Ukrainian Dutch English French Italian Polish Russian Turkish
Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


ГСТУ 46.047-2003. Яйця качок інкубаційні. Технічні умови


5 Підготовка яєць до інкубації

5.1 Для інкубації використовують біологічно повноцінні яйця качок і гусей інкубаційні, які за якістю повинні відповідати вимогам національного стандарту України на інкубаційні яйця качок та ДСТУ 2022.

5.2 Нерозсортовані яйця перед укладанням в лотки сортують. Яйця для інкубації відбирають за зовнішніми ознаками і шляхом просвічування на овоскопі. При загальному огляді яєць ураховують їхню масу, форму, стан і якість шкаралупи, при просвічуванні – розміри та стан повітряної камери, стан градинок, положення і рухливість жовтка, наявність включень, стан шкаралупи.

5.3 Яйця качок та гусей можуть бути каліброваними за масою або некаліброваними. Класи яєць качок за масою наведені у таблиці 2.

5.4 Яйця укладають в інкубаційні лотки інкубаторів „Універсал” та ІУП-Ф-45 горизонтально або під кутом у шаховому порядку, в інкубаторах ІКП-60 – в індивідуальні чарунки лотків повітряною камерою догори. При інкубуванні каліброваних яєць у кожному лотку повинні бути яйця одного класу за масою. Для того, щоб яйця не випадали з лотків у період інкубації, вподовж кожного лотка розташовують перегородку. У випадку неповного завантаження лотка яйця повинні бути зафіксовані.

Таблиця 2 – Класи яєць качок за масою

 

Клас яєць за масою

Некаліб-ровані

І клас

ІІ клас

Легкі кроси качок:– маса яєць для відтворення селекційних стад- маса яєць для відтворення промислових стад

71-80

76-90

60-75

71-80

60-90

Середні кроси качок:– маса яєць для відтворення селекційних стад- маса яєць для відтворення промислових стад

81-90

86-100

70-85

81-90

70-100

Важкі кроси качок:– маса яєць для відтворення селекційних стад- маса яєць для відтворення промислових стад

81-95

86-100

70-85

81-95

70-100

5.4.1 Кожний лоток з яйцями забезпечують етикеткою, на якій зазначають номер партії, дату закладання, кількість яєць. При необхідності можна вказувати інші дані (місце одержання яєць, породу птиці тощо).

5.5 Перед закладанням в інкубаційні шафи лотки з яйцями підлягають дезінфекції згідно з чинними нормативними документами.

5.6 Перед завантаженням в інкубаційну шафу необхідно витримувати для прогрівання у приміщенні з температурою + 23-25 оС качині яйця протягом 8-10 год, гусячі – 10-12 год.

6 Основні параметри технологічного процесу інкубації качок

6.1 Яйця завантажують до інкубаційної шафи інкубаторів типу “Універсал” згідно з однією зі схем закладок.

6.1.1 Схема 1 – „одна партія у шафі” – яйця закладають великими партіями, водночас завантажуючи шафу до 70 % її місткості влітку, до 90 % – зимової пори року.

6.1.2 Схема 2. “Дві партії в шафі” – по 52 лотки через ярус, у шаховому порядку. Через 12 днів підкладають наступну партію яєць. При повному завантаженні у шафі будуть знаходитись дві партії яєць з 12-добовою різницею у віці зародків.

6.1.3 Схема 3. Середню шафу завантажують повністю, а після першого перегляду (через 8 діб) лотки переносять у дві крайні, розділивши партію навпіл і завантажуючи їх, чергуючи повні і пусті лотки. Середню шафу завантажують новою партією. При повному завантаженні інкубатора у крайніх шафах будуть знаходитись 2 партії яєць з 8-добовою різницею у віці зародків, у середній – одна партія.

6.1.4 Схема 4. У середню шафу закладають 52 лотки, а через 4 дні – ще таку саму кількість лотків. Через 8 діб першу партію ділять навпіл і переносять у дві крайні шафи (по 26 лотків), а на її місце завантажують третю партію. При повному завантаженні інкубатора у крайніх шафах буде знаходитись 4 партії, а у середній – 2.

