Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Птиця сільськогосподарська. Методи лабораторної діагностики нейсеріозу

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Стандарт поширюється на сільськогосподарську птицю і встановлює методи лабораторної діагностики нейсеріозу, викликаного мікроорганізмами роду Neisseria, сім. Neisseriaсеае.

1.2 Стандарт застосовують у лабораторіях ветеринарної медицини для встановлення діагнозу на захворювання птиці.

1.3 Вимоги щодо безпечності викладено у розділах 6 та 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль харчова. Загальні технічні умови

ГОСТ 3640-94 Цинк. Технические условия (Цинк. Технічні умови)

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99). Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004 Чисті приміщення і пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Система стандартів

безпеки праці. Засоби захисту працюючих)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3164-78 Масло вазелиновое медицинское. Технические условия (Масло вазелінове медичне. Технічні умови)

ГОСТ 4159-79 Йод. Технические условия (Йод. Технічні умови)

ГОСТ 4168-79 Натрий азотнокислый. Технические условия (Натрій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Гідрооксид натрію. Технічні умови)

ГОСТ 5821-78 Кислота сульфаниловая. Технические условия (Кислота сульфанілова. Технічні умови)

ГОСТ 5833-75 Сахароза. Технические условия (Сахароза. Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 D-глюкоза. Технические условия (D-глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця покривні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 6691-77 Карбамид. Технические условия (Карбамід. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 8074-82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования (Мікроскопи інструментальні. Типи, основні параметри та розміри. Технічні вимоги)

ГОСТ 9412-77 Марля медицинская. Технические условия (Марля медична. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия (Пептон сухий ферментативний для бактеріологічних цілей)

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 19906-74 Нитрит натрия технический. Технические условия (Нітрит натрію технічний. Технічні умови)

ГОСТ 20730-75 Питательные среды. Бульон мясо-пептонный (для ветеринарных целей) (Поживні середовища. Бульйон м’ясо-пептонний (для ветеринарних цілей)

ГОСТ 22280-76 Натрий лимоннокислый трехзамещенный. Технические условия (Натрій лимоннокислий тризаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22967-90 Шприцы медицинские инъекционные многократного применения. Общие технические требования и методы испытаний (Шприци медичні ін’єкційні багаторазового використання. Загальні технічні вимоги та методи випробовувань)

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические условия (Ваги лабораторні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроокис. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть І. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина І. Загальні вимоги)

Pages: 1 2 3 4 5

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)