій населених місць), затверджені МОЗ СРСР от 05.08.88 г., № 4690

8 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97 за № 201

 Код за УКНД 65.020.30

 Ключові слова: нативна сперма, самець, самка, спермоприймач, розбавлена сперма, штучне осіменіння

 

 

 

 

Pages: 1 2 3 4 5Акція! Домашня птиця 2019. Державна станція птахівництва реалізує інкубаційні яйця і добовий молодняк