6.2 При інкубації качиних яєць великими партіями рекомендується кожний клас за масою, а також некалібровані яйця закладати в окрему шафу і застосовувати стартовий температурно-вологісний режим, наведений у таблиці 3.

6.2.1 Тривалість стартового режиму залежить від пори року і температури зовнішнього середовища. При температурі менше 0 оС – тривалість стартового режиму становить до 36 год., при температурі від 0 до

плюс 15 оС – до 24 год, при температурі 16-25 оС – до 12 год, а при температурі вище 30 оС стартовий режим не використовують.

Таблиця 3 – Стартовий режим інкубації для яєць качок

Клас яєць за масою

Температура,

оС

Вологість

оС

%

„Універсал”

І

38,6-38,7

32-33

60-66

ІІ

37,8-38,2

32-33

64-70

некалібровані

38,5

32-33

62-68

ІКП-60

І

38,7

32-33

60-66

ІІ

38,2

32-33

64-70

некалібровані

38,5

32-33

62-68

ІУП-Ф-45

І

38,5

32-33

60-66

ІІ

37,8

32-33

64-70

некалібровані

38,5

32-33

60-66

У подальшому яйця перекладають в інші інкубаційні шафи і використовують режими інкубації залежно від схеми закладання та типу інкубатора. Ці режими однакові для всіх класів яєць за масою.

6.3 При інкубації каліброваних качиних яєць невеликими партіями здійснюють поетапне закладання яєць різних класів в одну шафу. Спочатку закладають яйця І класу, потім через деякий час – яйця ІІ класу. Інтервали між закладаннями залежать від пори року і становлять: взимку – 8 год, весною та восени – 6 год, влітку – 4 год.

6.4 Інкубація качиних яєць в інкубаторі ІКП-60.

6.4.1 Рекомендується схема 1.

6.4.2 Після застосування стартового режиму (табл.3) температуру в ін-

кубаційних шафах до 13 доби підтримують на рівні 37,6 оС при вологості 29,5 оС (54 %), з 13 по 24 добу – на рівні 37,4-37,6 при вологості 28-29 оС (47-52 %).

6.4.3 На 13 добу після першого перегляду необхідно проводити перерозподіл лотків з верхньої зони до нижньої, а з нижньої – до верхньої. Крім цього, торцевий візок розташовують біля дверей, а той, що стояв біля дверей – в торець. При перекладанні яєць на виведення здійснюють зворотне переставлення лотків та візків.

6.5 Інкубація качиних яєць в інкубаторі ІУП-Ф-45.

6.5.1 Рекомендуються: для зимового періоду – схема 1, влітку – схема 2.

6.5.2 При інкубації за схемою 1 після застосування стартового режиму (табл.3) температуру до 13 доби в інкубаційній шафі підтримують на рівні 37,8-38,0 оС при вологості 29-30 оС (52-55 %), з 13 по 24 добу – на рівні 37,4-37,5 при вологості 28-29 оС (47-52 %).

6.5.2.1 У зв’язку з тим, що конструкція інкубатора не дозволяє часто змінювати температуру в інкубаційних шафах потрібно використовувати одну шафу, налагоджену для першого режиму, а другу – для другого.

6.5.3 Температурно-вологісний режим для інкубації за схемою 2 (дві партії в шафі ) наведено у таблиці 4.

Таблиця 4 – Температурно-вологісний режим за схемою 2 в інкубаторі “Універсал”, ІУП-Ф-45

Доба інкубації

Температура,

оС

Вологість

оС

%

1-8

38,0

30,0

54

9-12

37,6

29,5

54

13

38,0

29,5

54

14-20

37,4-37,6

28,5-29,0

49-52

21-24

37,4-37,6

27,5-28,0

45-47

6.6 Інкубація качиних яєць в інкубаторах „Універсал”.

6.6.1 Використовують всі схеми закладань яєць за п. 6.1.1.

6.6.2 Температурно-вологісні режими згідно з використовуваними схемами закладання яєць наведені в таблиці 5.

