Домашня птиця 2019 - акція      
   Продамо підрощених курочок    
   Стан птахівництва у 2018 році   Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish

Птиця сільськогосподарська. Технологічний процес штучного осіменіння. Основні параметри

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до технологічних і зоотехнічних параметрів процесу штучного осіменіння сільськогосподарської птиці (надалі – осіменіння) у господарствах різних типів, які займаються виробництвом інкубаційних яєць.

1.2 Вимоги щодо безпечності проведення осіменіння сільськогосподарської птиці наведено у розділах 8, 9.

 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ _______:200__ Кури та індики. Розведення та утримання. Технологічні процеси. Основні параметри

ДСТУ 3070-95 Штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Терміни та визначення

ДСТУ 4533:2006 Птахівництво. Терміни та визначення

ДСТУ 4686:2006 Гуси та качки. Розведення та утримування. Технологічні процеси. Основні параметри

ДСТУ 4690:2006 Санація птахівничих приміщень. Технологічний процес. Основні параметри

ДСТУ 4777:2007 Сперма півнів, індиків, гусаків. Технічні умови

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, ¬¬¬¬¬¬¬¬¬ мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

ГОСТ 20292-74 Приборы мерные лабораторные стеклянные. Бюретки, пипетки. Технические условия (Прилади мірні лабораторні скляні. Бюретки, піпетки. Технічні умови)

ГОСТ 21239-89 Ножницы медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть I. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина І. Загальні вимоги)

Pages: 1 2 3 4 5Акція! Домашня птиця 2019. Державна станція птахівництва реалізує інкубаційні яйця і добовий молодняк