Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Кури та індики. Розведення та утримання. Технологічні процеси. Основні параметри

Проект ДСТУ

 • Цей стандарт поширюється на курей та індиків (племінні та промислові стада) і установлює вимоги до зоотехнічних та технологічних параметрів їх утримування та вирощування.
 • Вимоги щодо безпеки вирощування і утримування птиці та охорони довкілля

Куры и индейки. Разведение и содержание. Технологические процессы. Основные параметры

Hens and turkeys. breeding and keeping. Technological process. Principal parameters


 РОЗРОБЛЕНО: Інститут птахівництва Української академії аграрних наук

 • РОЗРОБНИКИ: Д. Гриценко (керівник розробки); Г. Єрмішко; І..Івко, доктор с.-г. наук; О. Катеринич, канд. с.-г. наук; В.Ковач; В. Мельник, канд. с.-г. наук; Ю. Петров; В. Пудов, канд. с.-г. наук
 • УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28731-90).

Ключові слова: бройлери, вирощування, індики, доросла птиця, кури, молодняк, молодняк на м’ясо, ремонтний молодняк, птиця, технологія, утримування.

Код УКНД 65.020.30


ЗМІСТ

 1. Сфера застосування
 2. Нормативні посилання
 3. Терміни та визначення понять
 4. Загальні положення
 5. Зоотехнічні параметри
 6. Технологічні параметри
 7. Вимоги безпеки
 8. Вимоги охорони довкілля
 9. Методи контролювання

Додаток А. Розрахунки виходу 1000 голів ремонтного молодняку

Додаток Б. Бібліографія

 

1 Сфера застосування

1.1 Цей стандарт поширюється на курей та індиків (племінні та промислові стада) і установлює вимоги до зоотехнічних та технологічних параметрів їх утримування та вирощування.

1.2 Вимоги щодо безпеки вирощування і утримування птиці та охорони довкілля викладено у розділах 7 та 8.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2021:2006 Молодняк сільськогосподарської птиці добовий. Технічні умови

ДСТУ 3136-95 Птиця сільськогосподарська для забою. Технічні умовиДСТУ 4120-2002 Комбікорми повнораціонні для сільськогосподарської птиці. Технічні умови

ДСТУ 4473:2005 Молодняк ремонтний яєчних курей. Технічні умови

ДСТУ 4661:2006 Молодняк сільськогосподарської птиці ремонтний. Технічні умови

ДСТУ 4690 Санація птахівничих приміщень. Технологічний процес. Основні параметри

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия (Термометри метеорологічні скляні. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль за якістю)

ГОСТ 6376-74 Анемометры ручные со счетным механизмом. Технические условия (Анемометри ручні з лічильним механізмом. Технічні умови)

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови)

ГОСТ 17187–81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний (Шумоміри. Загальні технічні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Терези для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

Pages: 1 2 3 4 5

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)