Птахівництво України і cвіту | менеджмент, аналітика, реформи, стандарти


Точка беззбитковості підприємства з виробництва харчових яєць

Точка беззбитковості – (англ. break-even point) рівень виробництва, при якому величина витрат дорівнює вартісному обсягу реалізації. Підприємство при цьому не має прибутку й здатне тільки відшкодовувати змінні й постійні витрати.

Точка беззбитковості є одним з показників, застосовуваних для оцінки ефективності інвестиційних проектів. Оскільки точка беззбитковості відповідає обсягу продажів продукції, починаючи з якого її випуск повинен приносити прибуток, розрахований для її досягнення обсяг продажів (випуску) зіставляється із проектною потужністю створюваного підприємства.

Аналіз беззбитковості проекту дозволяє виявити залежність розміру прибутку від визначальних факторів: обсягу продажів, зміни ціни продукції, видатків на будівництво підприємства цін на сировину і т.і. Ця інформація з урахуванням бажаного інтрервалу значень цін продажу, видатків підприємства і т.і. може використовуватися для оцінки інвестиційного проекту й інвестиційного ризику.

Розрахунок точки беззбитковості проводиться за формулою:

Q = F/(P – V),

де
Q – точка беззбитковості (обсяг продажів);
F- сума постійних видатків;
Р- ціна за одиницю продукції;

V- змінні видатки на одиницю продукції.

Так само точку беззбитковості можна визначити графічним методом, будуючи графіки видатків і продажів.

Комп’ютеризована модель визначення точки беззбитковості господарства з виробництва харчових яєць графічним методом”
Робота над статтею продовжується

Іщенко Ю.Б., н.с. відділу маркетингу Інституту птахівництва НААН


Використння статі без звернення на сайт-джерело www.market.avianua.com- забороняється.

Обмін кнопками

Добавити кнопку на свій сайт

<a href=”http://market.avianua.com” title=”Маркетинг птахівництва України ”> Poultry Market</a>