Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Птиця сільськогосподарська. Методи лабораторної діагностики колібактеріозу

1 Сфера застосування

1.1 Цей стандарт поширюється на сільськогосподарську птицю і встановлює методи лабораторної діагностики колібактеріозу (ешерихіоз, колі-діарея, колі-інфекція, Verocytotoxigenic E. coli – VTEC) [1],   викликаного мікроорганізмами роду  Escherichia родини Еnterobacteriaceae.

1.1.1 Методи лабораторної діагностики колібактеріозу, наведені у цьому стандарті, можуть бути застосовні для дикої та екзотичної птиці.

1.2 Цей стандарт застосовують у лабораторіях ветеринарної медицини  для встановлення діагнозу захворювання птиці на колібактеріоз.

1.3  Вимоги щодо безпечності викладено  у розділах  6 та 7.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті  є посилання на такі  нормативні документи:

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3583-97 Сіль харчова. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 3696-2003  Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевiряння

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ ISO 4831:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Загальні  настанови  щодо  підрахування  кількості  коліформних  мікроорганізмів. Методика найвірогіднішої кількості

ДСТУ ISO/TS 11133-1:2005 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Настанови щодо готування та виробництва поживних середовищ. Частина 1. Загальні настанови щодо виготовлення поживних середовищ гарантованої якості в лабораторії

ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004 Чисті приміщення і пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ  12.1.005-88  ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні  санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої  зони)

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих.  Общие требования и классификация (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги  та класифікація)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы.  Атмосфера. Правила контроля  качества воздуха населенных пунктов  (Охорона  природи. Атмосфера. Правила контролювання якості  повітря населених пунктів)

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия (Реактиви. Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 171-81 Дрожжи хлебопекарные прессованные. Технические условия (Дріжджі хлібопекарські пресовані. Технічні умови)

ГОСТ 195-77 Натрий сернистокислый. Технические условия (Натрій сірчистокислий. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки,  колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2493-75 Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия (Калій  фосфорнокислий двозаміщений 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинники механічні з сигнальним пристроєм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4148-78 Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия (Залізо (ІІ) сірчанокисле 7-водне. Технічні умови)

ГОСТ 4159-79 Йод. Технические условия (Йод. Технічні  умови)

ГОСТ 4170-78 Натрий-аммоний фосфорнокислый двузамещенный 4-водный. Технические условия (Натрій-амоній фосфорнокислий двозаміщений 4-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия (Реактиви. Калій фосфорнокислий однозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия (Реактиви. Сіль закису заліза та амонію подвійна сірчанокисла (сіль Мора). Технічні умови)

ГОСТ 4209-77 Магний хлористый 6-водный. Технические условия (Магній хлористий 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Калий йодистый. Технические условия (Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись.  Технические условия (Гідрооксид натрію. Технічні умови)

ГОСТ 4523-77 Магний сернокислый 7-водный. Технические условия (Магній сірчанокислий 7-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические   условия (Вата  медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5833-75 Сахароза. Технические условия (Сахароза. Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 D-глюкоза. Технические условия (D-глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6417-78 Фенол. Технические условия (Фенол. Технічні умови)

ГОСТ 6552-80 Кислота ортофосфорная. Технические условия (Кислота ортофосфорна. Технічні умови)

ГОСТ 6691-77 Карбамид. Технические условия (Карбамід. Технічні умови)

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця покривні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Общие технические условия (Гліцерин дистильований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8074-82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры.  Технические требования (Мікроскопи інструментальні. Типи, основні параметри і  розміри. Технічні вимоги)

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов.  Технические условия (Скельця предметні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Технические условия (Марля медична. Технічні умови)

ГОСТ 11078-78  Натр едкий очищенный. Технические условия (Натр їдкий очищений. Технічні умови)

ГОСТ 11109−90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия (Марля побутова бавовняна. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия (Пептон сухий ферментативний для бактеріологічних цілей. Технічні умови)

ГОСТ 16317-87 Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия (Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 19569−89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытания  (Стерилізатори парові медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия (Тиглі, чаші, стакани, колби, лійки, пробірки та наконечники з прозорого кварцового скла. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20730-75 Питательные среды. Бульон мясо-пептонный (для ветеринарных целей) (Поживні середовища. Бульйон м’ясо-пептонний (для ветеринарних цілей)

ГОСТ 21239-93 Ножницы медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Ножиці медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробовування)

ГОСТ 21240−89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Скальпелі та ножі медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробовування)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические условия (Ваги лабораторні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363-80  Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроокис. Технічні умови)

ГОСТ  25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд  і обладнання лабораторні скляні.  Типи, основні параметри  і розміри)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 27068-86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій сіркуватистий кислий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие  технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні  технічні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29225-91 (ИСО 1775-75) Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний (Посуд та устатковання фарфорові лабораторні. Загальні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть І. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки  градуйовані. Частина І. Загальні вимоги)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки  градуйовані. Частина ІІ. Піпетки  градуйовані без встановленого часу очікування)

ГОСТ 31227-2004 Натрий лимоннокислый трехзамещенный 5,5-водный пищевой (цитрат натрия). Технические условия (Натрій лимоннокислий три- заміщений 5,5 – водний харчовий (цитрат натрію)

Примітка. Під час користування цим стандартом доцільно перевірити чинність нормативних посилань в інформаційній системі загального користування – на офіційному сайті Державного Комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт України),  Федерального агентства з технічного  регулювання та метрології Російської Федерації у мережі Інтернет, у щорічних покажчиках стандартів,  виданих Держспоживстандартом України у поточному році. Якщо нормативне посилання замінене чи змінене, то під час користування стандартом треба керуватися заміненим чи зміненим стандартом.

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)