Домашня птиця 2020 - акція      
   Продамо підрощених курочок    
   Стан птахівництва в Україні       Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish

Птиця сільськогосподарська. Методи лабораторної діагностики нейсеріозу

 6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

6.1 Під час роботи у ветеринарних лабораторіях треба дотримуватись вимог ДНАОП 2.1.20-1.03 [3] та правил [4], [5].

6.2 Працівники ветеринарних лабораторій повинні бути ознайомлені з правилами техніки безпеки під час роботи з хімічними, легкозаймистими, вибухонебезпечними речовинами. Всі роботи з небезпечними реактивами проводять у витяжній шафі.

6.3 Під час проведення лабораторної діагностики працівники ветеринарних лабораторій повинні бути забезпечені спецодягом, засобами індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.011-89.

6.4 Відходи, які містять збудники нейсеріозу птиці (трупи хворої і забитої птиці, інфіковані ембріони), знезаражують термоінактивуванням або дезінфікуванням. Термічне знезаражування проводять в автоклаві нагріванням до температури 120 оС з надмірним тиском в інтервалі від 0,05 МПа до 0,1 МПа протягом 30 хв. Після охолодження знезаражені відходи утилізують у „чеській ямі”.

Хімічне оброблення інфікованих відходів проводять під дією розчину 3 % їдкого натрію, розчину 2 % формальдегіду або розчину 10 % хлораміну. Експозиція знезаражування з використанням вказаних препаратів – не менше ніж 12 год. Загальний об’єм матеріалу, що підлягає дезінфекції, не повинен перевищувати половини об’єму дезінфікувального розчину. Після знезаражування матеріали утилізують у „чеській ямі”.

6.5 Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам ДСН 3.3.6.042 [6].

6.5.1 Необхідно систематично контролювати у приміщеннях ветеринарних лабораторій загазованість, мікробну забрудненість, при цьому враховуючи граничні концентрації для людей.

6.5.2 Повітря робочої зони повинно відповідати загальним санітарно-гігієнічним вимогам згідно з ГОСТ 12.1.005 та ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1.

6.6 Технологічне обладнання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

6.7 Рівень шуму на робочому місці під час роботи обладнання не повинен перевищувати рівнів, які встановлені ДСН 3.3.6.037 [7].

6.8 Пожежна безпека повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004.

 7 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

7.1 Біологічна безпека у лабораторіях повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.1.008.

7.2 Стічні води після проведення лабораторної діагностики повинні підлягати очищенню і відповідати СанПиН № 4630 [8].

7.3 Максимально допустимі рівні шкідливих речовин в атмосфері контролюють згідно з ГОСТ 17.2.3.01 і ДСП 201 [9].

7.4 Охорону ґрунту від забруднення здійснюють відповідно до вимог СанПиН 42-128-4690 [10].

7.5 Охорону довкілля від забруднення відходами здійснюють згідно з ДСТУ 3910, ДСТУ 3911.

 Додаток А

(обов’язковий)

 Методики фарбування мазків

А.1 Фарбування за методом Грама

А.1.1 Мазок фіксують на предметному склі етиловим спиртом-ректифікатом 96 % протягом 3 хв і висушують на повітрі за кімнатної температури (від 18 оС до 20 оС).

А.1.2 Висушений мазок покривають паперовим фільтром, заливають розчином 1 % водного розчину метиленового синього або генціанвіолету і витримують 1 хв.

А.1.3 Папір знімають, мазок змивають водою і заливають на час від 0,5 хв до 1 хв розчином Люголя, після чого люголевий розчин зливають і занурюють мазок від 3 разів до 4 разів у ванночку зі спиртом-ректифікатом 96 %.

А.1.4 Препарат промивають водою, заливають 1 % водним розчином нейтральроту або фуксином Пфейффера і залишають на 2 хв.

А.1.5 Промивають дистильованою водою і висушують на повітрі за кімнатної температури (від 18 оС до 20 оС).

А.2 Фарбування метиленовим синім

А.2.1 Мазок фіксують на предметному склі етиловим спиртом-ректифікатом 96 % протягом 3 хв і висушують на повітрі за кімнатної температури.

А.2.2 На мазок наносять 1 % водний розчин метиленового синього і витримують 3 хв.

А.2.3 Фарбу змивають дистильованою водою, мазок висушують на повітрі за кімнатної температури (від 18 оС до 20 оС).

 Додаток Б

(довідковий)

 Бібліографія

 

1 Правила відбору зразків патологічного матеріалу, крові, кормів, води та пересилання їх для лабораторного дослідження /Затв. Державним департаментом ветеринарної медицини 15.04.97 р. за № 15-143/111.

2 ТУУ 24.4-00497169-2002 Еритроцитарний діагностикум нейсеріозу (гонореї) птахів для РНГА

3 ДНАОП 2.1.20-1.03-99 Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 20.04.99 за № 67 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.10.99 за № 695/3988

4 Правила техники безопасности, производственной санитарии и санитарно-противоэпидемического режима для предприятий по производству бактериологических и вирусологических препаратов (Правила техніки безпеки, виробничої санітарії та санітарно-протиепідемічного режиму для підприємств по виробництву бактеріологічних і вірусологічних препаратів) /Утв. Министерством охраны здоровья СССР 10.09.1979 г.

5 Правила безопасности, производственной санитарии, охранно-карантинного и ветеринарно-санитарного режимов на предприятиях биологической промышленности (Правила безпеки, виробничої санітарії, охоронно-карантинного і ветеринарно-санітарного режимів на підприємствах біологічної промисловості) /Утв. Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР 14.08.89

6 ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. /Затв. Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р., № 42

7 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. /Затв. Постановою Головного державного санітарного Лікаря України від 01.12.1999 р., № 37

8 СанПин № 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднень). /Утв. Минздравом СССР 04.07.88, № 4630

9 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами). /Затв. Міністерством охорони здоров’я України 09.07.97 за № 201

10 СанПин 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы содержания территорий населенных мест (Санітарні правила і норми утримування територій населених міст). /Утв. Минздравом СССР от 05.08.88 г., № 4690.

 Код УКНД 11.220

 Ключові слова: бактеріологічний метод, лабораторна діагностика, мікроскопічний метод, нейсеріоз, птиця, реакція аглютинації.

 

Pages: 1 2 3 4 5

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)Школа птахівника