 Таблиця 5 -Температурно-вологісні режими інкубації яєць качок в інкубаторах „Універсал” за різними схемами закладань яєць

Доба інкубації

Температура,

оС

Вологість

оС

%

Схема 1

1-8

38,0

30,0

54

9-12

37,6

29,5

54

13-20

37,4-37,6

28,5-29,0

49-52

21-24

37,4-37,6

27,5-28,0

45-47

Схема 3

1-8

37,8-38,0

29,5-30,0

52-55

9-12

37,8

29,5

52

13-14

38,0-38,2

31,0-32,0

59-64

15-20

37,4-37,6

28,5-29,0

49-52

21-24

37,4-37,6

28,0

49

Схема  4

1-8

38,0-38,2

31,0

58-60

9-12

37,4-37,6

28,0-29,0

47-52

13-24

37,4-37,6

28,0-29,0

47-52

Примітка. При інкубації за схемами  3, 4  режим інкубації 1-8 днів наведено для середньої шафи, надалі – для крайніх шаф

6.7. Схему 4 використовують для всіх типів інкубаторів. При цьому після застосування стартового режиму для першої партії (табл.3) температуру в інкубаційній шафі до 4 доби підтримують на рівні 37,8-38,0 оС при вологості 29-30 оС (52-55 %), надалі – на рівні 37,4-37,5 при вологості 28-29 оС (47-52 %).

6.8 Рівень повітрообміну в інкубаторах наведено у таблиці 6.

Таблиця 6 – Рівень повітрообміну в інкубаторах

Доба

інкубації

Швидкість руху повітря біля яєць, м/с

Кратність обміну повітря за 1 год.

Ступінь відкриття вентиляційних заслінок, мм

Кількість СО2, %,

не  більше

Інкубаційна шафа

1-3

0,3

3

5-10

4-11

0,5-1,0

5-10

10-15

0,2

12-18

1,3-1,6

15-18

20-25

19-24

2,0-2,3

19-24

25-30

0,5

Вивідна шафа

25-28

близько 2,0

близько 20

25-30

1,5

6.9 Після замкнення алантоїсу (13 доба) і до перенесення у вивідні шафи не дозволено перевищення температури на поверхні яєць більше 39,0 оС. Для уникнення цього яйця 2 рази на день піддають повітряному охолодженню. Яйця охолоджують до температури на поверхні яєць 30-33 оС протягом 10-15 хв, але не більше 30 хв. З 20-ої доби два рази на добу (вранці та ввечері) яйця зрошують блідо-рожевим розчином марганцевокислого калію. Зрошення можна поєднувати з повітряним охолодженням, тривалість комбінованого охолодження – не більше 40 хв.

6.9.1 Повітряне охолодження яєць виконують у наступній послідовності: спочатку вимикають нагрівачі та відчиняють двері шафи. Барабан розташовують у горизонтальному положенні. Вентилятор повинен працювати безперервно. При комбінованому охолодженні на час зрошення яєць і прибирання зайвої вологи з підлоги вентилятор вимикають. Після закінчення охолодження двері інкубатора зачиняють, вмикають механізм обертання лотків та основні і допоміжні нагрівачі. Після відновлення температури до заданої режимом (через 15-20 хв) допоміжні нагрівачі вимикають.

6.10 Глибоке охолодження та збагачення зародків киснем здійснюють одноразово на 21 добу інкубації або поєднують з перенесенням у вивідні шафи. При цьому вилучають потрібні лотки з інкубаційної шафи. Тривалість глибокого охолодження – 2,0-3,5 год. в залежності від температури у приміщенні. Яйця охолоджують до температури на поверхні 28-30 оС.

6.11 До 13-ої доби інкубації (до замкнення алантоїсу) лотки з яйцями в інкубаційній шафі повертають на 90о не менше одного разу на годину, потім чисельність повертань можна зменшувати до 3-4 на добу, а з 21-ої доби можна інкубувати яйця без повертання лотків.

6.12 З інкубаційних шаф у вивідні шафи яйця слід перекладати до початку накльовування шкаралупи. Яйця розташовують у вивідних лотках рівномірно і горизонтально.

6.13 Температурно-вологісні режими для вивідних шаф наведені у табл. 7.

Таблиця 7 – Температурно-вологісні режими для вивідних шаф

Доба

 

Температура,

оС

Вологість

Ступінь відкриття вентиляційних  заслінок

оС

%

%

мм

Після перенесення яєць у вивідну шафу

19

37,4

27,0

44

60 -100

25-30

Після початку масового накльовування яєць (30 %)

20-21

36.8-37,0

32-34

72-81

30 – 40

15 –20

Після масового виведення молодняка

21

36.8-37,0

30-31

61-64

50 –70

20- 25

За 30 хв до вибірки молодняка

21,5

36,8-37,0

100

повністю відкриті

Після першої вибірки

21,5

38,0–38,2

30 – 31

54-59

30 – 40

15 – 20

6.14 Інкубація яєць мускусних качок

6.14.1 Застосовують такі схеми закладання яєць:

6.14.1.1 Схема 1- одна партія у шафі – яйця закладають великими партіями, водночас завантажуючи шафу до 70 % її місткості.

6.14.1.2 Схема 2 – закладання яєць у кількості 50 % місць шафи інкубатора здійснюють через кожні 15 днів. Таким чином у кожній шафі буде інкубуватись 2 партії яєць з різницею у віці зародків 15 діб.

6.14.1.3 Схема 3- середню шафу завантажують повністю, а після 10 інкубування лотки переносять у дві крайні, розділивши партію навпіл. У середні шафі буде одна партія, а у крайніх – дві партії з різницею у віці зародків 10 діб.

6.14.2 Основний температурно-вологісний режим інкубації яєць мускусних яєць наведено у таблиці 8.

 Таблиця 8 -Температурно-вологісний режим за схемою „одна партія у шафі”

Доба інкубації

Температура,

оС

Вологість

 

   

оС

%

1-3

38,0

30,0

54

4-16

37,7-37,8

29,0-29,5

51-52

17-29

37,5-37,6

27,5-28,0

44-47

Примітка. Стартовий режим інкубації (перші 3 доби) наведено для зимової пори року. Весною та восени цей період зменшується до двох, влітку – до 1 доби, а при температурі зовнішнього середовища вище 25 оС – до 12 год.

6.14.2.1 У разі використання схеми 2 для першої партії застосовують режим інкубації згідно з табл. 7. Після підкладання наступної партії температуру підвищують до 38,0 оС тільки у першу добу, після чого знижують до 37,5-37,6 оС, вологість підтримують на рівні 28,0 оС за зволоженим термометром (48-50 %). Такий режим підтримують до кінця сезону інкубації.

6.14.2.2 При схемі 3 у середній шафі підтримують режим згідно з табл. 7 (до відповідного періоду), у крайніх – температуру на рівні 37,5 оС, вологість – на рівні 27,5 оС за зволоженим термометром (44 %). При цьому у крайніх шафах повітрообмін повинен бути підвищеним – на рівні 300-340 обертів вентилятора на хвилину.

6.14.3 З 16-ої доби інкубації до перенесення на виведення кожного дня слід здійснювати інтенсивне зрошення та охолодження яєць (протягом 30-60 хв до температури на поверхні яєць 28-33 оС).

6.14.4 У вивідній шафі (31-34 доба) температуру підтримують до появи перших пташенят на рівні 37,2-37,4 оС, вологість – на рівні 27,0 оС (44 %), а далі температуру знижують до 37,0 оС, вологість підвищують до 32,0-34,0 оС (69-81). Після основної вибірки каченят і до остаточної вибірки температуру підтримують на рівні 37,4-37,5 оС, вологість – на рівні 30,0 оС (59-56 %).

Pages: 1 2 3 4 5 6

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

:wink: :twisted: :roll: :oops: :mrgreen: :lol: :idea: :evil: :cry: :arrow: :?: :-| :-x :-o :-P :-D :-? :) :( :!: 8-O 8)